IT-kon­su­len­ter til kon­fi­gu­ra­tion af IT-løsninger


Vil du være med til at sikre, at vores IT-systemer fungerer både i sagsbehandlingen og for vores kunder? Er du nyuddannet eller har du nogle års erfaring med IT-udvikling? Og kan du med din IT-tekniske viden se dig selv i rollen som vores IT-konsulent, der konfigurerer fremtidens automatiske tilskudsordninger i et agilt team? Så er du måske vores nye kollega.

I Landbrugsstyrelsen har vi indført det agile rammeværktøj SAFe og etableret to Agile Release Trains, ART’er. Hver ART består af en ART-ledelse og en række agile teams. Du vil indgå i et team, hvor du i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger skal arbejde med konfiguration af IT-løsninger og sammen med teamet løse de opgaver i backloggen, som er højst prioriteret. De agile teams er selvorganiserende, og I arbejder efter de agile metoder i tæt samarbejde med ART’ens øvrige teams og ledelse.

Konfiguration af vores rammesystem

Din arbejdsopgave vil være at konfigurere vores rammesystemer, så kunderne kan søge om forskellige tilskud. Du vil i det daglige bidrage til, at vores IT-løsninger bliver så enkle som muligt, så vores kunder hurtigst muligt får udbetalt deres tilskud.

Du bliver en del af et agilt team i en af vores to ART’er. Teamet består af kollegaer fra både IT og forretning og løser opgaver fra krav til test. I praksis vil du og dine teamkollegaer stå for både sprintplanlægningen, udførslen af opgaverne, demoer mv. Du vil med dine tekniske kompetencer skulle bidrage i alle dele af processen, så vi kan levere den bedst mulige løsning i rette kvalitet og til den aftalte deadline. Konfiguration sker bl.a. i skemaer, regelsæt, beregninger, valideringer og breve. Konfiguration sker i Infopath og baserer sig på Word og Excel, hvor der anvendes udvidede funktioner.

Dine primære arbejdsopgaver er:

  • opsætning, der er baseret på Microsoft-teknologi, såsom Infopath, HTML5, Workflow Foundation og Reporting Service
  • fremsøgning og udtræk af data ved brug af Oracle SQL Developer og Microsoft SQL Server
  • analyse og afklaring af forretningsregler og løbende koordinering af opsætningsopgaver
  • unit test og dokumentation af egen opsætning
  • opgavestyring og dokumentation ved anvendelse af TFS og Visio

Alle vores rammesystemer er specialtilpassede, og vi sørger naturligvis for, at du får en grundig oplæring. Du deltager også i et overordnet introforløb til hele styrelsen, hvor du får en solid indsigt i din nye arbejdsplads.

Vi forventer ikke, at du kender til alle de anvendte Microsoft-teknologier, men vi ser gerne, at du kan anvende HTML(5), CSS, Angular Type Script. Vi forestiller os, at du har en god IT-teknisk forståelse og gerne en uddannelse inden for IT, måske har du tidligere arbejdet med udvikling af IT-løsninger. Du har en forretningsmæssig og løsningsorienteret tilgang til IT, kombinerer din tekniske viden med gode kommunikationsevner og mestrer den daglige kommunikation med både fagkontorer og kolleger.

IT i Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er i gang med implementeringen af sin nye meget omfattende digitaliseringsplan. Planen er meget ambitiøs og vil frem mod 2022 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere. 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Resource Manager, Ib Spanggard, på 25 13 85 91, eller Resource Manager, Mette Jensen, på 25 23 84 80.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg jobbet her”) senest den 16. maj 2021. Samtaler holdes den 19.-20. maj.


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi arbejder for at skabe vækst for landbrugserhvervet og samtidig passe på vores klima og miljø. Du får ca. 1200 nye kollegaer og bliver en del af et miljø, hvor vi taler om alt fra landbrugsstøtte og Karnov til plantesundhed og digitalisering. Hvis du tør plante dit frø hos os, så lover vi, at det får de bedste vækstbetingelser.

Gem job

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Publiceret: 29. april 2021

Arbejdssted

Location København