Test Manager til Danmarks Domstole


Brænder du for test? Er du dygtig til at planlægge testforløb? Og ser du dig selv som kvalitetssikringsgarant? Er du erfaren test manager eller testkoordinator. Så har vi jobbet til dig.

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vi har til opgave at udvikle, administrere og understøtte domstolene blandt andet på IT-området. Danmarks Domstole er i en rivende digital udvikling og søger i den forbindelse en engageret og kvalitetsbevidst Test Manager, der med sine stærke tekniske kompetencer skal bidrage til at skabe succes med de kommende års store digitaliseringsprojekter.

Vi er en uformel og udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på høj faglig standard, professionalisme og ikke mindst arbejdsglæde. Som vores nye Test Manager vil du indgå som en styrkelse af Center for IT, hvor vi er ca. 60 medarbejdere.

Du får en nøglerolle i kvalitetssikringen af komplekse IT-projekter

Som vores nye Test Manager skal du i samarbejde med de andre testfagligheder varetage planlægningen og gennemførelsen af tests på Domstolsstyrelsens udviklings- og vedligeholdelsesprojekter. Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med styrelsens øvrige afdelinger samt vores brugere ved retterne.

Dine væsentligste opgaver bliver:

  • at udarbejde testplaner, planlægge test, rapportere og følge op på testaktiviteter i projekter
  • at bistå med at etablere og vedligeholde det nødvendige test setup, herunder miljøer, testdata og værktøjer til de forskellige typer tests
  • at oprette og vedligeholde test cases og scripts til automatiseret test i Leapwork
  • at afvikle automatiserede test cases/scripts samt evaluere og rapportere på testresultaterne
  • at koordinere og sparre internt med projektledere, samt med leverandører omkring test
  • sammen med dine kollegaer i testteamet at udarbejde og implementere en automatiseringsstrategi.

Du har mod på at tage ansvar for og medvirke til, at værktøjerne og processen for test løbende vedligeholdes samt at sikre den aftalte kvalitet af vores leverancer.

Test, om du er vores nye kollega

Du har flere års erfaring med test. Du kan enten have nogle års erfaring fra rollen som test manager, eller du kan være erfaren testkoordinator med lyst til at blive test manager. Vi forestiller os, at du har en baggrund som kandidat eller bachelor i datalogi, er datamatiker eller har lignende relevant uddannelse, men det er ikke afgørende, hvis dine erfaringer og kvalifikationer er i orden.

Vi følger ISTQB standarden, vi ser derfor gerne, at du er ISTQB-certificeret eller har tilsvarende certificering. Det er et krav, at du har erfaring med agile processer som fx SCRUM.

Stillingen kræver en god forståelse for IT-understøttelse af forretningsbehov. Du er teknisk kyndig og har solid erfaring med test af software, herunder også gerne automatiseret test. Du er dygtig til at planlægge gode testforløb. Du har erfaring med eller lyst til at udvikle, implementere og strukturere processer omkring test.

Vi ser gerne, du har:

  • anvendt test management-værktøjer (fx Team Foundation Server (TFS), Azure DevOps eller HP Quality Center©)
  • erfaring med testværktøjer til automatiseret test (fx Selenium, Leapwork)
  • kendskab til Microsoft teknologier, databaser og SQL
  • kendskab til test af webservices og erfaring med test af webapplikationer.

Endelig er det afgørende, at du er en teamplayer med gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk, og at din værktøjskasse er i orden.

Løn og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund, vil du afhængig af erfaringer og kvalifikationer blive ansat som specialkonsulent eller fuldmægtig i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Der vil eventuelt kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kompetencer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten mellem Finansministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomsten.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021.

Mere om os og stillingen

Har du spørgsmål, inden du søger, er du velkommen til at kontakte IT-projektchef Anna Sofie Bahnson Witzgall på tlf. 23 42 33 57.

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles Digitaliseringsstrategi 2019-2022.

Ansøgning og samtaler

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her” nederst på siden.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) m.v.  

Vi skal have modtaget din ansøgning i vores rekrutteringssystem senest tirsdag den 25. maj 2021 kl. 12.00.

Vi holder 1. samtaler den 3. og 4. juni 2021. 2. samtaler forventes afholdt med udvalgte kandidater den 8. juni 2021. 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold mv.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 3. maj 2021

Arbejdssted

Location København