Teknisk it-spe­ci­a­list til Region Midtjyl­lands elek­tro­ni­ske pa­tientjour­nal

Brænder du for at videreudvikle vores succesfulde elektroniske patientjournal, MidtEPJ? Vil du være en del af et fantastisk team, som har stor indflydelse på aktiviteter med konkret og meningsfuld betydning for regionens hospitaler? Så er chancen her.

Det bliver din hverdag

Du skal sammen med 25 kollegaer hos Patientjournal Produkter forvalte MidtEPJ, et it-system, der dagligt skaber stor værdi i hospitalernes behandling af patienterne. Den elektroniske patientjournal er på vej til alle hospitaler i Vestdanmark.

Dine primære opgaver bliver at:

 • Udføre fuldskala performancetest og performanceoptimering
 • Skrive scripts, især på Linux-servere
 • Udvikle mindre komponenter omkring MidtEPJ
 • Gennemføre datamigrering med egne scripts og scripts fra leverandører
 • Udføre lettere databaseadministration
 • Yde 3. level support
 • Deltage i forskellige mødefora, erfa-grupper og dialoger med vores leverandører, når de udvikler ny funktionalitet til MidtEPJ

I arbejdet kommer du til at bruge kode som et naturligt problemløsningsredskab, men du drømmer ikke om en udviklerstilling, hvor der kun er fokus på at udvikle.

Vi tilbyder dig en mulighed for at indgå i et godt team med samarbejde, åbenhed, indflydelse og sparring

Du bliver en del af teamet omkring et komplekst it-miljø, hvor du får engagerede kollegaer med høj faglighed, der alle har fokus på at gøre en forskel til fordel for både patienter og brugere i Region Midtjylland. Dine kollegaer har enten en teknisk (datalog, ingeniør, datamatiker) eller en klinisk (sygeplejerske, lægesekretær) uddannelse, og vi har en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Vi har en afslappet og let omgangstone, i et imødekommende miljø, der lægger op til sparring om opgaveløsning.

Vi er gode til at tage imod nye kollegaer og lægger stor vægt på indføring i vores arbejdsopgaver gennem et grundigt introduktionsforløb. Du får en faglig mentor, som hjælper dig til rette med opgaver og med at komme ind i dine opgaver. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med agil MUS, så ud over dine løbende 1:1-samtaler med din leder, har du minimum 4 gange årligt MUS, hvor du og din leder sætter fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Som afdeling løser vi mange forskellige opgaver:

 • Vi deltager i afklaring af brugerbehov, design- og arkitekturovervejelser.
 • Vi arbejder med forbedring af arbejdsgange i MidtEPJ og integration til andre systemer både i og uden for Region Midtjylland.
 • Vi modtager, tilpasser og konfigurerer software til regionens behov. Vi har desuden ansvaret for MidtEPJ's test- og undervisningsmiljøer, vi udfører tekniske tests og 3. level support samt overdragelse til driftsorganisation.
 • Vi udvikler komponenter, der understøtter MidtEPJ, fx til statusoverblik, monitorering og datamigrering.

Vores forventninger til dig

Du er en analytisk it-specialist, som kan overskue flere komplekse sammenhænge på en gang. Du kommer til at arbejde med mange opgaver samtidig, og det er derfor vigtigt, at du evner at systematisere og prioritere dine opgaver, arbejde selvstændigt og overholde skarpe deadlines – samtidig med at du bevarer dit gode humør og din serviceorienterede og samarbejdende tilgang. Du formår både mundtligt og skriftligt at kommunikere de komplekse problemstilling i dit job i et letforståeligt sprog.

I vores hverdag dukker der ofte opgaver og problemstillinger op, som det er vigtigt, at du formår at sætte dig ind i med kort varsel. Selvom du indgår i en travl hverdag formår du at skabe og bevare overblikket og at nytænke og bidrage til at skabe gode fælles løsninger.

Du har en uddannelse som datalog, ingeniør eller datamatiker og erfaring med:

 • Databaser, gerne Oracle
 • Programmering f.eks. i Python, Perl, Bash eller Java

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med:

 • Dataanalyse og -visualisering
 • Performance engineering
 • Integrationer mellem systemer, f.eks. via CDA, HL7 eller FHIR
 • Enterprise-applikationsservere, gerne JBoss EAP eller WildFly

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Henrik Thuren på 2492 2426 eller henrik.thuren@rm.dk, eller teknisk it-konsulent Karsten Strandgaard på 2125 8379 eller karsten.strandgaard@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 24. maj 2021. Vi afholder to samtaler, hvor du mellem første og anden samtale får introduktion til en mindre opgave, som du skal løse. Vi regner med at holde 1. samtale den 9. juni 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil. 2. samtale holder vi den 16. juni 2021.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 480 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 3. maj 2021

Arbejdssted

Location Aarhus