It-arkitekt med interesse for sikkerhed og digital udvikling til Center for Te­le­me­di­cin


Er du drevet af digital udvikling af sundhedsvæsenet? Har du interesse for og erfaring med it-sikkerhed? Og trives du i et komplekst organisatorisk landskab? Så kom med i vores team, hvor vi forvalter og videreudvikler en fælles national it-infrastruktur og telemedicinske løsninger til medarbejdere og borgere i hele landet.

Alle 98 kommuner og 5 regioner i Danmark er gået sammen om at købe og videreudvikle en telemedicinsk infrastruktur, hvor der kan tilkobles telemedicinske it-løsninger. Region Midtjylland er udpeget til at sikre den daglige styring og samarbejde omkring drift og videreudvikling af systemerne.

Det bliver dine opgaver

Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • principper for anvendelse af Infrastrukturen
  • roadmap for Infrastrukturens videreudvikling
  • analyse og vurdering af udviklings- og ændringsønsker i forhold til tekniske og arkitekturfaglige retningslinjer
  • informationsrisikoanalyser
  • indgå i et selvledende team
  • indgå i teamets fællesopgaver

Hvem er du?

Du har en bred og alsidig profil gerne med indsigt i arbejdsgange i sundhedsvæsenet.

Du formår at navigere på tværs af de offentlige sundhedssektorer, og du forstår at rådgive og have dialog om it-spørgsmål i øjenhøjde med såvel sundhedsfagligt personale som leverandører. Du kan arbejde i feltet mellem de kliniske arbejdsgange, anvendelsen af it systemerne og arkitektur.

Du er analytisk og har stærke it-arkitekturkompetencer, som gør, at du af egen drift tager arkitektrelaterede problemstillinger op og dribler i mål med dem.
Det falder dig naturligt at løse dine opgaver i professionelt samarbejde med dine fagligt stærke kolleger i teamet (arkitekter, change managere, testmanager, support, koordinator, systemforvalter), It-afdelingen, jurister, klinikere og leverandører.

Arkitekturarbejde er en holdindsats, og rammerne for digitale løsninger udvikles i fællesskab. Det er en fordel, at du har kendskab til den fællesoffentlige digitale arkitekturmetode, FDA samt erfaring med arkitekturmodellering.

Du har formentlig en it-relateret videregående uddannelse - som fx datalog, ingeniør eller cand. merc. it.

Det bliver du en del af

Du kommer ind i et udviklingsorienteret miljø i Center for Telemedicin, hvor vi pt. er 14 medarbejdere - men du får også et tæt samarbejde med It-afdelingens område 'Arkitektur og Design'.

Du bliver en del af en åben organisation, der spænder fra økonomi-folk og it-udviklere til it-supportere, så der er i den grad plads til forskelligheder hos os. Dialog og åbenhed er afgørende for, at vi finder den rette løsning; vi skal kunne tale, lytte og spørge hinanden. Vores samarbejde er baseret på tillid, Region Midtjyllands værdier og It-afdelingens samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt, ligeså højt som faglig kompetence.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med agil MUS, så ud over dine løbende 1:1-samtaler med din leder, har du minimum 4 gange årligt MUS, hvor du og din leder sætter fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Læs mere om de telemedicinske it-systemer på https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/faelles-udbud-af-telemedicin-fut/

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Ingrid Munk på 24 34 73 95 ingrhn@rm.dk, it-arkitekt Allan Hansen på 23 28 30 13 allan.hansen@rm.dk, eller centerleder Britta Ravn på 23 42 67 34 britta.ravn@stab.rm.dk

Send din ansøgning senest den 18. maj 2021. Vi regner med at holde samtaler den 31. maj, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 490 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 27. april 2021

Arbejdssted

Location Aarhus