Portfolio Ma­na­ge­ment Office konsulent søges til Regional IT


Brænder du for at rådgive omkring projekter?

Kunne du tænke dig et job, hvor din erfaring styrker vores porteføljestyring, projektledelse og kompetenceudvikling?

Som Portfolio Management Office konsulent (PMO konsulent) i Regional IT får du en stor berøringsflade både regionalt og nationalt. Du får en opgaveramme og en hverdag, der er spændende og foranderlig.

Hvem er vi?

PMO er et team i funktionsområdet ”Informationssikkerhed og portefølje”, der er en del af Regional IT. Teamet består af syv medarbejdere, og sammen har vi ansvaret for it-strategi, porteføljestyring, projektmodel med tilhørende metoder og rådgivning. PMO teamet sekretariatsbetjener regionens it-mødefora. Vi hjælper sygehuse og øvrige enheder med at levere it-projekter, der understøtter hverdagen for regionens 25.000 ansatte.

Om jobbet

Som PMO konsulent, skal du selvstændigt varetage en række af teamets opgaver, hvoraf de væsentligste er:

 • Videreudvikling af regionens it-projektmodel med tilhørende metoder og værktøjer.
 • Yde rådgivning og sparring i brug af Region Syddanmarks it-projektmodel til projektledere m.fl.
 • Kvalitetssikring af gatedokumenter inden fremlæggelse på direktionsniveau.
 • Lave porteføljestyring af regionens it-projekter, herunder rapportering og opfølgning på økonomi og gevinster.
 • Levere sagsfremstillinger, beslutningsoplæg og præsentationer til forskellige ledelsesfora.

Derudover vil du komme til at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer til ledelsen og it-nøglepersoner, hvorfor det er væsentligt, at du er robust, kan argumentere og fastholde beslutninger.

”Som PMO konsulent er du bl.a. medvirkende til kompetenceudvikling og netværksmøder for regionens projektledere – samtidig med at du også aktivt bidrager til udvikling af vores brug af PPM (ServiceNow). Du får altså mulighed for at håndtere flere forskellige opgaver på en gang samtidig med, at du bliver en del af et skønt team.” – fortæller Tina Hentze, funktionschef.

Din baggrund og faglige ballast

Du har en relevant videregående uddannelse samt dokumenteret erfaring med projektledelse. Erfaringer med sundheds-it området vil være en fordel.

 • Solid projekt-/metode-kendskab og erfaring med projektmodeller og videre udvikling heraf.
 • Erfaring med porteføljestyring.
 • Erfaring med kompetenceudvikling f.eks. gennem netværksaktiviteter.
 • Har solid projektledelseserfaring at trække på i rådgivning og sparring af projektledere m.fl.
 • Du er en stærk kommunikator i både skrift og tale. Ofte vil der være tale om fagspecifikke emner, der skal kvalificeres og formidles til en bredere kreds uden dybdegående teknisk eller klinisk viden.

Personlige egenskaber

Som person har du følgende egenskaber:

 • Du har en analytisk og struktureret tilgang til dine opgaver.
 • Du besidder det drive, som gør det muligt hurtigt at nå resultater inden for fastsatte deadlines.
 • Du sikrer et højt informationsniveau, er proaktiv og iværksætter selvstændigt nødvendige aktiviteter for at nå i mål.
 • Du er i stand til både at facilitere processer ifm. brainstorming af ideer, samt eksekvere på opgaven og udarbejde konkrete forslag til forbedringer/løsninger.
 • Du er en god og positiv kollega og team player med forståelse for egne og andres stærke og svage sider.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver. Vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling og laver løbende opfølgning på planer for efteruddannelse. Der er rig mulighed for at holde sig opdateret og skarp inden for sit felt.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Yderligere information

Din base bliver i Regionshuset i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Vi har fleksible arbejdsforhold, flekstid og en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Regionshuset i Vejle indeholder Region Syddanmarks administration.

Vi er ca. 750 engagerede og kompetente medarbejdere, som understøtter drift og udvikling inden for sundheds-, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Vores opgaver spænder vidt - lige fra planlægning, tværsektorielt samarbejde, analyser, strategier og økonomi til IT, HR, kommunikation og service.

Medarbejdernes faglige udvikling er et vigtigt omdrejningspunkt i Regionshuset for konstant at kunne højne servicen til regionens borgere.

For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Henrik Nygaard Jensen (4016 9413) eller Funktionschef Tina Hentze (4143 0398).

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst med forhandlingsberettigede organisation.

Sidste ansøgningsfrist er den 19. maj 2021. Vi forventer at afholde indledende samtaler d. 4. juni og evt. anden samtalerunde d. 11. juni. Mellem første og anden samtalerunde kan du blive bedt om at besvare en eller flere test.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 29. april 2021

Arbejdssted

Location Vejle