Af­de­lings­le­der til Cyber Defence Center (CDC)

Til certificeret sikkerhedsafdeling i den finansielle sektor søges en erfaren og udviklingsorienteret leder med IT-sikkerhedserfaring, der kan drive og udvikle et af Danmarks bedste Cyber Defence Centre.

Cyber Defence Center har ansvaret for den løbende sikkerhedsovervågning af JN Datas infra-struktur, og for at igangsætte relevant hændelseshåndtering ved sikkerhedshændelser. Afdelingen har direkte reference til Vice President for Cyber Defence og besidder en nøglerolle i det fortsatte arbejde med at sikre, at sikkerhedshændelser ikke udvikler sig, og herved fastholde en høj kvalitet og stabilitet i IT-driften. Dette sker gennem et tæt samarbejde med den øvrige IT-organisation og kundernes sikkerhedsfunktioner.

Sikkerhedsovervågningen er forankret i et hybrid setup i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner og i tæt samarbejde med sektor CERT’en (DCIS). Afdelingen beskæftiger sig dermed primært med tier-2 og tier-3 hændelseshåndtering. Afdelingen består af to teams; et team fokuseret på udvikling og værktøjs-integration og et team bestående af sikkerhedsanalytikere, med medarbejdere fordelt på de 3 JN Data lokationer i Silkeborg, Roskilde og Warszawa. Afdelingens medarbejdere besidder et højt teknisk niveau, og JN Datas Cyber Defence Center er ét af få certificerede teams i Danmark inden for sikkerheds hændelses-håndtering.

Ansvar og opgaver

Forretningsområdet Security & Compliance er JN Datas sikkerhedsorganisation, med mere end 75 ansatte. JN Data har igangsat en række strategiske initiativer for at udvikle sikkerhedsområdet. Det Operationelle og Compliance relaterede sikkerhedsområde har således været ét af de mest prioriterede indsatsområder for JN Data i de senere år, og vil fortsat være det i 2021. Security & Compliance består af området Cyber Defence med afdelingerne Operational Security, Cyber Defence Center og Vulnerability Management, samt områderne Governance & Risk Management og Compliance & Control.
Som Afdelingsleder for Cyber Defence Center får du ansvaret for at lede og udvikle afdelingen og dermed en nøglerolle i at sikre, at JN Data leverer den mest optimale service til JN Datas kunder i den finansielle sektor. Du får end-to-end ansvar for driften af servicen, inkl. det overordnede budgetansvar. Du lykkes med opgaven i et tætsamarbejde med dit ’serviceledelsesteam’, som består af Service Owner, Service Architect og Technical Lead. Du vil fra starten få ansvaret for +10 medarbejdere, og skal via dem udvikle afdelingens kompetence- og arbejdsområder. Du har fokus på sikkerhed og Cyber Defence’s bidrag til den samlede forretning i JN Data i et tæt samarbejde med ledergruppen i Security & Compliance og kunderne. Du motiveres af dette arbejde og går forrest med engagement, kommunikation og relationsskabelse. Dette med et stærkt fokus på det tværorganisatoriske samarbejde.

Forventninger til kvalifikationer og kompetencer

Du har en relevant uddannelse, solid ledererfaring og minimum 5 års erfaring med operationel sikkerhed-/infrastrukturledelse i en større IT-organisation eller konsulentvirksomhed.

Derudover forventer vi at:

  • Du har erfaring med konceptudvikling, optimering og økonomi
  • Du har en empatisk og relationsskabende ledelserstil
  • Du har erfaring med ledelse af forandringer
  • Du har erfaring med kriseledelse
  • Du er en stærk kommunikator og dygtig facilitator og mødeleder
  • Du tænker helhedsorienteret og sætter mål og retning for afdelingen
  • Du kan begå dig på alle niveauer, både internt og hos kunder
  • Du kan kommunikere på både dansk og engelsk i skrift og tale.
  • Relevante certificeringer som eks. CISM, CISSP, CEH, GSEC, GCIH vil være en fordel, men ikke et krav.

JN Data har hovedsæde i Silkeborg og kompetencecentre i Roskilde og Warszawa. Stillingen kan besættes i Silkeborg eller Roskilde med forventeligt 30-50 rejsedage om året.

Yderligere information

JN Data planlægger et introduktionsforløb for dig fra første dag, og du får tilknyttet en mentor, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver. JN Data sikrer løbende fokus på dit potentiale og din udvikling ved faste feedback-samtaler med din leder.
Ansøgninger håndteres løbende, og relevante kandidater bliver løbende indkaldt til samtaler.

Om JN Data

JN Data leverer sikker, stabil og effektiv IT-drift, -infrastruktur og service til den finansielle sektor. I samarbejde med vores kunder når vores løsninger ud til mere end 40.000 ansatte i 200 banker- og realkreditinstitutter i Danmark og Norden. Vi har kontorer i Silkeborg, Roskilde og Polen, og vi er i alt mere end 800 IT-professionelle.

Gem job

Peak Rekruttering søger for JN Data A/S
Publiceret: 22. april 2021

Arbejdssted

Location Roskilde eller Silkeborg