Vil du være med til at sikre in­for­ma­tions­sik­ker­he­den i det of­fent­li­ge Danmark? Di­gi­ta­li­se­rings­sty­rel­sen søger me­d­ar­bej­der til Kontor for cyber- og in­for­ma­tions­sik­ker­hed


Danmark ligger nr. 1 i verden, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Og i Digitaliseringsstyrelsen går vi forrest i arbejdet med informationssikkerhedsarbejdet i staten. Vil du med på holdet?

Om stillingen

I Digitaliseringsstyrelsens Kontor for cyber- og informationssikkerhed arbejder vi hver dag på at løfte danskernes digitale sikkerhed og være en rollemodel på området. Vi søger derfor en skarp kollega, der kan hjælpe os med at vedligeholde og udvikle informationssikkerheden i styrelsen, samt bistå med rådgivning og sparring i forbindelse med øvrige sikkerhedsmæssige opgaver.

I kontoret har vi ansvaret for mange forskellige opgaver relateret til cyber- og informationssikkerhed bl.a. udvikling af ny national cyber- og informationssikkerhedsstrategi, opfølgning på statslige myndigheders implementering af de 20 tekniske minimumskrav og ISO 27001 samt drift af sikkerdigital. Dine konkrete opgaver afhænger af dine kompetencer, men du vil indgå i sikkerhedsteamet, der bl.a. har ansvaret for:

 • at udarbejde og sikre implementering af interne retningslinjer og vejledninger inden for informationssikkerhedsområdet
 • awareness på området
 • håndtering af sikkerhedshændelser
 • risikovurderinger af styrelsens it-systemer
 • beredskabsplanlægning i relation til informationssikkerhed
 • rådgivning af de ansatte i styrelsen om sikkerhedsmæssige emner
 • vedligehold af styrelsens ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS)
 • betjene styrelsens informationssikkerhedsudvalg, herunder udarbejde ledelsesinformation omkring informationssikkerhed.

Du vil få en bred kontaktflade på tværs af styrelsen, da teamet løser mange af sine opgaver i samarbejde med bl.a. styrelsens GDPR-team samt systemforvaltningen af de store fællesoffentlige løsninger, eksempelvis NemID, Digital Post og Borger.dk.

Arbejdet byder dermed på mange spændende og alsidige opgaver, og du kommer til bevæge dig på tværs af de fleste af dem, både med eksternt og internt rettede kontaktflader.

Alt efter din profil og dine interesserer, vil vi i fællesskab tage en dialog om hvilke opgaver, du vil skulle løse. Du vil dog få hovedansvaret for et eller flere af områderne afhængig af erfaring og kompetencer.

Om dig 

Vi forestiller os, at du har en akademisk videregående uddannelse fx som samfundsvidenskabelig, cand.it., cand.jur., cand.merc.(jur.) eller cand.merc.aud. gerne med informationssikkerhed, cybersikkerhed eller risk management som et element eller delelement.

 Vi ser gerne, at du har:  

 • kendskab til og gerne arbejdsmæssig erfaring med arbejdet med ISO27001
 • erfaring med at arbejde i en offentlig myndighed eller en politisk styret organisation
 • kendskab til og gerne erfaring med risikostyring, herunder risikovurderinger.

Det vil være en fordel, at du har relevante certificeringer eller efteruddannelse inden for informationssikkerhed. Ellers er det vigtigt, at du har evnen og lysten til at oparbejde og udvikle disse kompetencer fx via certificeringer eller øvrige kurser.

Herudover søger vi dig, der:

 • kan formidle mundtligt og skriftligt på en letforståelig måde og trives i en organisation, der lægger vægt på skriftlige produkter af høj kvalitet
 • Er stærk analytisk og og er god til at skabe relationer både internt og eksternt
 • er dygtig til at prioritere og har evnen til at skabe fremdrift
 • arbejder selvstændigt og struktureret, tager ansvar for dine opgaver og ikke slipper opgaven, før du er i mål.

Om du har lang eller kort erfaring med ovenstående er ikke afgørende, det vigtigste er at du har gå-på-mod, er lærevillig og har lysten til at arbejde med informationssikkerhed, hvor det gør en forskel.

Om os 

I Digitaliseringsstyrelsen er vi ca. 300 medarbejdere, som hver dag går forrest i arbejdet for et mere digitalt offentligt Danmark, der har borgere og virksomheders behov i centrum. Vi sætter barren højt og har et klart fokus på din kompetence- og karriereudvikling.

Dit nye skrivebord står i Kontor for cyber- og informationssikkerhed, hvor du får 15 dygtige kollegaer med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og kompetencer. Kontoret servicerer bl.a. styrelsen og det offentlige Danmark med rådgivning og vejledning inden for vores fagområde. I vores kontor bliver du en del af et helt unikt fagligt fællesskab, hvor sparring og læring er en del af hverdagen. Vi har et godt kollegialt miljø og et stærkt samarbejde, hvor vi bruger vores forskellige kompetencer til sammen at levere høj kvalitet.

Du kan læse meget mere om vores arbejde på digst.dk/sikkerhed og sikkerdigital.dk.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Flere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Marie Wessel på telefon: 22465910 eller mail: mwess@digst.dk.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via vores online-system senest den 5. maj  2021. Vi holder samtaler i uge 19 og 20 og håber at kunne byde vores nye kollega velkommen den 1. august 2021.

I Digitaliseringsstyrelsen opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap til at søge.

Dette er et genopslag.

Gem job

Digitaliseringsstyrelsen
Publiceret: 20. april 2021

Arbejdssted

Location København