GIS-spe­ci­a­list


Vil du være med til at videreudvikle brugen af GIS i Banedanmark?

Vi søger en ny kollega til team Banedata, der arbejder med opdatering og vedligeholdelse af Banedanmarks asset data i GIS og SAP-PM.

Du vil blive ansat i divisionen Infrastruktur, som har det overordnede driftsansvar for jernbanen. Den ledige stilling er placeret i den tværgående sektion Data og Dokumentation, som består af to teams, herunder team Banedata. Team Banedata har ansvaret for, at Banedanmarks samlede tekniske data er overskuelige, opdaterede og til rådighed for interessenter både internt og eksternt. En af teamets kerneopgaver er at sikre udviklingen af- og varetage ejerskabet til Banedanmarks Asset Management System. Team Banedata består af 19 medarbejdere, der alle refererer til teamlederen.

Den ledige stilling er på vores adresse Godsbanevej 2, i Ringsted. 

Fokus på geografisk visning, vedligehold og analyse af data

Opgaverne er mangeartede, men vil primært være relateret til Banedanmarks GIS-løsninger med interface til og fra andre systemer herunder bl.a. SAP-PM. Vi forestiller os, at du skal arbejde med produktion, vedligeholdelse og udvikling af webservices og webGIS-applikationer i relation til de mangeartede forretningsmæssige behov, der baserer sig på diverse GIS-data, herunder 3D-data - eks. afledte data fra laserscanninger af banen, så det vil være en fordel, hvis du har erfaring med dette. Derudover vil du skulle håndtere forskellige opgaver i forbindelse med analyser, udtræk til statistikker, kvalitetssikring af data og udarbejdelse af forskellige GIS-kort samt besvare henvendelser fra vores ”postkasse”, der er Banedanmarks indgang til GIS-gruppen.

Kommunikation og samarbejde

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse som f.eks. Cand.scient. i Geografi, Teknisk Designer eller anden relevant uddannelse samt erfaring i forhold til de opgaver, du skal varetage i forbindelse med GIS. Du skal have et godt kendskab til til ArcGIS-platformen, herunder ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise og evt. Collaboration og Geoevent Server. Desuden vil det være en fordel at have kendskab til forespørgsler i Access samt viden om SAP-PM. 

Som person falder det dig naturligt at være serviceminded og udadvendt, og du har et godt humør, også når det skal gå stærkt. Samtidig er du god til at skabe netværk, og det er vigtigt, at du er i stand til at kommunikere med en bred vifte af faglige profiler.

Du arbejder både selvstændigt og i samarbejde med andre i en travl hverdag, der bærer præg af mange deadlines.

Performancekultur i en sund virksomhed

Banedanmark er en arbejdsplads præget af en høj grad af faglig respekt og med fokus på at levere målbare resultater og effektive processer. Vi har opnået en sundhedscertificering, som den største virksomhed i Danmark, og arbejder målrettet med sundhed. Vi tilbyder bl.a. alle medarbejdere fri adgang til en række motionstilbud samt kiropraktik, massage, zoneterapi og fysioterapi og har fokus på work-life balance.

Vi er en virksomhed, der i kraft af store investeringer i jernbaneinfrastrukturen i fremtiden kommer til at opleve en spændende udvikling. Det betyder, at du som medarbejder får mulighed for at udvikle dig og spille en aktiv rolle i, at Danmark hænger trafikalt sammen i fremtiden. Læs mere om os på www.banedanmark.dk.

Løn

Er du akademiker ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Er du teknisk assistent, teknisk designer eller teknisk tegner vil du være omfattet af Organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktions-teknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/B.Sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl. 

Ellers er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK eller HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt Teamleder i Banedata Pia Walmod-Larsen på telefon 41 77 36 91. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 16.06.2021. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg jobbet her” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 16-06-2021.


Banedanmark er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job

Banedanmark
Publiceret: 28. maj 2021

Arbejdssted

Location Ringsted