Chef­kon­su­lent (teamleder) for EPJ SYD, IT Drifts­le­ve­ran­cer


Kunne du godt tænke dig at styrke driften af regionens EPJ (Elektroniske patientjournal)?

Går du med drømmen om at blive sparringsparter og bistå med ledelsesopgaver?

Vil du samtidig have et job med mening, hvor du kommer til at arbejde helt tæt på et af de mest centrale it-systemer på sundhedsområdet og dermed et område med høj prioritet og fokus?

Som chefkonsulent (teamleder) på EPJ-området bliver du spillende træner”, hvilket vil sige, at du både skal løse ledelsesmæssige opgaver, men også skal tage aktiv part i opgaveløsningen.

Hvem er vi?

Stillingen hører under Driftsleverancer, som blev etableret 1. juni 2020 i forbindelse med en justering af regionens centrale IT afdeling – Regional IT. Regional IT leverer ydelser til regionens sygehuse 24/7/365. Funktionsområdet leverer ydelser indenfor applikationsdrift, Service Delivery Management, Client Management, Incident, Change og Problem Management, håndtering af Service Request indenfor it-køb, server og netværksbestillinger samt yder VIP support til regionens politikere.

Jobbet

Region Syddanmarks elektroniske patientjournal (EPJ) anvendes på alle regionens fire somatiske sygehusenheder samt i psykiatrien. EPJ er regionens primære patientsystem og har ca. 25.000 brugere, der er afhængige af, at systemet er kørende 24/7. Region Syddanmark varetager selv i regi af Regional IT driften af EPJ. Dette gælder for Cosmic, som er den nuværende løsning samt det kommende EPJ SYD, som idriftsættes løbende fra efteråret 2021 og frem til sommeren 2022. I forbindelse med den forestående transition til et nyt EPJ-system skal Regional IT varetage flere opgaver end tidligere, herunder drift af applikationen.

Vi søger en chefkonsulent, som kan have fokus på det samlede team omkring EPJ. Teamet består af 4-5 applikationskonsulenter, som er samlet i et applikationsdriftteam, som er ny-etableret grundet den kommende implementering af EPJ SYD. Derudover er der 2 Service Delivery Managers (SDM) samt 3 Tekniske Service Delivery Managers (T-SDM) i teamet.

I første omgang skal du have fokus på opgaver i relation til applikationsdriftsteamet, som er et ekstremt forretningskritisk team, som sikrer, at applikationen, integrationer, batchjob, overvågning m.m kører som de skal. I forbindelse med første idriftsættelse i efteråret 2021 bliver der etableret en rådighedsvagtordning i teamet for at sikre at evt. fejl kan løses 24/7. På sigt vil jobbet blive udvidet til også at omfatte ledelsesmæssige opgaver i forhold til de øvrige medlemmer af EPJ-teamet. Du forventes også at indgå i rådighedsvagten.

Som chefkonsulent er din vigtigste opgave at sørge for, at det samlede team fungerer i det daglige, og at medarbejderne er fagligt klædt på til at sikre, at ydelserne leveres inden for de aftalte rammer. Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med ledelses-teamet i Driftsleverancer, som består af funktionschefen samt chefkonsulent for de øvrige medarbejdere. Du vil indgå i den samlede ledergruppe i Regional IT, herunder også i ledelsesteamet i Drift.

Den tekniske platform, som opgaverne i applikationsdriftsteamet er centreret omkring, består primært af Linux Red Hat (EPJ Syd applikationsservere) og Oracle (EPJ Syd database). I EPJ Syd (Columna) ligger 2 integrationsplatforme (Tibco og Camel), som sammen med Regional ITs overordnede integrationsplatform (Cloverleaf) håndterer en stor mængde af integrationer. Endvidere benyttes Zabbix (overvågning) og Humio (loghåndtering). Det er ikke et krav, at du har erfaring hermed, men det vil være en fordel med erfaringer inden for integrationsområdet.

Dine opgaver

 • Bistå med de daglige ledelsesopgaver, herunder opgavestyring og vagtplanlægning.
 • Bistå med etablering og konsolidering af processer knyttet til driften af applikationen.
 • Fungere som spillende træner og bidrage aktivt i udførelsen af opgaver knyttet til applikationsdrift.
 • Indgå i rådighedsvagten hver 5.-6. uge.
 • Stå i spidsen for udvalgte forbedringsinitiativer i funktionsområdet.

Øvrige opgaver

Som chefkonsulent er du i samspil med funktionschefen:

 • Ansvarlig for, at gruppen fungerer som team og du igangsætter selv nødvendige tiltag for at forbedre trivsel og samarbejde.
 • Ansvarlig for afholdelse af teammøder og tavlemøder med fokus på den faglige udvikling af gruppen.
 • Synlig og tilgængelig for medarbejderne, fungerer som sparringspartner og giver feedback.
 • Bidrager til ansættelses- og introduktionsforløb.
 • Bidrager til medarbejderudvikling og trivsel.
 • Koordinerer med resten af Regional IT.

Din profil

Du skal understøtte ledelsen af et team, som har stærk faglighed til fælles, og som har vidt forskellige profiler. Det er helt afgørende, at du kan lytte dig til kernen af komplekse problemstillinger og sætte dig igennem, når det er det, der skal til. Du har en positiv tilgang til samarbejde og evner at motivere med udgangspunkt i empati og forståelse for det faglige fællesskab, som du bliver en del af.

Du har en bred viden om it, og du har nogle års erfaring med ledelse inden for IT i en kompleks organisation, gerne i et driftsorienteret miljø. En vis erfaring med at arbejde med applikationsdrift i et agilt IT set-up på en større installation vil tillige være en fordel.

Derudover har du:

 • Erfaring med ledelse på teamniveau.
 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for IT.
 • Stærke mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.
 • Evnen til at skabe overblik over, beskrive og formidle komplekse problemstillinger.
 • Indsigt i egen ledelsesstil og ønsket om at gøre en forskel for medarbejderne.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er en i organisation i vækst, og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Din ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er søndag den 13. juni 2021. Første samtalerunde forventes afholdt den 17. juni og anden runde den 23. juni. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde to tests, som de får en telefonisk tilbagemelding på inden 2. samtale.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Når du er kommet godt ind i jobbet, vil der være mulighed for delvist hjemmearbejde, da vi ønsker at understøtte fleksibilitet i hverdagen. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Mette Herting på telefon 2920 1173.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt – forventeligt den 1. august 2021. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 8. juni 2021

Arbejdssted

Location Vejle