Test- og pro­jekt­ko­or­di­na­tor til im­ple­men­te­ring af nye IT-systemer


Har du mod på at være med til at sikre drift og vedligehold af Banedanmarks administrative IT-systemer samt styrke IT-driftskoordineringen?

I Banedanmarks IT-driftssektion har vi ansvaret for de administrative IT-systemer. Du får et spæn­dende job som test- og projektkoordinator med engagerede kolleger. Du får mulighed for at bringe din faglighed i spil med input, som får en reel indvirkning på vores IT-infrastruktur. 

IT består i alt af 60 medarbejdere og har ansvaret for drift, support og vedligehold af Banedanmarks administrative it-systemer. Vi rådgiver Banedanmarks forretningsområder om ud­vik­ling og brug af informationsteknologi til bl.a. effektivisering og understøttelse af forret­nings­processer.  

Du refererer til sektionschefen/IT-driftschefen. Du bliver en del af IT-drift. Vi er 18 med­arbej­dere, som bruger hinanden som sparringspartnere, og prioriterer tid til løbende udvikling af kom­pe­tencer. Vi er fagligt engagerede, og vi løser vores opgaver gennem en uhøjtidelig om­gangs­tone og med plads til at involvere os i hinanden.

Bidrag til strukturering af projekter og test 

Du vil få udfordringer og opgaver med en variation af test- og projektkoordinering. Du vil arbejde i spændingsfeltet mellem test- og projektkoordinering. Det vil være din opgave at vare­tage koordi­neringen og sikre, at relevante inddrages i arbejdet, og at opgaverne bliver løst og fulgt til dørs. 

Ved evaluering af kommende driftsudbud i 2021 og ved testledelsen under transition og transformation ifm. ny driftsleverandør i 2022 skal du deltage og supplere som test­koordinator.

Du skal være med til se til, at forretningsapplikationer bliver testet og bliver parate til im­plemen­­tering. Dette kan være ved opgraderinger af Windows, af nye integrationer og ved implemen­tering af nye systemer. 

Du skal sørge for, at alle kender deres opgaver og ansvar gennem planlægning, forankring og opfølg­ning af test i IT og den øvrige forretning, herunder kommunikation.  

Du skal se til, at projekter bliver nedbrudt og planlagt med involvering af de nødvendige res­sour­cer i samarbejde med sektionens IT-koordinator. Det kan være implementering af digital post og udvælgelse af indkøb af værktøj til digital underskrift samt udrulning af opdateringer til Windows.  

Vær med til at skabe overblik  

Du arbejder på en analytisk og struktureret måde og skaber et overblik for dig selv og dine kolleger. Du skal have evnen til at finde gode løsninger, se sammenhænge og til at tage initiativ til frem­drift. Det er vigtigt, at du formår at komme hele vejen rundt om opgaven. 

Du har en procesorienteret tankegang og er en god kommunikator. Du kan se værdien af ret­tidig kommunikation for at sikre et godt samarbejde og kan samarbejde på tværs på alle niveauer.  

Du er vant til at håndtere forskellige faglige ressourcer, der skal nå et fælles mål. Du forstår IT-drift og infrastruktur og sætter en ære i at være på forkant med situationen, der kan ud­vikle sig. Vi ser også gerne, at du er vedholdende og har gennemslagskraft. Du trives i en tvær­gående og koordinerende rolle, hvor hverdagen ofte byder på alsidige opgaver og med en bred kontakt­flade i samspil med såvel brugere som leverandører.

Du har en relevant IT-faglig baggrund. Det er en forudsætning, at du tidligere har arbejdet med varetagelse og løbende koordinering og test af IT-tekniske opgaver. Du har værktøjs­kassen på plads med relevant uddannelse som Prince2 og evt. test­certifi­cering (ISTQB), herunder også med udrulnings­planer m.m. Du har erfaring med Service Management (evt. ITIL certificeret) i et integreret it-drifts­miljø. Vi tilstræber at arbejde agilt og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med og interesse i Kanban. 

Løn 

Hvis du har en akademisk baggrund, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.   

Ellers er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef/IT-driftschef Sus Bugge. Søg elektronisk og send din ansøgning og cv. Vi forventer at holde samtaler i uge 24 og 25.

For at søge stillingen trykker du på linket "Søg jobbet her" og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 11-06-2021.

Kontakt os

Susanne Bugge
sjbu@bane.dk
21717103


Banedanmark er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job

Banedanmark
Publiceret: 21. maj 2021

Arbejdssted

Location København