Data sci­en­ti­sts til de mest ud­for­dren­de projekter i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets koncern og på tværs af staten


Vil du arbejde med data, machine learning og analyse i indsatsen for at udvikle staten, så ministeriernes opgaver bliver løst bedst muligt og effektivt? Vil du arbejde med en varieret opgaveportefølje og med samarbejdspartnere på tværs af ministerier og styrelser i Økonomistyrelsens Center for Modernisering og Analyse (CMA)?

Hvis du derudover bliver motiveret af at arbejde sammen med nogle af de skarpeste hoveder i staten, en stejl læringskurve og et højt fagligt ambitionsniveau - så er denne stilling måske noget for dig.

Vil du udvikle avancerede analytics-løsninger for klienter på tværs af staten?

I CMA arbejder vi i spændet mellem teknologi, policy, og projektbaseret analysearbejde. Vi bruger de bedste og mest relevante redskaber fra hver og bidrager med at rådgive og udvikle løsninger på det højeste niveau på tværs af staten. Det kræver mange fagligheder – herunder en stødt stigende data science-kapabilitet.

Vi tilbyder et job, der kombinerer kreativiteten fra teknologibranchen, den løsningsorienterede tilgang fra rådgivningsbranchen og den politiske fornemmelse fra embedsværket – ud over det tilbyder vi i et center med stort fokus på personlig udvikling, et stærkt fællesskab og en fornuftig work-life-balance.

I CMA udfører vi analyser og udviklingsprojekter for klienter på tværs af staten. Vi laver både udviklingsprojekter af fx applikationer med machine learning og anden avanceret dataanalyse og analyseprojekter, der giver handlingsgrundlag for politiske beslutninger. Vores opgaver kræver datatransformationer, -koblinger, -analyser, og -præsentationer i klare, sammenhængende og gennemtænkte historier.

Efterspørgslen efter vores ydelser er stærkt stigende, og vi søger derfor en eller flere data scientists til at indgå i en blanding af specialist- og generalistroller.

Som medarbejder vil du blandt andet kunne indgå i opgaver såsom:

 • Udvikling af nye machine learning-baserede redskaber, der anvender fx klassifikation, sentimentanalyse eller prædiktion til at løse statslige kerneopgaver på nye innovative måder
 • Udvikling af konceptuelle designs af løsninger på problemer, der kan afhjælpes med et mix af procesoptimering og teknologi
 • Deltagelse i planlægning, udførsel og implementering af større og mindre interne projekter i Økonomistyrelsen og Finansministeriets koncern
 • Videreudvikling af det samlede data science og advanced analytics-program i CMA
 • Minister- og direktionsbetjening, herunder udarbejdelse af og bidrag til politikudspil.

Vi søger dygtige dataeksperter med alle slags baggrunde

Vi har naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og businesskandidater i CMA og søger således kandidater med forskellige baggrunde. Det vigtigste for os er, at du er både teknisk dygtig og samtidig kan gå direkte ind i et hold af generalister med helt andre faglige baggrunde end dig selv. Ofte vil du være specialisten på projekter - og du skal derfor både stole på din egen faglighed og samtidig kunne arbejde engageret med at forstå, hvad mindre teknisk mindede klienter og beslutningstagere ønsker. Konkret leder vi efter kandidater, der:

 • er erfaren og dygtig til at kode i primært Python, som anvendes som hovedsprog
 • som minimum har en grundlæggende forståelse for data management og SQL - primært T-SQL
 • kan indgå i en forretningsdreven dialog med kollegaer, chefer og klienter om tekniske løsninger og design
 • er ambitiøs, analytisk og metodisk skarp samt evner at løse komplekse problemstillinger - både med konkrete udviklingsopgaver og i generalistsammenhænge
 • evner at samarbejde på tværs og har blik for interessenthåndtering - herunder med ikke-teknikere
 • kan formidle problemstillinger, resultater og anbefalinger klart og præcist - både mundtligt og skriftligt
 • evt. har erfaring med API’er, da det er sådan, vi integrerer mange af vores løsninger.

Det er en fordel, hvis du kender til nogle af følgende Python libraries: Tensorflow eller PyTorch; Numpy og Pandas; scikit-learn; samt Matplotlib og evt. seaborn. Uanset kommer du til at lære meget på jobbet, og en stor del af hverdagen består i at forstå nye komplekse systemer og kodeløsninger og designe konstruktive måder at gå til dem på.

Du behøver ikke have erfaring som embedsmand forud for jobbet – men du skal selvfølgelig kunne se dig selv i denne rolle. Vores stærke onboarding, buddy-ordning, feedback-system og udviklingssamtaler giver alle sammen muligheden for, at du hurtigt får lært både de grundlæggende embeds- og projekthåndværk.

Hvem er vi?

CMA varetager eksterne analyser i regi af Statens Analyser og Implementering og er samtidig en intern tværgående analyseenhed i Finansministeriet. Således fungerer vi både som et analytisk kraftcenter for Finansministeriet og for den tværgående udvikling af den offentlige sektor.

Vi tilbyder en stejl læringskurve for både nyuddannede og den mere erfarne analytiker, konsulent eller embedsmand. Vores rolle i de politiske processer samt vores projektbaserede arbejdsform indebærer, at den enkelte medarbejder udvikler og anvender både klassiske embedsmandskundskaber samt analyse-, rådgivnings- og projektlederkompetencer.

Vores center består pt. af tre kontorchefer og ca. 30 medarbejdere, men forventes at vokse. Vi er kendetegnet ved et højt fagligt ambitions- og aktivitetsniveau. Vi er samtidig et ungt kontor med et stærkt fællesskab og mange sociale aktiviteter, hvor alle nyansatte fx får en personlig buddy og et intensivt oplæringsforløb fra dag ét. Vi vægter feedback og personlig udvikling højt, og sikrer at det bliver prioriteret gennem ugentlige udviklingssnakke med ledere og kollegaer. Vi har et voksende data science-miljø men agerer frit på tværs af faggrænser.

Ansættelsesform

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Nuværende kontorchefer i Center for Modernisering og Analyse er Frederik Lindgren Greisen og Rasmus Frost. Hvis du ønsker yderligere information om stillingerne, kan du kontakte specialkonsulent Ask Foldspang Neve på asfne@oes.dk / tlf.: 30 89 06 34 eller specialkonsulent Rasmus Strægaard Emig på raste@oes.dk / tlf.: 23 37 76 32.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på "Søg jobbet her" og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest søndag den 9. maj 2021.

Vi indkalder til samtaler løbende. Du kan forvente, at der indgår en case evt. med praktisk kodning og andre elementer som led i ansættelsen.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap opfordres til at søge stillingerne.

Sammen gør vi en forskel

Hver dag går vi på arbejde med et mål om at gøre en forskel for vores kollegaer i de statslige institutioner og for borgerne i Danmark. Vi bidrager med viden, systemer og værktøjer, der hjælper de statslige og selvejende institutionerne med sætte en klar retning, mindske bureaukrati og opnå mere tid til deres kerneopgaver.

Vi går op i at skabe arbejdsglæde og udvikle kompetencer og potentialet i vores medarbejdere, fordi vi mener, at det er grundstenen for at lykkes med vores kerneopgaver.

Du kan læse mere om Økonomistyrelsen på oes.dk

Gem job

Økonomistyrelsen
Publiceret: 23. april 2021

Arbejdssted

Location København