Stærk leder til agil it-or­ga­ni­sa­tion


Har du ambitioner, visioner og erfaring med it-udvikling og forvaltning af store it-systemer? Brænder du for at gøre en forskel for hospitaler, patienter og borgere i Østdanmark? Så har vi en ledig stilling til dig i Center for It, Medico og Telefoni (CIMT). Som chef for sektionen Ambulatorie og agil leder i et af vores fokusområder har du mulighed for at levere udvikling og systemunderstøttelse til Region Hovedstaden og Region Sjællands Sundhedsplatform (SP).

Jobbet 

Det primære ansvar for Sundhedsplatformens udvikling og forvaltning ligger i Region Hovedstaden og drives af over 300 medarbejdere. Her er der fokus på både support, forvaltning og udvikling. Vi har undergået en omstilling til agil udvikling og arbejder nu inspireret af SAFe rammeværket med agile tog/ART’er også kaldt ”fokusområder”. Størstedelen af vores medarbejdere er organiseret i teams i fokusområder eller som shared services til at understøtte fokusområdernes arbejde. Vi har opbygget et stærkt partnerskab med hospitalerne og har klinikere involveret som både Business Owners, Product Managers og Product Owners.

Som sektionschef for Ambulatorie vil du få personaleansvar for ca. 25 medarbejdere engagerede medarbejdere med erfaringer inden for it-udvikling. Dine medarbejdere vil primært være fordelt på en række funktionelle teams i forskellige ART’er, men du vil også have medarbejdere i Supporten og til at understøtte klinisk byg på hospitalerne. Her har du i fællesskab med de øvrige sektionschefer ansvar for, at de rette kompetencer er til stede i vores teams. Du vil indgå i en ledergruppe med 5 andre sektionschefer og enhedschefen for SP System.

Du vil samtidig skulle bestride rollen som IT Product Manager i et af vores fem agile tog, hvor du vil blive en vigtig del af den overordnede ledelse i af ART’en. Her vil du skulle arbejde tæt sammen med både den øvrige ART-ledelse, samt særligt Product Manager og Product Owners, der alle er klinikere der brænder for digitalisering. Sammen skal I finde løsninger, der understøtter klinikernes behov ift. Sundhedsplatformen. Som IT Product Manager får du en central rolle i forhold til at skulle være faglig leder for et fokusområde, hvor dit fokus skal være på udvikling og understøttelse af konkrete fagområder og produkter. Her vil du skulle rådgive både klinikere og udviklere i forhold til prioritering, plan og klinisk effekt af konkrete indsatser.

Dig

Du har været vant til at bevæge dig i udviklingsmiljøer, der er agile. Du forstår, hvad udviklerne taler om, når der snakkes konfiguration og it-udviklingsværktøjer. Du kender til rollen som it-udvikler og har gerne erfaring med at drive en afdeling af udviklere og/eller forvaltere – helst agilt.

Det forventes, at du har tæt kontakt til de forretningsansvarlige klinikere og at samarbejdet med forretningen prioriteres højt.

Din profil

 • Du har solid erfaring med personaleledelse fra it-branchen
 • Du har en it-faglig baggrund
 • Du har erfaring med agil ledelse
 • Du har erfaring med agile udviklingsprincipper, herunder gerne kendskab til SAFe
 • Du interesserer dig for forretningen, værdiskabelsen overfor vores hospitalspartnere og kan agere i et omfattende interessentlandskab.
 • Du er en åben og empatisk person med gode kommunikationsevner
 • Du er motiverende og brænder for at udvikle dine medarbejdere

Vi tilbyder:

 • et lederjob, hvor du bliver en del af Østdanmarks øget digitalisering af sundhedsvæsenet
 • en sektion, hvor du kan motivere og udvikle medarbejdere
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling 
 • et udfordrende arbejde i en travl og dynamisk organisation 
 • et fagområde i stor udvikling over de kommende år
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme

Om CIMT

CIMT er Danmarks største offentlige center for sundhedsteknologi. Vi driver, supporterer og udvikler it, medico-udstyr og telefoni på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre. CIMT beskæftiger ca. 900 mennesker og har et stærkt fagligt miljø med gode udviklingsmuligheder.

Som sektionschef i SP System bliver du en del af en enhed med i alt 6 sektioner og ca. 150 medarbejdere. I enheden arbejder vi med forvaltning, udvikling, projektledelse og analyser af Sundhedsplatformen. Du bliver en del af en enhed og en ledergruppe med bred faglighed og et godt kollegaskab. Som sektionschef i SP Systemer vil du få en bred kontaktflade både til resten af enheden og i høj grad også til de mange andre funktioner i CIMT.

Du kan læse mere om Center for It, Medico og Telefoni her: www.regionh.dk/imt

Ansættelsesforhold og yderligere oplysninger

Du bliver en del af ledergruppen i SP System med reference til Enhedschefen.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til Danske Regioners ’Aftale for chefer’. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Enhedschef Christina Maria Hansen på telefon 20 97 89 39. 

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning senest den 25. maj 2021 kl. 8. Forventet startdato er den 1. august 2021 eller efter aftale. 

Gem job

Region Hovedstaden - Center for It, Medico og Telefoni
Publiceret: 4. maj 2021

Arbejdssted

Location København