Product Manager søges til Regional IT, Region Syd­dan­mark


Vil du arbejde med meningsfyldt IT?

Vil du være med til at sikre, at 25.000 kolleger på tværs af hele regionen kan arbejde mere effektivt til gavn og glæde for 1,2 millioner borgere?

Som Product Manager hos os får du mulighed for bl.a. at tage del i udarbejdelsen af roadmaps for integrationsplatformen, som sikrer, at regionens sundheds IT hænger sammen.

Bliv en del af teamet

Du får, sammen med dine kolleger, muligheden for at blive en del af et næsten nystartet teamområde.

Du vil være med til at lægge planer og være en driver for udviklingen af den regionale integrationsplatform (REGIS).

REGIS anvendes til f.eks. integration/deling af patientoplysninger (Medcom beskeder) mellem mange af regionens kliniske IT-systemer. Herudover sker der kommunikation til fx praktiserende læger. Teknologien afvikles på IBM WebSphere Application Server baseret på Java, IBM MQ og Infor Cloverleaf integrationsmotor.

Funktionen er placeret i Planlægningsafdelingen sammen med Arkitekturfunktionen og leverer primært ydelser inden for product management. Her har vi ansvaret for en bred række produktområder og services, f.eks. infrastruktur/netværk, PC klientforvaltning, telefoni/video og meget andet.

”Som Product manager bliver din opgave – i samarbejde med entusiastiske kollegaer på sygehuse og i Regional IT - at sørge for, vi har en velfungerende og effektiv integrationsplatform til vores kliniske IT systemer” – fortæller Morten Hansen, funktionschef

Rollen som Product Manager

Som Product Manager får du bl.a. ansvaret for, at der er udarbejdet strategiske roadmaps og at disse afspejler regionens øvrige IT strategier.

Det er vigtigt for regionen, at vi er forudsigelige i vore strategi- og teknologivalg, således vi imødekommer omgivelsernes behov – samtidig skal vi være tydelige omkring nødvendig økonomi og udarbejde gode beslutningsgrundlag for aktiviteterne.

Derfor efterlyser vi en medarbejder, som er en dygtig formidler i skrift og tale samt har et indblik i økonomiske fremstillinger.

På REGIS-området er der etableret et tværgående service team, hvor medarbejdere med forskellige kompetencer (arkitektur, support, driftsleverance, sikkerhed, projektledelse mv.) indgår mhp. at støtte op omkring udviklingen af platformen. Du vil skulle arbejde i dette team med dygtige kollegaer, hvor I sammen kan bringe vores Integrationsplatform til nye højder!

Vi forventer, at du kan sætte dig for bordenden af dette tværgående serviceteam.

Som Product Manager har du derfor lyst og evnerne til at løse og koordinere opgaverne i tæt samarbejde med en lang række parter. Du vil ofte være midtpunkt i opgaveløsningen og skal kunne bevare overblikket.

Opgaver:

 • Leverandørstyring og kontraktopfølgning.
 • Udarbejdelse af hhv. strategiske roadmaps, der rækker 1-2 år frem i tiden samt velunderbyggede beslutningsoplæg til ledelsen/systemejer.
 • Ændringsstyring, herunder prioritering af udviklingsønsker.
 • Sikre test bliver udført ved nye løsninger/større changes.
 • Sikre ISO 27001 sikkerhed.
 • Økonomistyring / forvaltningsbudget.
 • Medvirke til licensstyring sammen med licens manager.

Vi forventer, at du:

 • Er god til at kommunikere og kan formulere dig tydeligt og klart - mundtligt såvel skriftligt.
 • Har en omfattende viden om IT-infrastruktur.
 • Har erfaring med økonomi- og leverandørstyring.
 • Har viden om informationssikkerhed og eventuelt erfaring i at vurdere IT-løsninger informationssikkerhedsmæssigt.
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for IT eller tilsvarende erfaring.

En Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er i organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er søndag den 9. maj 2021. Første samtalerunde forventes afholdt den 12. maj og anden runde forventeligt den 19. maj. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde to tests, som de får en telefonisk tilbagemelding på inden 2. samtale.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Morten Hansen på telefon 2920 1184.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 26. april 2021

Arbejdssted

Location Vejle