Danmarks største kommune søger en ud­vik­lings­o­ri­en­te­ret om­rå­de­chef for Team IT-fags­up­port og Team System­e­je­re


Vi har lagt en ambitiøs og flerårig plan for udvikling af kontorets kerneopgaver – fra it-support, systemejeropgaver og til udøvelse af projektledelse og opbygning af PMO. Du vil – sammen med digitaliseringschefen – stå i spidsen for udviklingen af vores processer, dokumentation, governance og praksis.

I Københavns Kommune er der stort fokus på compliance og professionel håndtering af vores it-drift, nyudvikling og it-anskaffelse. Samtidig spiller vores IT-fagsupport en central rolle i at understøtte vores ca. 2.200 it-brugere, som anvender vores fagsystemer som fundamentet for deres arbejde. Du får derfor muligheden for at være med til at gøre en positiv forskel for rigtig mange mennesker.

Dine arbejdsopgaver 

I rollen som områdechef vil du bl.a. have følgende opgaver: 

 • Stå i spidsen for udvikling af teamenes kerneopgaver, herunder implementering af processer, årshjul og kompetenceudvikling
 • Personaleledelse, herunder afholdelse af MUS, opfølgning på fravær mv.
 • Bidrage til kontorets strategiske udviklingsplan sammen med kontorets øvrige ledelse
 • Udvikle og udarbejde diverse afrapporteringer på driftsstatus
 • Sikre trivsel og faglig udvikling hos dine medarbejdere
 • Bistå systemejere i leverandørstyring 

Vi forestiller os, at du

 • er åben og respektfuld i din adfærd
 • er robust og god til at bevare overblikket og finde løsninger i en travl hverdag
 • er en teamplayer, der sammen med dine medarbejdere og ledelseskollegaer er god til at se muligheder og skabe gode resultater
 • er en dygtig og synlig personaleleder, der er god til at motivere og udvikle dine medarbejdere
 • har erfaring med implementering af ITIL-principper – gerne small scale
 • er fagligt og metodisk stærk – men pragmatisk anlagt og finder en vej
 • er indstillet på at være spillende træner og være aktiv i implementeringen af nye arbejdsgange for både Team IT-fagsupport (servicedesk) og for Team Systemejere
 • er samarbejdsorienteret, lyttende og anerkendende i din ledelsesstil
 • er vant til at arbejde med IT Service Management processer og systemer
 • arbejder struktureret og forstår vigtigheden af at dokumentere og optimere processer 

Du kan have varetaget en lignende lederstilling i den private eller offentlige sektor eller være faglig ekspert i IT-operatingmodeller, ITIL eller lignende og have mod på og talent for at tage personaleledelsesopgaven på dig.

Kendskab til beskæftigelsesområdet og dens fagsystemer er en fordel.

Vi tilbyder 

En spændende stilling, hvor du selv får mulighed for at påvirke indholdet og får mulighed for udvikle dig både fagligt og som personaleleder. Du vil kunne bringe din stærke faglighed omkring ITIL, driftsledelse og systemejerskaber i spil i et kontor, hvor der er højt til loftet og en uformel tone. Du vil blive leder af dygtige, engagerede og selvkørende medarbejdere, hvor du skal være spillende træner.

Organisationen 

Kontoret har til huse i Centralforvaltningen, der har ansvar for at udvikle politikker og for at omsætte politiske beslutninger til konkrete indsatser og arbejdsgange i vores centre. Derudover understøtter Centralforvaltningen jobcentrene indenfor kerneopgaver som IT, arbejdsgange, økonomi, kommunikation, HR og politik. 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ca. 2.200 IT-brugere. 

Hos os bliver du en del af Kontoret for Udvikling og Support med ca. 25 medarbejdere.   

Kontorets kerneopgaver er bl.a. at varetage understøttelse og udvikling af forvaltningens IT-systemer, ligesom kontoret har ansvaret for forvaltningens digitaliseringsstrategi, udbud af fagsystemer og implementeringen af en lang række – fx nationale – digitaliseringsprojekter og -initiativer. 

Kontoret består af fire teams: Staben, Team IT-udvikling, Team IT-fagsupport og Team Systemejere. Du vil blive personaleleder for Team IT-fagsupport og Team Systemejere og vil referere til Digitaliseringschefen.

Du vil indgå i kontorets ledelse, der udover digitaliseringschefen, består af en områdechef for IT-udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst med KL og forhandlingsberettiget organisation og være afhængigt af dine kvalifikationer. 

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Stillingen forventes besat med start primo august 2021. 

Mere information 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte digitaliseringschef Anders Lungholt på 2487 2563. 

Ansættelsesstedet er Bernstorffsgade i København V. 

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 15. juni 2021 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24 og 25, forventeligt med 1. samtale den 17. juni og 2. samtale den 23. juni 2021.  

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt. Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

Du kan læse mere om forvaltningen her

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 20. maj 2021

Arbejdssted

Location København