En­ter­pri­sear­ki­tekt som brobygger mellem for­ret­ning og IT

Energinet IT er i gang med en større forandringsproces, der skal ruste os til fremtiden - en transformation med stort fokus på at udvikle it-organisationen og arbejde mere agilt. Som enterprisearkitekt får du mulighed for at være med til at præge Energinets IT-landskab og understøtte koncernens arbejde for at nå vores ambitiøse 2030 mål for den grønne omstilling. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af dit arbejde.

Du skaber Energinets IT-landskab i et tæt tværgående samarbejde

Som en del af CIO Office i IT er du i høj grad med til at sikre det strategiske samarbejde med forretningen. Gennem dialog og sparring er du med til at bygge bro mellem eksisterende og fremtidig arkitektur, hvor du formidler behov mellem forretning og IT.

Du indgår i et stærkt fagligt center som indeholder både et Lean-Agile Center of Excellence og et Business Engagement team. Business Engagement teamet består af én enterprise arkitekt foruden dig, business partners og strategi- og udviklingskonsulenter. Du har generelt en bred kontaktflade, ikke blot i IT, men i hele koncernen. I jobbet har du desuden tæt relation til de øvrige enterprise arkitekter, som sidder i andre centre i IT. I fællesskab arbejdes der med Enterprise Arkitektur som et virtuelt team.

Som enterprisearkitekt er du med til at sikre en sammenhængende arkitektur-retning for IT-landskabet i Energinet. Du operationaliserer visioner og strategi gennem formulering af rammer og road-maps til brug i forbindelse med projektgennemførelse og produktudvikling. På enkelte emner er du også med til at udarbejde og løbende opdatere deciderede strategier fx på Cloud-anvendelse og open source.

Nysgerrig og inddragende IT-profil med højt drive

Vi forestiller os at indgangsvinklen til dette job kan være baseret på flere baggrunde og erfaringsniveauer. Du har måske en IT-relateret baggrund (fx Cand.it, Master i IT), alternativt en forretningsmæssig baggrund kombineret med erfaring i at arbejde i feltet mellem forretning og IT. Det vigtigste er at du gennem flere års erfaring har opnået stor forståelse for koblingen mellem teknologi og forretning, samt et fokus på den økonomiske side heraf. Du er i stand til at formidle komplekse IT-problemstillinger og de forretningsmæssige behov til både arkitekter og beslutningstagere. Det ville endvidere være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra energisektoren.

Med dit høje personlige drive og din store nysgerrighed trives du med at arbejde både selvstændigt og i teams. Du har en god forretningsforståelse og stærke relationelle kompetencer, så du nemt kan skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af IT og hele Energinet. Udvikling og innovation er nøgleord i din tilgang, og du har samtidig evnerne til at bringe opgaverne helt i mål. Desuden trives du med at arbejde i et travlt miljø med varierende arbejdsdage og -opgaver, og du formår at bevare overblikket på trods af høj fart og krav om hurtige og professionelle leverancer.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”, så vi har den senest 11. juni 2021. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Head of CIO Office Anette Falk Bøgebjerg på telefon 20 30 87 06. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Gem job

Energinet
Publiceret: 25. maj 2021

Arbejdssted

Location Fredericia