It-pro­dukt­for­val­ter til pa­tient­kom­mu­ni­ka­tion


Ønsker du et job med indflydelse for patienterne i Region Midtjylland? Og motiveres du af et stærkt fællesskab, hvor faglig dygtighed går hånd i hånd med solide samarbejds­værdier? Så har du muligheden for at engagere dig i en central rolle i produktforvaltningen af patientkommunikation og den Digitale Forløbsguide i Region Midtjylland.

Med patienten i fokus

Med den Digitale Forløbsguide vil vi skabe en sammenhængende kommunikation med vores patienter fra de bliver indskrevet til de bliver udskrevet – direkte til patientens mobiltelefon. Som produktforvalter bliver det din rolle at agere bindeled mellem klinikken, fælles regionale stabsfunktioner og leverandøren om den digitale platform. Du får en central rolle i de regionale arbejdsgrupper omkring Forløbsguiden, hvor du både fungerer som facilitator men også varetager ansvaret for den tekniske implementering, vedligeholdelse og fortsatte udvikling af platformen. Du har her særlig opmærksomhed på stabil drift og robuste snitflader til regionens øvrige it-systemer.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

  • Varetage produktansvaret for den Digitale Forløbsguide – du bliver den primære indgang til tekniske spørgsmål om løsningen og dens integrationer
  • Være primær kontakt til leverandører og dennes bindeled til It-organisationen
  • Facilitere møder i arbejdsgrupper og vejlede på de tekniske muligheder
  • Planlægge og gennemføre tekniske ændringer fra ide til virkelighed, herunder test i samarbejde med brugere, leverandør og it-organisationen
  • Samarbejde med klinikken og Sundheds-It om at yde 2. line support på løsningen
  • Dataindsamle og afrapportere til styregruppen for den Digitale Forløbsguide

Du kommunikerer, samarbejder og er teknisk dygtig

Der er flere veje ind til rollen. Det afgørende er, at du har en god it-teknisk forståelse, og at du formår at koble teknologien til processen for patientkommunikation. Du kan bevare overblikket og har en struktureret og analytisk tilgang til procesarbejde. Du kan leve dig ind i hospitalernes administrative arbejdsgange og kommunikationsmæssige udfordringer. Det er derfor et plus, hvis du har erfaring fra eller en videregående uddannelse inden for det sundhedsfaglige område.

Du er en stærk kommunikator, der navigerer og kommunikerer naturligt i krydsfeltet mellem det tekniske og det faglige. Du er opsøgende, både i det daglige arbejde, men også når ting går i stå. Det falder dig naturligt at etablere gode og tillidsfulde relationer – og din evne til at samarbejde og skabe relationer og netværk er afgørende for, at du kan levere på dine opgaver.

Vi tager udgangspunkt i brugernes behov og den digitale udvikling

Vi er 27 produktforvaltere i området Administrative Produkter. Som en del heraf kommer du til at arbejde for at gøre det nemmere at være borger, patient og medarbejder i Region Midtjylland. Vores mission er at understøtte vores brugeres administrative arbejdsgange bedst muligt via it-løsninger, der tager udgangspunkt i brugernes behov og den digitale udvikling. Du lader dig derfor gerne inspirere af teknologiske muligheder, som du generelt tænker ind i din tilgang til jobbet – og du får i jobbet store muligheder for at deltage i og præge arbejdet med digitalisering af sundhedsvæsenet.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er vores værdier

Hos os skal du kunne meget, men ikke alene. Vi er en stor og slagkraftig it-organisation, som du skal evne at spille god i en hurtig og effektiv opgaveløsning. Det gør vi naturligvis sammen, så vores brugere kan gøre det, de er bedst til – at betjene og behandle borgerne i Region Midtjylland.

Vi samarbejder professionelt og anvender ITIL som fælles forståelsesramme og grundlag for vores interne processer. Vi værdsætter det gode, sociale og anerkendende arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og plads til forskelligheder og humor. Vi har i It-afdelingen en løbeklub, en sportsklub, en strikkeklub, fredagsbar og forskellige andre aktiviteter, hvor vi er sammen om andet end det faglige.

Vi tror på, at samarbejde på tværs og løbende efteruddannelse er med til at skabe et godt arbejdsklima, hvor vi lærer nyt og inspirerer hinanden. Derfor arbejder vi målrettet med strategisk kompetenceudvikling og tilbyder dig gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Hos os er ledelse og samarbejde baseret på tillid, vores værdier og på vores samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med agil MUS, så ud over dine løbende 1:1-samtaler med din leder, har du minimum 4 gange årligt MUS, hvor du og din leder sætter fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Klaus Natorp på 2924 1203 eller klaus.natorp@rm.dk

Send din ansøgning senest den mandag den 24. maj. Vi forventer at holde samtaler den 9. og den 16. juni, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Læs mere om den Digitale Forløbsguide.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 490 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 3. maj 2021

Arbejdssted

Location Aarhus