Driv øko­no­mi­sty­ring, bud­get­læg­ning og con­trol­ling i en af statens største it-af­de­lin­ger

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring, budgetlægning og controlling i en af statens største it-afdelinger? Vil du være med til at opbygge effektive og enkle processer, så du sammen med vores it-projektledere og systemforvaltere sikrer, at vores periodiseringer holder, og pengene bliver brugt til det rigtige? Så kan du blive vores nye kollega i Landbrugsstyrelsens it-afdeling, hvor vi gerne vil blive endnu bedre til økonomistyring og budgetopfølgning.

Du udvikler og implementerer effektive og simple processer for økonomistyring

I Landbrugsstyrelsen er vi i gang med mange større og mindre it-projekter for et samlet årligt budget på ca. 250 mio. kr. I de kommende år vil vi blandt andet skulle implementere en reform af EU’s landbrugspolitik i vores it-systemer, hvilket bliver en meget stor opgave – også i forhold til økonomistyring.

Derudover har Landbrugsstyrelsen sourcet en lang række it-services og har flere leverandører, som leverer it-services via kontrakter. For hver kontrakt er der aftalt en række leverance- og servicemål, som der skal samarbejdes om og følges op på, ligesom der er afsat et fast budget.

På grund af vores sourcing af it-services og de mange projekter vi er i gang med, ønsker vi at videreudvikle og forbedre processerne for vores budgetlægning og økonomistyring i It. En vigtig del af dit job vil derfor være at udvikle og gennemføre procesforbedringer i forhold til budgetlægning og den løbende controlling. Du vil i den forbindelse arbejde tæt sammen med vores økonomi-enhed og it-projektlederne.

Kontrakterne udbydes jævnligt, og i forbindelse med det arbejde er der brug for at udarbejde nye målsætninger, budgetter og periodiseringer for leverancen af især driftsydelser.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

  • drive videreudvikling, forbedring og implementering af processerne omkring budgetlægning og økonomiopfølgning i It
  • budgetlægge løbende i samarbejde med it-projektledere og ledelsen i It
  • være en del af holdet, der har fokus på forandringsledelse og implementering af de nye processer, så de bliver forankret i hele It
  • økonomistyre, controlle og følge op på godkendte budgetter
  • sikre tæt koordinering og godt samarbejde med it-projektlederne, systemforvalterne og styrelsens økonomi-enhed 
  • holde fokus på enkle processer og stærk implementering i alle dine arbejdsopgaver

Har du de kompetencer, vi leder efter?

Du er et godt match, hvis du har en kandidatgrad inden for økonomi, samfundsvidenskab, it eller tilsvarende, er nyuddannet eller alternativt har et par års relevant erfaring. Du kan og har lyst til at sætte dig ind i økonomifaglige, styringsmæssige og ikke-økonomifaglige problemstillinger. Du kan formidle problemstillinger og forslag til løsninger i et klart sprog, både skriftlig og mundtligt. Du har en god talforståelse og er tryg i at bruge Microsoft Office-pakken og især Excel.

Det er også en fordel, hvis du har en interesse for it og digitalisering og evt. har erfaring med statslig budget-/ bevillingsstruktur. Det er dog ikke en forudsætning for at søge stillingen.

Du er samtidig interesseret i at udvikle og implementere enkle og effektive processer omkring budgetlægning, økonomistyring og controlling. Du holder af at rådgive og hjælpe andre, der ikke har samme viden om økonomi og tal som dig selv. Du kan nikke til, at simple processer er gode processer, og at processer skal være så enkle og forståelige, at de kan implementeres i virkeligheden. Dertil skal du have en veludviklet service- og samarbejdsmuskel, da du vil få en bred kontaktflade i hele it-afdelingen, ligesom du vil skulle arbejde tæt sammen med andre enheder fx Økonomi.

Hvem er vi - og hvad kan vi gøre for dig?

Vi kan tilbyde dig en hverdag i en af statens største it-afdelinger, som sikrer gode systemer til vores kunder, interne fagenheder og sagsbehandlere.

Styrelsens it-enhed har ca. 230 medarbejdere, hvoraf en stor del er organisatorisk forankret i to agile release trains, der konfigurerer vores fagsystemer. Samarbejdet med leverandørerne foregår i to nye it-enheder, der varetager bl.a. leverandørsamarbejdet, test af leverancer, it-support og samarbejdet med eksterne og interne brugere af systemerne og udvikling af projektleverancer sammen med leverandørerne. Vi har et godt samarbejdsklima, hvor vi involverer hinanden i opgaveløsningen, og hvor det faglige niveau er højt. Landbrugsstyrelsen arbejder aktivt med at udvikle god ledelse, og du vil få en leder, der vil tilstræbe at give god og konstruktiv feedback. Vi prioriterer at have et spændende fagligt miljø med god ledelse, godt kollegaskab og gode udviklingsmuligheder - både personlig og faglig efteruddannelse - og nyder godt af både motionsrum, sund kantine og fleksible arbejdstider.

Dit nye team

Du bliver en del af Team It-Stab, hvor vi har samlet forskellige stabsfunktioner som kommunikation, informationssikkerhed og porteføljestyring, og du refererer til teamlederen. Lige nu er vi 16 i teamet med forskellige fagligheder. Vi har en uformel tone, og alle kan tale med alle. Udover det faglige har vi fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og har let til grin og smil. Teamet arbejder på tværs af både It og hele styrelsen og rummer forskellige opgaver. Det er vigtigt for os, at vi altid kan sparre med kollegaer og teamleder, selvom de konkrete opgaver ikke nødvendigvis ligner hinanden.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.
Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen. Vi gør opmærksom på, at det daglige arbejdssprog er dansk, hvorfor det forventes, at du kan læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder i Team It-Stab Oliver Graner Sæbye på tlf. 91 32 98 16 eller IT-underdirektør Franci Johansen tlf. 20 99 30 04.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest 6. maj 2021. Samtaler holdes den 12. maj.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 23. april 2021

Arbejdssted

Location København