Tele- / IT-tekniker søges til Teknisk Afsnit Ho­spi­tal­sen­he­den Vest - Herning (Gødstrup)


Vil du være med til at idriftsætte det nye hospital i Gødstrup inden for Mobility og telefoniområdet? 

Til Teknisk Afsnit, Hospitalsenheden Vest søger vi to Tele-/IT-teknikere på fuld tid hurtigst muligt, eller senest pr. 1. juli 2021.

Vi søger to dynamiske og fagligt stærke Tele-/IT-teknikere med gode kompetencer til installation, drift og support af telefoni-området, herunder bl.a. IP-telefoni, mobiltelefoner, smartphones, apps og tablets. Vi forstiller os, at du har en uddannelse som IT-supporter, IT-teknolog, datamekaniker, kommunikationselektriker eller en tilsvarende IT-teknisk baggrund.

Hospitalsenheden Vest er i gang med at afprøve og implementere nye mobile kommunikationsløsninger til at understøtte fremtidens hospital, herunder det nye hospital i Gødstrup.

Det drejer sig om mobilenheder som f.eks. smartphones og tablets, som i dag er et vigtigt værktøj for hospitalets medarbejdere, der fremadrettet vil vokse i takt med den igangværende teknologiske udvikling.

Det betyder nye og spændende opgaver til vores tekniske afsnit, hvorfor vi udvider med to stillinger som Tele-/IT-tekniker.

Ansvarsområde:

Du vil sammen med bl.a. projektledere og kollegaer i Teknisk Afsnit, blive en central medarbejder i planlægning, installation, udrulning og drift af regionens mobile løsninger. Dette gælder både de nuværende hospitaler i bl.a. Holstebro og Herning, men i særdeleshed i forbindelse med indflytningen i det nye hospital i Gødstrup. Din daglige arbejdsplads vil være i Gødstrup.

Som Tele-/IT-tekniker skal man indgå i et team, der bemander Teknisk Drifts Center (TDC) på alle tider af døgnet året rundt.
Vagtdækning af dag-, aften- og natskifte - mandag til fredag, samt 12 timers vagter lørdag og søndag. Alle årets 365 dage. Herudover skal man indgå i en tilkaldevagt fra hjemmet på hverdage fra kl. 15.00-07.00 på hverdage og i weekender/helligdage. Vagtfunktionens opgave er, at overvåge den samlede bygningsmasse og dens tilhørende tekniske systemer, agere på forsyningsvigt, håndtere alarmer fra sikringssystemer, BMS-systemer, videoovervågning, rørpost, AGV, samt indgå i Beredskabs-aktivering ved brandalarm m.m.
Vagtens bemanding vil også være udførende i forhold til teknisk problemløsning på hospitalet.

Den tekniske vagt består dels af en tilstedeværelse på hospitalet døgnet rundt for en medarbejder, der således er Teknisk vagtkoordinator. Den Tekniske vagtkoordinator kan benytte hjælp fra tilkaldevagten, hvis der er behov for ekstra ressourcer til at løse opgaverne.

Tilkaldevagten skal kunne møde i løbet af ca. 30 minutter.

Arbejdstiden er planlagt i 12 ugers interval, således man vil indgå i Teknisk afsnits team af teknikere og reparatører og løse planlagte og ad hoc-opgaver de dage, hvor man ikke har planlagt vagt i Teknisk Drifts Center.  

Arbejdsopgaverne er bl.a.:

 • Installation, konfiguration og drift af mobilenheder, apps og IP-telefoni.
 • Service, reparation og brugersupport af mobilenheder og apps.
 • Administration og dokumentation af mobile enheder i vores eget MDM-system, Airwatch.
 • Udførelse og dokumentation i henhold til Regions IT-retningslinjer.
 • Støtte til samarbejdspartnere i forbindelse med anvendelsen af mobil hardware og apps
 • Vagter i Teknisk Driftscenter.
 • Ad hoc-opgaver i Teknisk afdeling såsom:
  • Undervisning af brugere.
  • IT-teknisk støtte og sparring til relaterede løsninger og projekter.

Vi kan tilbyde:

 • En udfordrende arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejders indsats og kompetencer er et vigtigt bidrag for hele hospitalsenhedens drift.
 • En arbejdsplads som i øjeblikket gennemgår en spændende teknologisk udvikling, som du skal hjælpe med at sikre.
 • En travl og spændende hverdag, i en afdeling med konstant udvikling og med stigende krav til kvalitetssikring og dokumentation.
 • Medindflydelse omkring arbejdstider under flekstidsordning.
 • Et engageret, uformelt og humørfyldt arbejdsmiljø, hvor professionalisme og kunderne altid er i fokus.

Vi forventer, at du:

 • Har stor interesse inden for IT, telefoni og mobilenheder.
 • Har erfaring med installation, opsætning og support af mobilenheder, herunder mobil-operativsystemerne Android og IOS.
 • Kendskab til mobil device management (MDM) systemer som f.eks. Airwatch er en fordel.
 • Er serviceminded og har lyst til at forstå og løse problemstillinger.
 • Har lyst og evne til at samarbejde med forskellige mennesker på tværs af fagligheder, både internt og eksternt.
 • Er struktureret, systematisk og kan arbejde i stressede situationer.
 • Kendskab til ITIL-processer er en fordel.
 • Kendskab til at arbejde på et hospital og/eller i en driftsorganisation er en fordel, men ikke et krav.

Personprofil

Det er vigtigt, at du er systematisk, engageret og ansvarsbevidst, da jobbet vil indebære flere opgaver og nye tekniske problemstillinger, som skal løses samtidig.

Du skal kunne kommunikere både skiftligt og mundtligt med forskellige samarbejdspartnere. 

Du skal have et solidt kendskab til IT-værktøjer herunder MS Office.

Faglig og organisatorisk profil

Teknisk Afsnit hører organisatorisk under Driftsafdelingen ved Hospitalsenheden Vest og arbejder ud fra regionens værdigrundlag – dialog, dygtighed, og dristighed.

Vi er et tillidsbaseret afsnit med uddelegeret ansvar og en høj grad af selvstyring.

Afdelingen består af ca. 45 medarbejdere, fordelt på faggrupperne Bygning og Projekt, El og Elevator samt VVS og Maskinområdet.
Afsnittet varetager den daglige drift og vedligeholdelse af hospitalsenhedens bygninger, teknisk anlæg og installationer på Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing.

Vi arbejder, ud over den daglige drift, som omhandler vedligehold af ca. 260.000 m2 og ca. 10.000 udstyrsenheder, også med bygge-, rokade- og renoveringsprojekter, og er en aktiv part i idriftsættelsen af det kommende nye hospital – Regionshospitalet Gødstrup, som forventes indflytningsklar i 3. kvartal 2021.

I Teknisk Afsnit er der 3 sektionsledere, der har opgaver tværgående i hele hospitalsenheden. Nærværende stilling skal bl.a. være med til at sikre en problemfri idriftsættelse af det nye hospital i Gødstrup. Herunder vil du få opgaver ifm. tekniske områder, der skal enten videreføres eller opstartes på det nye hospital. Din primære ansættelse er på Regionshospitalet Gødstrup.

Stillings- og funktionsbeskrivelse findes her.

Praktiske oplysninger

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg jobbet her”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 19. maj 2021

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Gennemsnitslige ugentlig arbejdstid er 37 timer.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Sektionsleder Søren Krogh Christiansen tlf. 61622425.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 5. maj 2021

Arbejdssted

Location Herning (Gødstrup