Konsulent søges til Ap­pli­ka­tions­drift af EPJ system i Regional IT


Kunne du godt tænke dig at arbejde med Region Syddanmarks Elektroniske patientjournal (EPJ)?

Vil du samtidig have et job med mening, hvor du kommer til at arbejde helt tæt på et af de mest centrale it-systemer på sundhedsområdet og dermed et område med høj prioritet og fokus?

Som konsulent hos os vil du med din erfaring og naturlige interesse få lov til at varetage stabil og patientsikker applikationsdrift af ét af de mest samfundskritiske sundhedssystemer i Danmark.

Vores afdeling

Organisatorisk bliver du en del af Driftsleverancer i Regional IT, hvor ca. 28 kollegaer byder på stor faglighed, der går hånd i hånd med godt samarbejde og stort engagement.

Du vil sammen med de 4 øvrige applikationskonsulenter blive en del af et ny-etableret team i forhold til applikationsdrift af EPJ Syd. Du bliver ligeledes en del af et større EPJ-team i Regional IT, som ud over applikationsdrift består af Service Delivery management (SDM) og Teknisk Service Delivery management (T-SDM).

Jobbet

Region Syddanmark varetager selv i regi af Regional IT driften af EPJ Syd. Opgaverne knyttet til applikationsdrift er nye for Regional IT.

Region Syddanmarks elektroniske patientjournal (EPJ) anvendes på samtlige af regionens somatiske sygehusenheder samt i psykiatrien. EPJ er regionens primære patientsystem og har ca. 25.000 brugere, der er afhængige af, at systemet er kørende 24/7/365.

”Som konsulent og en del af det nye team, får du en unik mulighed for at være med til at varetage de driftsmæssige opgaver knyttet til drift af EPJ SYD. Du får en stor berøringsflade, og det betyder, at der sjældent er to dage, der er ens. Arbejdet foregår i et arbejdsmiljø med en uformel og humoristisk omgangstone” – fortæller Mette Herting, funktionschef.

Som applikationskonsulent består dine opgaver i at varetage den daglige drift af systemet, herunder:

 • incident-, problem- og change-håndtering omhandlende applikationen og tilhørende integrationer
 • opsætning og opfølgning på afvikling af integrationer, jobs mm og evt. fejlhåndtering
 • opsætning / løbende forbedring af overvågning, loghåndteringen, svartidsmålinger mm
 • opsætning / løbende forbedring (automatisering) af alarmer
 • patch og release management på applikationen
 • test og validering af applikationen og tilhørende integrationer
 • løbende koordinering med EPJ Forvaltningen og teknisk drift
 • udarbejdelse / vedligeholdelse af dokumentation
 • bidrage til driftsrapporteringen
 • bistå i udarbejdelse af beredskabsplaner
 • Indgå i rådighedsvagten hver 5.-6. uge.

Ovenstående er ikke udtømmende, og du vil blive bredt involveret i alle opgaver omkring driften af denne vigtige applikation.

Den tekniske platform under EPJ Syd består primært af Red Hat Jboss kørende på Red Hat Linux og Oracle databaser, som deployes via Ansible. Desuden benyttes to integrationsplatforme (Tibco BusinessWorks og Red Hat Fuse, baseret på Apache Camel) og en message broker (Red Hat AMQ, baseret på Apache ActiveMQ), som sammen med Regional IT’s overordnede integrationsplatform (Infor Cloverleaf) håndterer en stor mængde af integrationer. Zabbix benyttes til overvågning og Humio til loghåndtering og en mindre del af løsningen benytter Microsoft SQL server. Det er ikke et krav, at du har erfaring hermed, men det vil være en stor fordel. Praktisk erfaring med drift af mange integrationer mellem flere fagsystemer vil også vægtes positivt.

Ændringer og tilpasninger, der foretages på systemet, sker i tæt samarbejde med Regional IT’s tekniske ressourcer (fx infrastruktur og integrationsteamet), EPJ Forvaltningen (placeret på OUH) samt leverandører. Du indgår ligeledes i et samarbejde mellem klinik, forvaltning, SDM og IT-drift, og det er således vigtigt, at du evner at samarbejde på tværs i en stor organisation. Har du har kendskab og forståelse for de kliniske arbejdsgange, vil dette være en fordel.

Den igangværende implementering af EPJ Syd kører i et stort projekt på tværs af hele regionen, med idriftsættelse af første enhed i 2021 og de øvrige kommer på frem til sommeren 2022.

Det er en fordel, hvis du har:

 • Erfaring med systemadministration/-drift herunder systemovervågning, -konfiguration og fejlsøgning, gerne inden for kliniske it-systemer.
 • Erfaring med integrationer mellem flere fagsystemer og nationale registre.
 • Erfaring med at arbejde i store og komplekse organisationer og med et komplekst it-systemlandskab.
 • Indsigt i ITIL (best practice) for IT på sundhedsområdet.

Din person:

Vi forventer, at du

 • Er teknisk velfunderet og med erfaring inden for drift af forretningskritiske applikationer og tilhørende integrationer.
 • Har en analytisk tilgang til fejlsøgning og problemløsning.
 • Tager ejerskab, kan arbejde både selvstændigt og i teams, og er beslutningsorienteret.
 • Er proaktiv og kan prioritere arbejdsopgaverne med fokus på klinikkens behov.
 • Er vedholdende og resultatorienteret.
 • Er fleksibel og omstillingsparat når tingene går stærkt og prioriteterne ændre sig
 • Arbejder aktivt med løbende forbedringer.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er i organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Vi prioriterer fleksibilitet højst på vores arbejdsplads. Det betyder blandt andet, at der efter en grunding indkøring, vil være mulighed for at deltage i forsøgsordning med hjemmearbejde et par dage om ugen.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Din ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er 15. juni 2021. Første samtalerunde forventes afholdt den 18. juni og anden runde den 23. juni. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde tests, som de får en telefonisk tilbagemelding inden 2. samtale.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Mette Herting på telefon 2920 1173.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt – forventeligt den 1. august 2021.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 19. maj 2021

Arbejdssted

Location Vejle