In­for­ma­tions­sik­ker­heds­kon­su­lent til Læ­ge­mid­delsty­rel­sen


Vi søger en dygtig Informationssikkerhedskonsulent med stor kompetence i cybersikkerhed, stærke koordinatoregenskaber og IT-teknisk flair til at styrke sikkerheden i Lægemiddelstyrelsen.

Om enheden IT & Digital Transformation

Du bliver en del af enheden IT og Digital Transformation, som p.t. består af en enhedschef, to sektionsledere, en teamleder og 20 medarbejdere. Du vil indgå i det team, som primært løser opgaver med strategisk fokus, herunder application management, informationssikkerhed, teknisk sikkerhed, kvalitet og compliance. De andre sektioner i enheden har fokus på projektporteføljen, digitale transformationsinitiativer samt de daglige driftsopgaver.

Vores hverdag er præget af tæt samarbejde, mange bolde i luften, gode kollegaer og masser af humor. Vi er ambitiøse, hvad angår vores vigtigste aktiv - nemlig vores medarbejdere. Én af Lægemiddelstyrelsens top-prioriteter i 2021 er at være en fantastisk arbejdsplads.

Som epicenter for vaccinegodkendelse i den igangværende pandemi er Lægemiddelstyrelsen særligt i fokus for cyberangreb. Det fokus smitter af på vores arbejde med IT-sikkerhed og Lægemiddelstyrelsen er netop ved at implementere omfattende sikkerhedssystemer og processer, der højner samt moderniserer vores informations- og persondatasikkerhed. Dette arbejde baserer sig på en omfattende implementering af sikkerhedsværktøjer baseret på Microsoft og vil tilføre vores i forvejen stærke sikkerhed helt nye værktøjer og helt nye metoder.

Din hverdag hos os

I vores opbygning af en helt ny sikkerhedskultur baseret på ’state of art’-processer, både på den tekniske side og på den menneskelige side, vil du være vores nøglespiller. Brænder du for Microsoft teknologier, er du den helt rigtige kandidat til os.

Som Informationssikkerhedskonsulent vil du arbejde med flere sikkerhedsdiscipliner, hvor du skal samarbejde med IT-arkitekter, IT-drift- og projektteams samt leverandøren for at skabe levedygtige sikkerhedssystemer. Derfor er det vigtigt, at du trives i en udadvendt rolle og er en stærk teamplayer.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

  • Planlægge og implementere sikkerhedsløsninger sammen med projektorganisationen
  • Bygge det operationelle sikkerheds-setup sammen med leverandøren
  • Udarbejde cyber-sikkerhedstiltag med afsæt i løbende sårbarheds- og risikovurderinger af sundhedssektoren
  • Udarbejde, vedligeholde og teste IT-beredskabsplaner
  • Udarbejde IT-risikovurderinger og sikkerhedskontroller. 

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Din uddannelse er ikke afgørende, du kan være akademiker eller du kan have en teknisk IT-uddannelse såsom datamatiker eller datatekniker. Det vigtigste for os er, at du har IT-teknisk flair og en stor interesse for cybersikkerhed. Har du indgående teknisk forståelse for Microsoft 365 teknologier, er det et stort plus - men ikke et krav.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • har godt kendskab til ISO 27001
  • har praktisk erfaring med risikostyring
  • er en dygtig kommunikator, som er vant til at formidle din viden på en let og forståelig måde både til IT-folk og til brugere. Du nyder at rådgive og tale med både interne og eksterne samarbejdspartnere – men du går heller ikke af vejen for en diskussion.
  • er struktureret og har en analytisk fremgangsmåde
  • har stærke kommunikations- og dokumentationsevner på skrift og i tale.

Om ansættelsen 

Afhængig af din baggrund vil ansættelsen ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, eller efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og den til enhver tidgældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat.  

Det er en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicinalvirksomhed, har du dog en vis periode til at afvikle disse aktier.

Kontakt os gerne

Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte teamleder, Yulia Hestbæk, på tlf. 2374 5017.

Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk. Se også vores videoer om Lægemiddelstyrelsen som arbejdsplads på YouTube.

Er du interesseret?

Klik på "Søg jobbet her" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21-23. 

Ansøgningsfrist: 20-05-2021.

Om Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 500 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Gem job

Lægemiddelstyrelsen
Publiceret: 29. april 2021

Arbejdssted

Location København