Vi­ce­di­rek­tør til sund­heds­di­gi­ta­li­se­ring i største skala

Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) er Danmarks største offentlige virksomhed for sundhedsdigitalisering med godt 1.000 medarbejdere og 1,7 mia. kr. i årligt budget.

Vi tilbyder en position som vicedirektør med helt unikke muligheder for at præge udviklingen af Sundhedsplatformen for 2,7 mio. borgere og 60.000 medarbejdere.

Bedre digital sundhed gennem agil udvikling i et ambitiøst økosystem

Hos os handler digitalisering om liv. Kombinationen af sundhed, it og data har store potentialer, og Regionsrådets politiske ambitioner for Sundhedsplatformen er klare: Klinikerne skal have mere tid til patienten. Systemets kvalitet skal højnes. Sundhedsdata skal anvendes mere effektivt, og patienter skal inddrages mere.

Resultaterne skal skabes i et miljø præget af ambitioner, kompetencer og i en skala, der ikke overgås i Danmark. Sundhedsplatformen deles med Region Sjælland og omfatter 20 hospitaler, 40 medicinske specialer, 60.000 sundhedsfaglige brugere og næsten 2,7 mio. borgere. Rigtigt meget er lykkedes igennem de sidste år.

Sundhedsplatformen er et af verdens største og mest komplette single instance EPJ-systemer. Sundhedsplatformen er omdrejningspunktet for al klinisk behandling på hospitaler på hele Sjælland.  Vicedirektørens opgaver omfatter også Sundhedsplatformen som det centrale systemfundament og omdrejningspunkt for udvikling af bedre sundhed i Region Hovedstaden i samarbejde med staten, regioner, kommuner og praksissektor samt andre gode kræfter. 

Organisation

Sundhedsplatformen er organisatorisk forankret i Region Hovedstaden og Region Sjælland og sætter derefter hospitalerne for bordenden.  Læs mere om organisationen her i job- og personprofilen.

Den strategiske ledelse af Sundhedsplatformen er forankret i Digital Styregruppe Øst (DSØ), med repræsentanter fra topledelsen i regionerne og på hospitalerne.  Vicedirektøren for Sundhedsplatformen deltager i DSØ.

Vicedirektøren står i CIMT i spidsen for en organisation med fokus på Sundhedsplatformen, der er organiseret med tre enhedschefer, der leder sammenlagt 13 sektionschefer og 330 medarbejdere. De tre såkaldte SP-enheder arbejder samtidig tæt sammen med resten af CIMTs enheder, Region Sjælland der er ansvarlig for SP-infrastrukturen, ligesom samarbejdet mellem de to regioner i det hele taget er af største vigtighed.

Den fagligt-strategiske ledelse af Sundhedsplatformen er organiseret i syv fokusområder. De syv ejere af fokusområderne er typisk en sundhedsfaglig vicedirektør eller centerdirektør og bliver helt centrale samarbejdspartnere for vicedirektøren.

Hvert af fokusområderne arbejder inden for det agile rammeværk SAFe og understøttes af selvbærende team på 40-50 medarbejdere hovedsageligt fra CIMT.

Vicedirektøren er medlem af direktionen i CIMT, som består af direktøren og tre vicedirektører med ansvar for hhv. Sundhedsplatformen, metode, kapacitet & kompetencer samt domænerne, der er pendanten til fokusområderne for den store portefølje af øvrige systemer og teknologiområder. 

Samarbejdet med amerikanske Epic, der udvikler og leverer sundhedsplatformen internationalt, er organiseret på forskellige niveauer spændende fra strategisk topledelse til det operative. Vicedirektørens rolle er i tæt samarbejde med Epic at videreudvikle og sikre fortsat god styring og videreudvikling af dette leverandørsamarbejde.

Om den foretrukne profil

Den nye vicedirektør skal dokumentere succesrige topledererfaringer inden for strategi, organisation, digital transformation, implementering af komplekse it-løsninger, agil metode og ledelse af mennesker. Vision, ambition og vedholdenhed, proceskompetence og rammeforståelse er afgørende.

Strategisk skal den nye vicedirektør bidrage til at drive udviklingen fremad i en kontekst med fællesoffentlige og fællesregionale digitaliseringsstrategier og strategiske målsætninger for hver af de to regioner.

Organisatorisk skal vicedirektøren sikre retning og momentum for samspillet mellem de to regioner og de syv fokusområder.

Den foretrukne profil skal have et fantastisk drive, kunne skabe overblik, fremdrift og på samme tid kunne begå sig i en politisk organisation med mange aktører og holdninger, samt ikke mindst have stor passion for at sætte dit tydelige præg på fremtidens digitale hospitaler.

Kommunikative evner i topklasse er afgørende. Den nye vicedirektør skal kunne rådgive, mediere, inspirere og konkretisere på tværs af politik, klinik og teknologi. Samspil med journalister, videnskabelige og faglige organisationer samt myndigheder er en naturlig del af opgaven.

Medarbejdere og ledere er dygtige og dedikerede. Deres følgeskab forudsætter strategisk lederskab, rettidig og effektiv formidling af konteksten for leverancer, anerkendelse og almindelig ordentlighed.

En teknologiforståelse og dokumenteret erfaring med at implementere store komplekse it-løsninger på toplederniveau er et must. Vicedirektøren får en central rolle i strategisk videreudvikling af Sundhedsplatformen, anvendelse af nye teknologier (fx machine learning) samt sikre integrationer til landsdækkende teknologiske løsninger.

Ansættelsesvilkår

Der tilbydes attraktive ansættelsesvilkår og stillingen besættes i henhold til Danske Regioners Aftale for Chefer. Lønniveauet ligger på kr. 1.150.000 årligt, inkl. kontrakttillæg og pension.

Aktuelt ansættelsessted er Borgervænget 7 på Østerbro i København. Forventet tiltrædelse den 1. august 2021.

Ansøgningsprocedure og yderlige information

Ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser sendes direkte via  "Søg jobbet her". Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021 kl. 12.00.

Vi forventer at indlede jobsamtaler i uge 21 og afslutte i 24. Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb hos Genitor og der indhentes referencer efter aftale med ansøger.

Kontakt CIMTs direktør Torben Dalgaard på 51 32 33 36 eller partner Jens Marcussen i Genitor på 31 41 05 87 for nærmere information om ledelse, organisation og løn- og arbejdsvilkår m.v.

Stillingen opslås, fordi den nuværende vicedirektør søger nye udfordringer efter ni år i stillingen.

Gem job

Region Hovedstaden - Center for It, Medico og Telefoni
Publiceret: 22. april 2021

Arbejdssted

Location København