Agile coaches til Lean-Agile Center of Ex­cel­len­ce (LACE)


Har du en passion for at arbejde med agilt mindset, principper og praktikker? Motiveres du af at arbejde med agil transformation på tværs af en hel organisation? Lever og ånder du Agile hver dag? Energinet og energibranchen er under stor forandring. Om 10 år skal alt strøm i Danmark være fra vedvarende energikilder, og i 2050 skal Danmark være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler. Energinet står derfor overfor en stor og spændende opgave med at bidrage til at opnå de ambitiøse klimamål. Den hurtige udvikling stiller store krav til acceleration, innovation og nytænkning, og det gælder også i IT organisationen. Derfor har vi brug for agile coaches, som vil drive den agile transformation. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

Du er med til at videreudvikle den agile coach-funktion

Energinet er i gang med en større transformation og har etableret et Lean-Agile Center of Excellence (LACE) til at understøtte transformationen. LACE er organiseret som en del af CIO Office i IT og skal understøtte den agile transformation på tværs af hele Energinet. Da Energinet ønsker at sætte transformationen i et nyt gear, har vi brug for flere dygtige kolleger til LACE. Der er i dag tre agile coaches, og vi ønsker at udvide med yderligere tre. Udover LACE er der i CIO Office også et Business Engagement-team, som sikrer, at vi har styr på arkitektur, strategi og samarbejde mellem forretning og IT.

Dine succeskriterier i jobbet er at bidrage til Energinets agile transformation og til at udbrede agilitet i Energinet – ved at modne både teams og ledelsesniveauet inden for den agile verden. Din fornemste opgave er derfor at opstarte, guide og coache teams og ledere i det agile setup, idet du tilpasser metoden til der, hvor teamet er. Du fungerer som sparringspartner og coach for etablerede teams, ART’er og business ownere i diverse agile problemstillinger, ligesom du coacher og udfordrer ledelsen i den agile transformation. Herudover designer og afholder du sideløbende workshops i dialog med interessenter og formår at ”oversætte” og konkretisere agile metoder og gøre den forståelig og relevant for interessenterne.

Du kan se frem til at blive en del af et stærkt team, hvor du sammen med dygtige og engagerede kollegaer er med til at skabe et solidt fundament for den rivende udvikling både i eget team, organisationen og på det personlige plan.

Dygtig formidler og facilitator med erfaring som agil coach

Jobbet kræver, at du har erfaring med at arbejde agilt i praksis og gerne som agil coach eller som meget erfaren scrum master, der er på vej til næste skridt i din karriere. Vi lægger vægt på, at du har arbejdet med coaching af teams samt har erfaring med ledelsescoaching. Derudover er du en dygtig formidler og facilitator.

Vi forventer, at du har en stor viden omkring Agile og relaterede teorier og praktikker som fx Product Management og Discovery, Scrum. Lean, SAFe, Cynefin, Kanban, Design thinking and design sprints. Derudover kan du med fordel have erfaring med ADKAR, grafisk facilitering, Azure DevOps og OKR.

Som person er du udadvendt og energisk med stort gåpåmod. Du er en god kommunikatør med en pragmatisk og empatisk tilgang til samarbejdet. Du har en god forretningsforståelse og stærke relationelle kompetencer, så du nemt kan sætte dig ind i de vilkår, som organisationen opererer under og kan skabe gode samarbejdsrelationer – samtidig med, at du kan være vedholdende og tør udfordre interessenterne.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet de rette kandidater – så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Anette Falk Bøgebjerg på telefon 20 30 87 06. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 14. maj 2021.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 26. april 2021

Arbejdssted

Location Fredericia