System­spe­ci­a­list til Region Midtjyl­lands ho­spi­tals­book­ing­sy­ste­mer


Kan du både se det store perspektiv og den lille detalje i systemer til sundhedssektoren? Synes du, ligesom os, at sundheds-it er det mest spændende arbejdsfelt i verden? Og kan du se pointen i, at it-systemer til håndteringen af de mange patientaftaler på et hospital er en af de vigtigste funktioner i hele sektoren? Så er du måske vores nye systemspecialist.

Bookplan er Region Midtjyllands centrale og missionskritiske løsning, der gør, at hospitalerne kan planlægge deres aftaler med patienterne. Det er det system, som sikrer, at alle regionens hospitaler og afdelinger kan leve op til de aftaler, de har omkring ventelister, indkaldelser og fremmøde - så der er tale om meget komplekse processer, som kræver sans både for helheden og detaljen.

Forvaltning og videreudvikling af et helt centralt it-system i sundhedssektoren

Du skal sammen med systemets kliniske brugere udrede nye ønsker til systemet og sikre, at de belyses og bearbejdes såvel i klinisk som i it-teknisk perspektiv. Du skal med andre ord enten have - eller på kort tid kunne tilegne dig - en systemindsigt og en procesforståelse, der ruster dig til at blive inddraget i forvaltning og videreudvikling af et af de helt centrale it-systemer i sundhedssektoren. Vores systemer udvikles af eksterne leverandører, men din forståelse for de processer, der indgår i systemets udviklings-livscyklus, er afgørende.

Du kommer til at:

 • deltage som systemspecialist ved større udviklingsprojekter
 • rådgive og vejlede implementeringsorganisationen
 • udarbejde udviklingsspecifikationer (frontløb mv.) i samarbejde med eksterne og interne parter
 • lave brugsanalyser og tekniske vurderinger i forbindelse med integrationer til andre systemer
 • deltage i de daglige forvaltningsopgaver omkring systemet
 • udføre dokumentationsopgaver
 • teste og fejlsøge
 • yde 2. level support

Selvstændig kommunikator med både it og klinisk erfaring

Du kommer til at arbejde på tværs af organisationen og formår både at arbejde selvstændigt og at indgå i større projektteams, med god forståelse for rollefordelingen imellem klinikere, teknikere, arkitekter og systemspecialister. Du er udpræget analytisk og har en stærk evne til både skriftligt og mundtligt at kommunikere dine ideer. Det falder dig helt naturligt at tage personligt ansvar, men du ved samtidig, at de bedste beslutninger ofte sker i meget tæt samarbejde med dygtige kolleger.

Dine erfaringer og din viden kan komme fra flere steder. Du har måske en uddannelse inden for sundhedsinformatik, kombineret med erfaringer fra arbejdet med it i eller for sundhedssektoren. Det kan også være du har en baggrund som forretningsarkitekt, eller måske har du en klinisk baggrund, og har fået interesse for it-processerne her.

Vi forventer at du har:

 • Evnen og lysten til at lære Bookplan-systemet at kende på ekspert-niveau og frem for alt til at se og udnytte det potentiale, der ligger i dets samspil med andre systemer
 • Evnen til at formidle imellem det kliniske og tekniske niveau, både internt og over for leverandører og konsulenter
 • Kendskab til produkt-livscyklus-administration, meget gerne fra en ITIL-baseret organisation.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Du vil opleve en bred palet af fagligheder på tværs af It-afdelingen og Region Midtjylland. Dialog og åbenhed er derfor afgørende for at finde den rette løsning; vi skal kunne tale, lytte og spørge hinanden. Vores samarbejde er baseret på tillid, vores værdier og på vores samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med agil MUS, så ud over dine løbende 1:1-samtaler med din leder, har du minimum 4 gange årligt MUS, hvor du og din leder sætter fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Niels Hertzum på 6124 1475 eller nihert@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 16. maj 2021. Vi regner med at holde samtaler den 27. maj, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 490 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 23. april 2021

Arbejdssted

Location Aarhus