Un­der­vi­ser til Han­dels­gym­na­si­et


Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole søger en underviser til faget Informatik.

Handelsgymnasiet udgør sammen med de øvrige uddannelser på Roskilde Handelsskole en fleksibel arbejdsplads med engagerede kolleger og elever. Miljøet er moderne og dynamisk med høj faglighed, gode personlige og faglige udviklingsmuligheder og et spændende og inspirerende studiemiljø.

Underviserne på Handelsgymnasiet brænder for deres fag og for at formidle det til unge mennesker på en måde, der får entusiasmen til at blomstre. De er stærke holdspillere, og det tværfaglige samspil er i centrum.

Du kan blive en del af vores Handelsgymnasium, hvis du:

  • har undervisningskompetence i Informatik i kombination med et andet fag
  • kan motivere og skabe klassekultur hos vores elever
  • er ansvarsbevidst og selvstændig – og en god holdspiller
  • har en solid faglig ballast og passion for dit fagområde
  • har lyst til at bruge og eksperimentere med it-pædagogiske værktøjer i undervisningen
  • holder dig løbende opdateret om udviklingen inden for dit fag
  • har en kandidateksamen opnået ved universitet eller handelshøjskole
  • har minimum to års relevant erhvervserfaring
  • eventuelt har undervisningserfaring.

Løn- og ansættelsesvilkår

Fuldtidsstilling med ansættelse og aflønning efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og den pågældende organisation.

Tiltrædelse 1. august 2021.

Ansøgningsfrist

5. maj 2021. Samtaler afholdes i uge 20 og 21.

Ansøgning med eksamensbevis, cv samt evt. anden relevant dokumentation sendes i en samlet pdf-fil til underviser-Handelsgymnasiet@rhs.dk.

Alle interesserede ansøgere med den rette profil opfordres til at søge uanset alder, køn, religion og etnicitet.

Mere information Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Anne Kirstine Frandsen på telefon 8852 3200.

Om Roskilde Handelsskole

På Roskilde Handelsskole møder du elever fra Handelsgymnasiet og de merkantile erhvervsuddannelser eud og eux samt kursister og virksomheder, som er på efteruddannelse. I alt cirka 2000 årselever, som alle har til huse på Bakkesvinget 67 i Roskilde. Fagligheden på uddannelserne understøttes af et attraktivt studiemiljø, som både rummer faciliteter som fx kantine, sportsbaner- og haller samt en lang række sociale og sportslige arrangementer på tværs af årgange og uddannelser.

Læs mere om Handelsgymnasiet på www.rhs.dk.

Gem job

Roskilde Handelsskole
Publiceret: 22. april 2021

Arbejdssted

Location Roskilde