It-spe­ci­a­list med interesse for ef­ter­forsk­ning af it-kri­mi­na­li­tet til Nationalt Cyber Crime Center (en del af en ny national ef­ter­forsk­nings­en­hed)

Er du en af vores nye it-efterforskere, som kan bidrage til at efterforske kriminalitet på nettet og sager om digitale krænkelser? Vil du gøre en forskel inden for efterforskning i High Tech Crime, hvor du i tæt samarbejde og dialog med efterforskere bidrager med assistance til den tekniske del af politiets efterforskning? Så læs mere her.

Omfanget og kompleksiteten af it-kriminalitet er markant stigende, og de kriminelle færdes i stigende grad på internettet og bliver stadig mere effektive i anvendelsen og udnyttelsen af ny teknologi.

Din nye rolle – en del af den styrkede indsats mod digital kriminalitet

Din nye arbejdsplads bliver Nationalt Cyber Crime Center (NC3), der i løbet af kort tid bliver en del af en ny national efterforskningsenhed.

Dine primære opgaver bliver at understøtte den tekniske del af politiets efterforskning af digitale sexkrænkelser. NC3 søger efter spor fra digitale gerningssteder, og i samarbejde med dine kollegaer er du garant for et højt fagligt niveau, hvad enten det vedrører disruption af kriminalitet på nettet eller efterforskning på dark web. Som en naturlig del af din hverdag vil du indgå i samarbejdet med fagligt stærke og dedikerede politiuddannede og it-specialister.

Du bliver en del af NC3’s High Tech Crime team, som består af både specialiserede politifolk med særlige it-efterforskningskompetencer og civile med særlige kompetencer indenfor cyber crime.

NC3 understøtter nationale og internationale indsatser på et højt fagligt niveau, og det er vores ambition, at vi skal være blandt Europas bedste it-efterforskningsenheder. Det er denne ambition, du skal være med til at nå med dine faglige og personlige kompetencer. Vi er en spændende arbejdsplads, hvor alle yder deres bedste for at løse en vigtig samfundsmæssig opgave.

Hvis du kommer til at arbejde med sager, hvor der eksempelvis indgår materiale med seksuelt misbrug af børn, vil du løbende deltage i såvel individuel som gruppebaseret psykologisk supervision.

Vores nye kollega

Du kan være uddannet datalog, it-ingeniør eller lignende, men din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du kan begå dig på et højt teknisk niveau. Vi ser gerne, at du har certificeringer i etisk hacking og/eller er aktiv på TryHackMe, HackTheBox e.l., ligesom praktisk erfaring fra beskæftigelse med it-sikkerhed i en større virksomhed vil blive vægtet særligt højt. Såfremt du har deltaget i NC3CTF, hører vi meget gerne om det.

Du er skarp i de digitale discipliner inden for efterforskning af it-kriminalitet, kan begå dig i diverse programmeringssprog og evner hurtigt at sætte dig ind i nye. Vi forventer, at du kender forskellen på en blind boolean og en blind timed SQL query, ligesom forståelse for x86 eller ARM assembler og reverse engineering vil være et plus.

Som person er du løsningsorienteret, pragmatisk og har evnen til at dykke ned i et emne. Du er god til mundtlig og skriftlig dansk og kan ydermere anvende engelsk i skrift og tale i relation til it-spørgsmål på højt niveau. Du er nysgerrig af natur og har en analytisk og struktureret tilgang til opgaveløsningen. Du er samarbejds- og teamorienteret med god forståelse for, at medlemmerne af et team på forskellig vis bidrager med deres respektive kompetencer til den samlede opgaveløsning.

En ny national efterforskningsenhed ser dagens lys

Med etableringen af en ny national efterforskningsenhed skal nogle af de mest specialiserede faglige miljøer i politiet samles, herunder NC3. Det vil styrke efterforskningen af de mest komplekse sager og sikre en bedre videndeling og anvendelse af de specialiserede kompetencer på tværs. Samtidig skal efterforskningsenheden bistå politikredsenes efterforskninger af blandt andet it-relateret kriminalitet.
Derudover er der behov for, at indsatsen mod mere organiserede kriminelle styrkes. Denne persongruppe er ofte sikkerhedsbevidste og færdes på de mere mørke steder på internettet, hvor der handles med ulovlige varer eller sker planlægning og koordinering af ulovlige aktiviteter. Denne udvikling stiller samlet set store krav til politiets kompetencer, og det kræver handling. Derfor etablerer politiet nu en ny national efterforskningsenhed.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte politikommissær Sonny Olesen på telefon 2260 2629. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Du bedes navngive dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 20 maj og 2. samtaler d. 26. maj 2021.

Ansøgningsfrist: 12. maj 2021.


Om Rigspolitiet

I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.
Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Gem job

Rigspolitiet
Publiceret: 23. april 2021

Arbejdssted

Location Glostrup