Ud­vik­lings­o­ri­en­te­ret chef til Koncern IT


Vi søger en udviklingsorienteret chef til en spændende og udfordrende stilling for Applikationsafdelingen i Koncern IT – Region Sjællands fælles it-organisation.

Applikationsafdelingen har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af alle regionens ca. 600 applikationer, der understøtter 18.000 medarbejdere døgnet rundt. Vi har et tæt samarbejde med både eksterne leverandører og andre regioner samt Region Sjællands egne virksomhedsområder og tværgående funktioner, hvis opgaver vi lægger vægt på at have dyb viden om. På de indre linjer arbejder vi tæt sammen på tværs af Koncern IT.

Den ideelle kandidat har tung erfaring med Application Life Cycle Management og kommer fra en større it-organisation med egen udvikling og drift af applikationer og ikke mindst erfaring med motivation og ledelse af medarbejdere og ledere.

Om stillingen

Som chef for Applikationsafdelingen skal du sammen med afdelingens godt 70 medarbejdere og seks teamledere sikre, at alle regionens applikationer fungerer optimalt. Du får ansvaret for at sikre, at den fremadrettede strategi og videreudvikling af applikationerne matcher nuværende og fremtidige behov. Du skal samtidigt sikre, at applikationerne udvikles, vedligeholdes og løbende tilpasses og opdateres, samt at leverandørerne overholder deres kontraktuelle forpligtelser.

Afdelingen er under fortsat udvikling med særligt fokus på videreudvikling og drift af regionens kliniske, procesunderstøttende system, Sundhedsplatformen. Udviklingen sker i et særligt tæt samarbejde med Region Hovedstaden. Vi samarbejder ligeledes med de øvrige regioner omkring et antal fællesregionale løsninger, men langt de fleste applikationer er forankret i Region Sjælland.

Vi har brug for at effektivisere og standardisere den udvikling, der foregår på alle regionens applikationer. Vi forventer derfor, at du har erfaring med softwareudvikling og/eller drift, test og konfigurering af store forretningssystemer.

Dine opgaver og primære fokusområder er:

 • Daglig ledelse af funktionen i tæt samarbejde med dine teamledere, herunder ressourcestyring, opfølgning på servicemål og økonomi samt løbende kompetenceudvikling
 • At sikre udviklingen af en serviceorienteret og effektiv organisation
 • At sikre, at Koncern IT understøtter regionens brugere med tidssvarende applikationer, der understøtter brugerne effektivt og brugervenligt
 • At videreudvikle forvaltningen af applikationerne, så der er endnu mere fokus på leverandørstyring, økonomistyring, compliance og informationssikkerhed samt sikker og stabil drift af de enkelte applikationer
 • At sikre, at udviklingen af applikationerne i regionen følger Udviklingsmodellen og at der sker en prioritering af ønsker i tæt samarbejde med sygehusene i de respektive funktionsområder
 • At bidrage til en fortsat videreudvikling af Koncern IT’s service, processer og support af koncernens brugere i samarbejde med afdelingens teamledere, dine medarbejdere og ledelseskolleger i Koncern IT
 • At deltage i planlægning og gennemførelse af opgaver og projekter i Koncern IT, samt fungere som seniorleverandør i styringen af en række projekter.

Du bliver en del af ledelsen i Koncern IT’s samlede udviklingsorganisation, der ud over Applikationsafdelingen også omfatter Projektafdelingen, som har ansvaret for porteføljeledelse samt program- og projektledelse. Du vil efter en periode ligeledes indgå i en Major Incident vagtordning sammen med de øvrige funktionschefer i Koncern IT.

Din profil

Du brænder for at yde den bedste service for regionens brugere, og formår med din åbne ledelsesstil at motivere og videreudvikle dine medarbejdere samt afdelingens processer og opgavevaretagelse. Du er løsningsorienteret og godt fagligt funderet i softwareudviklingsprocesser. Du kan formidle samarbejde – både på tværs af Koncern IT og i forhold til vores samarbejdspartnere.

Du har:

 • Erfaring med it-udvikling og applikationsdrift
 • Solid ledelseserfaring og helst med ledelse af ledere
 • Stor lyst til at videreudvikle dit potentiale som leder, både i dialogen med andre ledere og med din evne til at motivere dine medarbejdere
 • Faglig indsigt og solid it-teknisk viden, forståelse og overblik
 • Erfaring med tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og gerne erfaring med at effektivisere drift og videreudvikling af en stor applikationsportefølje
 • En motiverende ledelsesstil hvor du evner at inddrage dine teamledere og medarbejdere i udviklingen af funktionen
 • Gennemslagskraft og evnen til selv at drive opgaver igennem samtidig med, at du er en god teamplayer, der gerne deler din viden og udveksler erfaringer med dine kollegaer

Du er:

 • Åben og respektfuld i din adfærd
 • Serviceorienteret og fokuseret på at levere kvalitet til tiden
 • Robust og god til at bevare overblikket og finde løsninger i en travl hverdag
 • En teamplayer der sammen med dine medarbejdere og ledelseskolleger er god til at se muligheder og skabe gode resultater til gavn for regionens it-brugere

Succeskriterier i ansættelsen:

 • Efter 3 måneder har du dannet dig et overblik og ved, hvad der skal til for at forbedre og ud­vikle funktionen
 • Efter 1 år er forandringerne og forbedringerne godt på vej til at være indført
 • Efter 2 år er det en styrket Applikationsafdeling, som er standardiseret, har de­fi­ne­rede processer, anvender struktureret test, release management og kontrolleret i­drift­sættelse. Her vil der være overskud til, at du som funktionschef indgår i tvær­regionale styregrupper osv.

Arbejdsstedet vil være i Ringsted, men det forventes, at du er mobil og jævnligt kan deltage i møder på andre lokationer.

Vi tilbyder

En attraktiv og udviklende chefstilling i Region Sjælland, hvor du kan være med til at sætte retning, og hvor der er rig mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

Vi er omstillings- og forandringsparate som organisation. Gennem et attraktivt arbejdsmiljø og en synlig ledelse sikrer vi vedvarende, at relevante og korrekte kompetencer er til stede.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 380 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen.

Vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 18.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn.

Ansøgningsfrist: 19.05.2021

Ansættelse pr. 1.8.2021 eller snarest muligt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte it-chef Henning Trier på mobil: 51 20 22 28 eller på ht@regionsjaelland.dk.

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 29. april 2021

Arbejdssted

Location Ringsted