IT-me­d­ar­bej­der til at fremme og optimere ser­vi­ce­ni­veau­et


Vil du være bindeled mellem IT, den øvrige forretning og vores driftsleverandør?

I Banedanmarks IT-driftssektion har vi ansvaret for de administrative IT-systemer. Vi har travlt og der er en stigende efterspørgsel på det, vi i sektionen leverer. Vi søger derfor en ny kollega. Du skal være med til at sikre kvaliteten af vores ydelser og styrke forretningsprocesserne.

Du får et spændende job med engagerede kolleger. Du får mulighed for at bringe din faglighed i spil i en central rolle med fokus på samarbejdet med vores driftsleverandør.

Banedanmark IT består i alt af 60 medarbejdere og har ansvaret for drift, support og vedligehold af Banedanmarks admini­strative IT-systemer. Vi rådgiver Banedanmarks forretningsområder om udvikling og brug af infor­ma­tionsteknologi til bl.a. effektivisering og understøttelse af forretningsprocesser.

Du refererer til sektionschefen/IT-driftschefen. Du bliver en del af IT-drift. Vi er 18 med­arbejdere, som bruger hinanden som sparringspartnere, og prioriterer tid til løbende udvikling af kompetencer. Vi er fagligt engagerede, og vi løser vores opgaver gennem en uhøjtidelig omgangstone og med plads til at involvere os i hinanden.

Bidrag til udviklingen

Du skal være med til at udvikle, implementere og vedligeholde ITIL baserede SLM processer og værktøjer. Vores driftsleverandør skal følge vores processer og som ejer af processerne, vil det være din rolle at se til, at processerne er udarbejdet og opdateret.

Du vil i tæt samarbejde med 3 medarbejdere inden for området få ansvar for afklaringer i forhold til vores driftsleverandør, f.eks. håndtering og afklaring ift. Servicedesk, herunder følge status og skabe sagsoverblik i vores ITSM-system (ServiceNow).

Du skal være bindeled mellem IT, den øvrige forretning og vores driftsleverandør, så service­niveauet højnes. Du skal håndtere henvendelser, eskalationer og give faglig vejledning.

Du skal se til, at vi modtager den forventede og aftalte service. Du skal på sigt samarbejde med IT-driftschefen, her­under forberedelse til og deltagelse i Service Delivery Board og styregruppemøder.

Herudover skal du være indstillet på, at du som en del af IT-driftssektionen vil blive inddraget i alsidige IT-driftsopgaver.

Vær med til at skabe overblik

Du skal have indsigt i IT-drift og trives med at følge op på, at målene bliver opfyldt i driftsaftaler, herunder eskalation og opfølgninger (samt KPI’er). Det er væsenligt, at du er analytisk, og har kendskab til procesarbejde samt dokumentation.

Du trives i en tværgående og koordinerende rolle, hvor hverdagen ofte byder på alsidige op­gaver og med en bred kontaktflade i samspil med såvel brugere som leverandører. Det er derfor også vigtigt at du er serviceminded og imødekommende i dit møde med andre.

Du har erfaring med leverandørhåndtering og administration og med processer og værktøjer, herunder ITIL baserede.

Du handler proaktivt og følger op for at sikre et godt samarbejde med vores driftsleverandør og leverancer af høj kvalitet. Du har god forretningsforståelse og evnen til at se ind i kom­plekse problemstillinger.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Du har IT-faglige kompetencer. Du har er­­faring med Service Management (evt. ITIL certificeret) i et integreret IT-drifts­miljø. Vi til­stræber at arbejde agilt og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med og interesse i Kanban. 

Løn

Hvis du har en akademisk baggrund, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ellers er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finans­ministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef/IT-driftschef Sus Bugge. Søg elektronisk og send din ansøgning og cv. Vi forventer at holde samtaler i uge 24 og 25.

For at søge stillingen trykker du på linket "Søg jobbet her" og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 11-06-2021.

Kontakt os

Susanne Bugge
sjbu@bane.dk
21717103


Banedanmark er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job

Banedanmark
Publiceret: 21. maj 2021

Arbejdssted

Location København