Internal Controls Spe­ci­a­list - eventuelt nyud­dan­net


Vi søger dig, som er klar på at indgå i et fokuseret læringsforløb, hvor du sideløbende også tager ansvar for egne og nye opgaver. Du er klar til at bruge din opdaterede viden fra studiet til at hjælpe os med at udvikle vores arbejde med risikostyring på IT-sikkerhedsområdet, IT-revision og kontrolmiljøer.

Du er med til at sikre, at der er styr på IT- og datasikkerheden i Energinet, der understøtter alt fra økonomistyring til Danmarks el- og gasforsyning. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

Hvis du er nyuddannet, står vi selvfølgelig klar til at klæde dig på med al den viden du skal have for at blive en succes hos os og for at udvikle dig i den retning, som giver mening for dig og for vores organisation. Oplæringen vil foregå sideløbende med at du tager selvstændige opgaver, og byder ind med frisk viden og en proaktiv tilgang til arbejdet.

Vi sikrer compliance på tværs af hele Energinet

Du bliver en del af afdelingen Bæredygtighed og Compliance, som er en del af koncernstabene. Vores ansvar er at sætte koncernens rammer for områderne bæredygtighed, IT-compliance, databeskyttelse af persondata og forretningsmæssigt følsomme data, samt for overholdelse af lovgivning og politikker generelt i Energinet. Samtidig sikrer vi effektive processer på tværs af koncernen, og vægter god kommunikation om vores arbejde højt.

Som Selvstændig Offentlig Virksomhed, med ansvaret for nationalkritisk infrastruktur, er vi underlagt tilsyn fra Energistyrelsen og Rigsrevisor, ligesom vores interne revisionsfunktion fører tilsyn med, at risikostyringen og kontrolmiljøet er effektivt. Vi sidder 6 kollegaer i afdelingen, hvor vores faglighed spænder bredt. Vi har alle fokus på at arbejde sammen og afprøve nye arbejdsmetoder, både i og udenfor afdelingen. Vi vægter en uformel omgangstone og frihed under ansvar.

Du vil især komme til at arbejde tæt sammen med vores IT Compliance Officer, som er ansvarlig for at overvåge cyber- og informationssikkerhedsområdet i Energinet, samt Energinets IT Cyber Defense afdeling, der sikrer IT- og cybersikkerhed i hverdagen. Vi arbejder efter best-practice standarder indenfor IT-sikkerhed, Enterprise Risk Management og IT-revision, med henblik på at sikre at koncernen opfylder og kan dokumentere ambitiøse modenhedsmål på risikostyring.

Optimering og daglig drift går hånd i hånd

Du kommer til at arbejde med elementer af IT-revision, med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang, med særligt fokus på kontrolmiljøet på IT-sikkerhedsområdet og de relaterede processer. Du får sparring på dine selvstændige opgaver så du kan bidrage til at der er orden i penalhuset, og laver løbende forbedringer der optimerer på kontrolmiljøet og skaber effektive og veldrevne processer på tværs af koncernen.

Dine konkrete opgaver vil over tid, og i takt med din egen faglige udvikling og interesse, vokse til blandt andet at kunne dække over:

  • Udarbejde relevant og risikobaseret ledelsesrapportering
  • Designe, udvikle og overvåge IT-kontroller med tilhørende processer
  • Håndtere IT-kontrolafvigelser
  • Facilitere løbende risikovurderinger ift. til- og fravalg af IT-kontroller
  • Dialog med og uddannelse af IT-kontroludøvere og -ejere
  • Udvikle koncepter i samarbejde med øvrige kontrolfunktioner i koncernstabe, særligt økonomi
  • Samarbejde med intern revision, IT Cyber Defense og den øvrige IT-organisation

Der vil være mulighed for, afhængig af evner og interesse, at arbejde tæt sammen med IT Cyber Defence afdelingen og herigennem tilegne sig nærmere indsigt i de mere tekniske IT-sikkerhedsdiscipliner.

Nysgerrig og proaktiv profil med gode kommunikative evner

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc., cand.merc.aud., cand.IT eller lignende på kandidatniveau. Du har interesse for risikostyring, kontrolmiljøer og/eller IT-revision.

Da du er i tæt dialog med procesejere i forretningen, er det vigtigt, at du trives med at arbejde tæt sammen med såvel specialister som generalister, og at du kan færdes på alle niveauer i organisationen. Du er god til at sælge dine ideer og stå fast på dine anbefalinger, ligesom du mestrer dialog mellem både interne og eksterne.

Du kommunikerer klart og tydeligt på både dansk og engelsk, da du skal kunne formidle dit fagområde til ikke-eksperter, både mundtligt og skriftligt. Endelig har du et godt kendskab til MS Office, særligt Excel og PowerPoint.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”. Vi afholder løbende samtaler og lukker rekrutteringen når vi har fundet den rigtige kandidat til jobbet. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Pfänner, på telefon 23 33 88 94. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 30. juni 2021.

Energinet varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 1300 engagerede og højt uddannede medarbejdere. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 10. juni 2021

Arbejdssted

Location Fredericia