Chef­kon­su­lent søges til Regional IT, Region Syd­dan­mark


Kan du tænke dig at bistå med faglige ledelsesopgaver i forhold til 28 travle it-medarbejdere med stærke product management profiler i Regional IT?

Vil du være med til at understøtte 25.000 kolleger på tværs af hele regionen og sørge for, at de kan arbejde mere effektivt til gavn og glæde for 1,2 millioner borgere?

Som chefkonsulent hos os får du stor indflydelse på understøttelsen af vores kolleger med de digitale værktøjer og systemer samtidig med, at du kan sætte dit præg på ledelsen af forvaltningsområdet.

Fokus på product management

Forvaltning er et velfungerede funktionsområde i Regional IT, der leverer højt specialiserede ydelser inden for product management til Region Syddanmark. Forvaltningsfunktionens 28 medarbejdere er en del af regionens centrale IT afdeling - Regional IT, som leverer ydelser primært til regionens sygehuse 24/7/365.

Funktionen er placeret i Planlægningsafdelingen sammen med Arkitekturfunktionen.

Vi har ansvaret for en bred række produktområder og services, fx robot/automatiseringssoftware, administrative systemer, Microsoft applikationer, ITSM (ServiceNow) samt inden for infrastrukturmæssige områder.

Rollen som chefkonsulent

Du vil indgå i et lederteam sammen med funktionschefen og en yderligere chefkonsulent. Her er fokus bl.a. at løfte vores kompetencer inden for rådgivning og kommunikation til vores interessenter.

Du skal gennem faglig ledelse være med til at sikre, at processer og roadmaps får en kontinuerlig standardisering og harmonisering af regionens it portefølje. Der er fokus på at professionalisere vores roadmaps for produkter/services til gavn for slutbrugerne, samarbejdspartnere og systemejere. Derudover vil vi kontinuerlig forbedre vores processer og leverancer.

Du er, som ledelsens daglige repræsentant over for medarbejderne, ansvarlig for at gennemføre tiltag på team og medarbejderniveau i tæt samspil med det samlede ledelsesteam i Forvaltning.

Du vil indgå i den samlede ledergruppe i Regional IT, herunder også i ledelsesteamet for IT Planlægning sammen med Arkitekturområdet.

Som chefkonsulent bliver din centrale ledelsesopgave at sørge for, at medarbejderne fungerer i det daglige. Du skal bl.a. sikre, at medarbejderne er fagligt klædt på, så de kan levere overblik og udvikling inden for aftalte rammer. Hos os har vi en uformel og humoristisk omgangstone, og desuden er der sjældent to dage, der er ens – fortæller Morten Hansen, funktionschef

Opgaver

Du får en arbejdsdag, hvor du i samspil med funktionschefen:

  • Afholder statusmøder med medarbejderne samt teammøder med fokus på den faglige udvikling, koordinering og prioriteringer af indsatser.
  • Er synlig og tilgængelig for medarbejderne og fungere som sparringspartner, der giver feedback på opgaver og initiativer. Det er vigtigt, at du tænker målrettet kommunikation ind i det daglige arbejde.
  • Understøtter medarbejderne i udarbejdelse af velunderbyggede beslutningsoplæg samt forvaltningsbudgetter.
  • Koordinerer den løbende opgaveløsning med resten af Regional IT samt Region Syddanmarks decentrale IT organisationer, der befinder sig på de enkelte sygehusenheder.
  • Igangsætter nødvendige tiltag for at forbedre trivsel og samarbejde.
  • Bidrager aktivt til ansættelses- og introduktionsforløb, MUS m.v. efter aftale med funktionschefen.

Din profil

Det er en fordel, at du har arbejdet med product management af IT-systemer i tidligere jobs.

Du har en bred viden om IT, gerne med nogle års erfaring med ledelse inden for IT i en kompleks organisation.

Du kan understøtte ledelsen af et team, som har stærk faglighed til fælles - og som har vidt forskellige profiler. Du har en positiv tilgang til samarbejde og evner at motivere med udgangspunkt i empati og forståelse for det faglige fællesskab, som du bliver en del af. Samtidig forventes det, at du kan lytte dig til kernen af komplekse problemstillinger og sætte dig igennem, når situationen kræver det.

Derudover har du:

  • Stærke mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.
  • Evnen til at skabe overblik samt til at beskrive og formidle komplekse problemstillinger.
  • Indsigt i egen ledelsesstil og ønsket om at gøre en forskel for medarbejderne med udgangspunkt i fagligheden.
  • Erfaring med tværgående ledelse.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er i organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Din ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er søndag den 30. maj 2021. Første samtalerunde forventes afholdt den 4. juni og anden runde forventeligt den 10. juni. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde to tests, som de får en telefonisk tilbagemelding inden 2. samtale.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Morten Hansen på telefon 2920 1184.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 26. april 2021

Arbejdssted

Location Vejle