Chef for IT Test og Kvalitet i Region Ho­vedsta­den


Er du skarp, engageret, og brænder du for at levere komplekse sundheds-it-systemer til hospitaler, så er du måske vores nye sektionschef i Udviklingsenheden.

I en af Danmarks største offentlige it-, medico- og telefonivirksomheder, CIMT, udvikler, vedligeholder og supporterer vi Region Hovedstadens it-systemer. Sektionen Test og Kvalitet har ansvaret for at sikre succesfuld test management og QA/Release Readiness rapporter til it-projekter på regionens hospitaler.

Chef med bredt ansvar

Du bliver en del af ledergruppen for Udviklings-enheden der består af fire sektioner, og du skal lede og videreudvikle Test & Kvalitetssektionens dygtige og engagerede medarbejdere. Som personaleleder formår du at skabe udvikling, engagement og høj trivsel blandt dine medarbejdere. Du coacher medarbejderne individuelt og som team samt støtter dem i deres faglige og personlige udvikling, i tråd med den faglige retning som du sætter.

Sektionens medarbejdere er specialister i test management, udviklingsprocesser og it-kvalitetssikring. De har et indgående kendskab til it-sundhedssektoren og regionens virke. Sektionen konceptudvikler løbende test- og udviklingskonceptet, foretager Readiness/parathedsvurderinger og evaluerer indsatsen efterfølgende.

Vi arbejder såvel i agile setups (efter SAFe-rammeværket) som i traditionelle projekt setups. Udbud og leverandørsamarbejde er en stor del af vores dagligdag, hvor vores faglige viden og medvirken spiller en stor rolle for succesfulde gennemført leverancer. Vi taler her om kvalitetssikring af leverancer til et kompleks system-landskab, herunder Sundhedsplatformen, diagnostiske systemer, administrative systemer, leverancer til byggerierne m.fl.

Vi skal hele tiden arbejde på at forbedre vores ydelser og være på forkant med de mange forandringer der sker på it-sundhedsområdet og ikke mindst i den spændende it-organisation som vi er en del af. P.t har vi f.eks. særligt fokus på at udbygge vores anvendelse af test automatisering og vores efterlevelse af MDR-forordningen.

Du bliver målt på sektionens faglighed, trivsel og leveringsevne samt på din egen udvikling som leder og på den værdi, din sektion yder til regionens hospitaler. Du vil ligeledes blive målt på kvaliteten i sektionens leverancer og din evne til at omsætte regionens strategier til medarbejderne.

Værdibaseret ledelse med fokus på resultater og samarbejde

Vi forventer, at du med din personlighed brænder igennem som én, der kan motivere og udvikle sektionens medarbejdere i hverdagen. Du er åben, uformel og tillidsfuld i din ledelsesstil og kan i det hele taget i din omgang med andre identificere dig med vores fire værdier: Tillid, Åbenhed, Helhedssyn og Professionalisme.

Du er desuden:

  • Passioneret omkring det at skabe resultater som et hold og gennem et godt samarbejde med medarbejdere, chef kollegaer og samarbejdspartnere
  • Serviceorienteret og formår at navigere i såvel strukturer som processer på tværs i en stor og kompleks organisation
  • I stand til at holde hovedet koldt, så tidspres og komplekse opgaver bliver til positive udfordringer

Din faglige ballast

Du har en videregående uddannelse fx. indenfor it-teknologi. Måske er du allerede erfaren leder, men du kan også have et klart ledertalent.

Generelt forventer vi, at du har kendskab til eller erfaring med:

  • Softwareudvikling og processer
  • Interessenthåndtering og kan begå dig i en hospitalskontekst
  • Opgaverne i en større it-udviklingsorganisation, og den deraf følgende drift, support og udvikling af en sådan organisation

Du besidder stærke analytiske evner og kan kommunikere komplekse problemstillinger simpelt. Du har desuden en skarp pen og kan skære en sag eller analyse til. Du har en systematisk og struktureret tilgang til ressourcestyring af dine ca. 15 medarbejderes opgaver – alt sammen i en dynamisk hverdag.

CIMT - din nye arbejdsplads

Region Hovedstaden etablerede CIMT i januar 2012. Centret er med cirka 970 ansatte Danmarks største offentlige center for sundhedsteknologi. Vi driver, supporterer og udvikler it, medico-udstyr og telefoni på hospitaler, virksomheder og centre i Region Hovedstaden og har et årligt budget på ca. 1,5 mia. kr.

Vi hjælper hospitalerne til at bruge teknologien rigtigt og effektivt, så borgerne får den bedste behandling. Vi vil bidrage til at udvikle sundhedsvæsenet, fordi effektiv og brugervenlig teknologi er en forudsætning for behandling af høj kvalitet.

Du kan læse mere om os her:https://www.regionh.dk/CIMT

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Kim M Hansen på telefon 20 42 72 88 eller på mail kim.michael.hansen@regionh.dk

Ansættelsesforhold

Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til ’aftale for chefer’.

Dit ansættelsessted vil primært være på Borgervænget 7, 3., 2100 København Ø, men en del af arbejdet kan også foregå på regionens hospitaler.

Forventet startdato er hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis online, senest den 16. maj 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 20 og 21. Vi vil behandle ansøgningerne løbende indenfor perioden.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Hovedstaden - Center for It, Medico og Telefoni
Publiceret: 22. april 2021

Arbejdssted

Location København