Sund­heds­fag­lig it-spe­ci­a­list til pa­tien­tad­mi­ni­stra­tions­om­rå­det i Region Midtjyl­lands elek­tro­ni­ske pa­tientjour­nal


Brænder du for at samarbejde med klinikken og leverandører om at videreudvikle brugergrænseflader, funktionalitet og integrationer i Region Midtjyllands succesfulde elektroniske patientjournal, MidtEPJ? Vil du have et job med godekolleger og stor indflydelse på aktiviteter med konkret og meningsfuld betydning for klinikken? Så er chancen her.

Det bliver din hverdag

Du skal sammen med 25 kollegaer i Patientjournal Produkter varetage forvaltningen af MidtEPJ, der er et it-system, som dagligt skaber stor værdi i hospitalernes behandling af patienterne. Det er samme elektroniske patientjournal, som er på vej til alle hospitaler i Vestdanmark. Du bliver derfor inddraget i det Vestdanske samarbejde, hvor vi lægger vægt på samarbejde omkring funktionalitet og anvendelighed for klinikken.

Vi deltager i afklaring af brugerbehov, design- og arkitekturovervejelser og arbejder med forbedring af arbejdsgange i MidtEPJ og integration til andre systemer både i og udenfor regionen.

Dine primære opgaver bliver at:

  • indgå med sundhedsfaglig vinkel i videreudvikling af patientadministrationsområdet, som varetager patientregistrering, indberetning til nationale registre og elektronisk kommunikation med eksterne samarbejdspartnere
  • indgå med sundhedsfaglig vinkel i videreudvikling af MidtEPJ
  • stile efter et paraplyoverblik over patientadministrationsområdet i MidtEPJ
  • levere 3. level support, fejlrette og teste funktionalitet
  • deltage i forskellige mødefora, ERFA-grupper og leverandørsamarbejde

Du bliver en del af teamet omkring et komplekst it-miljø, hvor du får engagerede kollegaer med høj faglighed, der alle har fokus på at gøre en forskel til fordel for både patienter og brugere i Region Midtjylland. Vi er en afdeling, hvor du både kommer til at møde kollegaer med klinisk og teknisk baggrund. Vi har en afslappet og let omgangstone, i et imødekommende miljø, der lægger op til sparring om opgaveløsning.

Vi er gode til at tage imod nye kollegaer og lægger stor vægt på indføring i vores arbejdsopgaver gennem et grundigt introduktionsforløb. Du får en faglig mentor som vil hjælpe dig til rette med opgaver og med at komme ind i dine opgaver.
Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med agil MUS, så ud over dine løbende 1:1-samtaler med din leder, har du minimum 4 gange årligt MUS, hvor du og din leder sætter fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Vores forventninger til dig

Du har værdierne til at være en god og åben kollega, der motiveres af samarbejde og vores tilgang til opgaverne, hvor vi også går friskt til udfordringer. Vi har mange opgaver og lægger derfor vægt på, at du selvstændigt kan skabe, prioritere og bevare overblikket.

En stor del af dit job er at kommunikere, så det formår du til ug både skriftligt og mundtligt – det gælder også kommunikation om faglige og ledelsesmæssige emner, hvor du kan kommunikere, så det understøtter beslutningstagningen.

Du har klinisk erfaring med elektronisk patientjournal og kender vigtigheden af klinisk korrekt patientregistrering - og det motiverer dig at bruge din innovative side til at bidrage til, hvordan det kan understøttes med it.

Har du viden om tværsektoriel kommunikation med primær sektor og erfaring med projektledelse af mindre projekter, er det en fordel.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Henrik Thuren på 2492 2426 eller henrik.thuren@rm.dk, it-sundhedsfaglig specialist Dorte Jakobsen på 2086 6832 eller dorte.jakobsen@stab.rm.dk, eller it-sundhedsfaglig specialist Tina Holgaard på 2135 8890 eller tina.holgaard@stab.rm.dk.

Send din ansøgning senest den 16. maj 2021. Vi forventer at holde samtaler den 2. juni 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 490 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 27. april 2021

Arbejdssted

Location Aarhus