It-tekniker til da­ta­sik­ring i Nationalt Cyber Crime Center (en del af en ny national ef­ter­forsk­nings­en­hed)


Er du vores nye it-tekniker til datasikring, som kan bidrage til at efterforske digitale spor i bl.a. drabssager, bedragerisager eller i sager om seksuelle krænkelse eller misbrug af børn?
Så læs mere her!

Omfanget og kompleksiteten af it-kriminalitet er markant stigende, og de kriminelle færdes i stigende grad på internettet og bliver stadig mere effektive i anvendelsen og udnyttelsen af ny teknologi.

Din nye rolle – en del af den styrkede indsats mod digital kriminalitet

Din nye arbejdsplads bliver Nationalt Cyber Crime Center (NC3), der i løbet af kort tid bliver en del af en ny national efterforskningsenhed.
Dine praktiske arbejdsopgaver består primært i datasikring og verificering af data fra mobile enheder samt andet hardware, afvikling af standard processer og i skriftligt at dokumentere dit arbejde i rapporter eller erklæringer. Opgaven er derudover at understøtte landets politikredse med ekspertbistand i relation til IT-efterforskning.
I dagligdagen har du selvstændigt ansvarlig for at sikre, at indgående koster fra straffesager i hele landet behandles på en måde, der sikrer, at der til en hver tid er fuld overblik over databærende hardware og det flow den enkelte kost har haft i politiets besiddelse for dermed at sikre, at ”beviskæden” altid er dokumenteret.
Du er med til at påpege potentiale for forbedringer i forhold til udvikling af metode og teknologi omkring datasikring, dokumentation samt intern sagsflow.

En typisk opgave kunne være, at du ved modtagelse af udstyr, der er blevet beslaglagt i en straffesag skal gøre dig tanker omkring sagens type og prioritering samt hvilke oplysninger, som vil være relevante for at belyse sagen og hvor de data vil kunne findes. Dette gælder uanset om data formodes at skulle findes på indbragt udstyr eller i forskellige online services, herunder diverse cloud-løsninger.
Sagernes karakter er blandt de alvorligste kriminalsager, der behandles i politiet, herunder drabssager, bedragerisager, narkosager, store økonomisager og digitale sexkrænkelser. Hvis du kommer til at arbejde med sager, hvor der indgår stødende materiale, vil du løbende deltage i såvel individuel som gruppebaseret psykologisk supervision.

Vores nye kollega

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi lægger vægt på, at du flere års praktisk erfaring med 2nd/3rd level support inden for alle typer af hardware, og har et bredt kendskab til software og operativsystemer, såvel som mobile styresystemer, herunder sikkerheden omkring IOS, Android og Windows Mobile.

Kendskab og erfaring med programmerne: Cellebrite samt anerkendte datasikringsprogrammer som Encase, Xways, Macqusition eller lignende vil være en fordel.

Din primære arbejdsopgave bliver datasikring af mobile enheder ved brug af forskellige værktøjer. Du skal have kendskab til datasikring af computere, samt forståelse for fil- og styresystemer. Vi forventer også at du har forståelse for fil- og styresystemer, samt generel forståelse for computeres og mobiltelefoners opbygning.

Som person går du struktureret til værks og sikrer at alle ’sten’ omhyggeligt bliver vendt med henblik på at sikre al relevant data. En del af dit arbejde vil bestå i dokumentation, der kan forventes at skulle bruges som dokumentation i retten. Du skal derfor kunne skrive og tale flydende dansk.

Det er kulturen, at der dagligt arbejdes med rutiner, der sikrer, at eventuelle fejl opdages og rettes inden produktet sendes ud af enheden. Dette kræver et ærligt og frit miljø, hvor det forventes, at man selv erkender og påpeger eventuelle fejl eller områder, hvor man er faglig utryg, så andre kan støtte op for at sikre det bedst mulige produkt.

Idet du arbejder med alle typer af sager, er det vigtigt at du besidder en stærk psyke.

En ny national efterforskningsenhed ser dagens lys

Med etableringen af en ny national efterforskningsenhed skal nogle af de mest specialiserede faglige miljøer i politiet samles, herunder NC3. Det vil styrke efterforskningen af de mest komplekse sager og sikre en bedre videndeling og anvendelse af de specialiserede kompetencer på tværs. Samtidig skal efterforskningsenheden bistå politikredsenes efterforskninger af bl.a. it-relateret kriminalitet.
Derudover er der behov for at indsatsen mod mere organiserede kriminelle styrkes. Denne persongruppe er ofte sikkerhedsbevidste og færdes på de mere mørke steder på internettet, hvor der handles med ulovlige varer eller sker planlægning og koordinering af ulovlige aktiviteter. Denne udvikling stiller samlet set store krav til politiets kompetencer, og det kræver handling. Derfor etablerer politiet nu en ny national efterforskningsenhed.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sisse Birkebæk tlf. 6163 0746. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Du bedes navngive dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 21. maj og 2. samtaler d. 28. maj 2021.

Ansøgningsfrist: 12. maj 2021.


Om Rigspolitiet

I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.
Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Gem job

Rigspolitiet
Publiceret: 23. april 2021

Arbejdssted

Location Glostrup