Sek­tions­le­der til Ind­hent­nings­af­de­lin­gen i PET

Vores teknik – altid et skridt foran

Er du lederen, som kan få teknik, teknologi og IT til at imødekomme de operative behov og dermed skabe fundamentet for PET’s operationer helt ude i den skarpe ende? Trives du i et arbejdsmiljø, hvor tempoet er højt og fleksibilitet og omstillingsparathed er positive nøgleord, og hvor den operative opgave kræver, at du og dine folk leverer på rette tid og sted, også når det kan virke umuligt, og det hele afhænger af jer?

Vil du helt tæt på operationerne og brænder du for at gøre en forskel i Danmarks nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste? Så har vi jobbet til dig!

Om stillingen

Vi tilbyder et unikt job som sektionsleder for en sektion i et center i vækst, hvor du får ansvar for, at teknik og IT indfrier de taktiske behov helt ude i den skarpe ende i PET´s operationer i felten.
PET er en dynamisk arbejdsplads i en omskiftelig og skarp operativ virkelighed med et højt tempo, som du kommer helt tæt på. For at lykkes har vi en række dygtige og professionelle kolleger med et højt fagligt niveau og et meget stort engagement.

Sektionslederstillingen er nyoprettet og er en del af PET’s styrkelse af det teknologiske område, hvor den direkte operative tekniske støtte til operationerne nu samles og styrkes yderligere i denne sektion. Derfor spænder sektionen for Operativ Teknisk Støtte (OTS) over både udvikling, DevOps, drift og direkte operativ teknisk støtte til det øvrige PET i en omskiftelig operativ virkelighed. Da vi er i gang med at udvide og bygge op vil du få stor indflydelse på såvel jobindhold samt organisering, løsninger, processer, kompetenceudvikling og rekruttering mv.

Om dig

Du har minimum tre års reel og dokumenteret ledererfaring med direkte personaleledelse af specialister. Du har en relevant videregående uddannelse, f.eks. inden for IT eller/og ledelse. Uanset baggrund er det afgørende, at du både er teknisk og ledelsesmæssig erfaren. Du er en ambitiøs leder med fokus på at udvikle i et miljø med højt pres for konstante leverancer.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en operativ organisation enten i det offentlige eller private erhvervsliv. Det er derudover en fordel, hvis du har praksisnær erfaring fra et eller flere IT-specialer fx netværk/infrastruktur eller cyber-sikkerhed, men det vigtigste er, at du har bredden til at rumme hele sektionen.

Du har gerne erfaring med at operere i krydsfeltet mellem IT-sikkerhed og operative behov. Dertil er det relevant med erfaring inden for compliance og ISO27001, hvor du kan omsætte teorien til konkrete initiativer, som forbedrer IT-sikkerhed i praksis.

Da der er en vis grad af skriftlighed samt meget samarbejde med eksterne er det nødvendigt, at du er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk, og du kan begå dig professionelt på strategisk niveau.
Som person er du løsningsorienteret, struktureret og retningssættende. Din gennemsigtige og synlige ledelsesstil fremmer trivsel, tillid og selvledelse blandt dine medarbejdere.

Du har ligesom den øvrige ledelsesgruppe fokus på samarbejde og kommunikation, og du forstår, at tillid er en forudsætning for god ledelse. Du er handlekraftig, kvalitetsbevidst og evner at balancere kvalitet med tid til rådighed ud fra en risikobaseret tilgang, som sikrer de bedst mulige løsninger inden for deadline. Du er omstillingsparat, hvilket betyder at du hurtigt og effektivt kan skifte mellem opgaver når prioriteringer ændrer sig, hvilket er naturligt i en organisation som PET, hvor operationer og opgaver kan dukke op ud af det blå.

Du er sikkerhedsbevidst og har lyst til at lære nyt i en anderledes organisation. Dit arbejde vil være særdeles sensitivt af karakter og afgørende for PET’s operative virke.

Du har gode sociale kompetencer, en god portion humor, finder løsninger, er positiv af natur og nyder at have med mennesker at gøre.

Ansættelsesforhold

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst. Vi tilbyder en fleksibel arbejdstid, hvor du dog primært vil skulle arbejde i dagtimerne, men det forventes at du generelt er kontaktbar, da PET aldrig holder lukket.

Ansættelsesstart d. 01.08.2021

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes, og du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Vi forventer, at ansøgere ligeledes udviser diskretion i forhold til ansøgnings- og eventuel ansættelsesprocessen. Ved eventuel ansættelse vil yderligere vejledning omkring fortrolighed blive givet.

Kontakt

Inden du søger stillingen, så skal du læse mere om jobbet i den uddybende stillings- og kapabilitetsbeskrivelse her:

Du er velkommen til at kontakte indhentningsafdelingen på 30 68 31 52 på hverdage mellem 12-14 på for yderligere information.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 13. maj 2021

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.

Gem job

Rigspolitiet (PET)
Publiceret: 23. april 2021

Arbejdssted

Location Søborg