Leder for IT-ser­vi­ce­de­sk


Kan du skabe optimale rammer for IT-supporten af kommunens medarbejdere?

Gentofte Kommune søger en dygtig leder med faglig dybde og stor serviceorientering, der kan levere sikker drift og sikre den nødvendige udvikling af kommunens IT-servicedesk. Du evner at motivere medarbejderne og har fokus på den løbende kompetenceudvikling. Du skaber de bedst mulige rammer for en kompetent, serviceminded, selvstændig og stabil betjening af kommunens IT-brugere.

Du bliver leder for 14 medarbejdere, der brænder for at skabe den bedste IT-understøttelse til kommunens brugere. De er fagligt kompetente på hver deres forskellige felter, der bl.a. favner telefonisk IT-support, udkørende serviceassistance, brugeradministration, løsning af indkomne sager, involvering i diverse tværfaglige projekter og implementering og vedligehold af ServiceNow.

Du bliver en del af kommunens afdeling for Digitalisering og IT, der er i rivende udvikling. Gentofte Kommune har startet en større digitaliseringsrejse, hvor vi skal ændre vores måde at arbejde på og implementere flere nye IT-systemer. Du indgår i afdelingens ledelsesgruppe, der er præget af en stærk samarbejdsånd, og som varetager den tværgående strategiske og operationelle ledelse af kommunens digitalisering og IT.

For at lykkes skal du have en relevant uddannelsesmæssig baggrund samt konkret og nyttig erhvervserfaring fra IT- og digitaliseringsområdet. Du har gode idéer til udvikling af IT-servicedesk, og måske har du konkret erfaring med ServiceNow. Du skal have relevant ledelseserfaring og vilje og lyst til at være en tydelig, inddragende og kommunikerende leder, der kan sætte retning og forstår at udvikle medarbejderne.

Læs den fulde job- og personprofil (pdf) her, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er nærmere beskrevet. Du kan søge stillingen via knappen "Søg jobbet her" nedenfor.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021. Forventet tiltrædelse er den 1. august 2021.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefen for Digitalisering og IT Annette Ishøy-Rasmussen på telefon 2964 7349 eller associeret partner i Genitor Sebastian Volkers på telefon 3141 1334 eller e-mail sv@genitor.dk.

Gem job

Genitor ApS
Publiceret: 1. juni 2021

Arbejdssted

Location Charlottenlund