Økonomisk, teknisk eller it-ori­en­te­ret profil med evne for da­ta­hånd­te­ring til in­ter­na­tio­nalt arbejde


Jobbet giver dig en rolle i centrum af udviklingen af de europæiske elmarkeder, der både skal være effektive og transparente, levere en høj forsyningssikkerhed og give den vedvarende energi gode afsætnings- og forretningsmuligheder. Et markedsbaseret elsystem med store mængder vedvarende energi kan kun drives sikkert og effektivt, når alle markedsaktører har løbende adgang til præcise data om både markedsforhold og elsystemets tilstand. Som vores nye kollega bidrager du til, at vi i tæt samarbejde med de øvrige transmissionsselskaber i Norden kan levere disse data rettidigt og i høj kvalitet.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Data som omdrejningspunkt for elmarkedsudvikling og grøn omstilling

Elmarkedet udvikler sig hele tiden i størrelse og kompleksitet. Elmarkedsafdelingens 14 medarbejdere udvikler, i samarbejde med andre afdelinger i Energinet og kolleger fra nabolandene og på tværs af Europa, forward-markedet, day ahead-markedet (spot-markedet) og intraday-markedet. Det kræver en god blanding af markedsforståelse, viden om samfundsøkonomi og regulering, politisk tæft, teknisk indsigt samt viden om processer og it-implementering. Det er der ingen, der kan på egen hånd, så vi er helt afhængige af det gode samarbejde vi har i afdelingen.

Energinet har en ambition om, at vi ikke blot skal levere de data til markedsaktørerne, som reguleringen kræver. Vi ønsker derudover aktivt at udvikle vores transparensarbejde gennem dialog med markedsaktørerne, så vores data på bedst mulig måde kan understøtte et effektivt elmarked. Du bliver Energinets repræsentant i den nordiske transparensgruppe og får en betydelig intern rolle i Energinet for at sikre, at transparenskravene overholdes og prioriteres både i driften og i forbindelse med Energinets mange udviklingsprojekter. Sideløbende indgår du i afdelingens portefølje af markedsudviklingsopgaver, fx udvikling af intraday-markedet.

”Jobbet kræver selvstændighed, stort gå-på-mod og en evne til at arbejde både med de store linjer samt at grave sig ned i de mindste detaljer - og så skal der være en balance mellem kompromisvillighed og evnen til at stå fast, når det kræves, ” fortæller afdelingsleder Johannes Bruun, der om sin ledelsesstil fortæller, at han tror på frihed under ansvar – og prøver at gøre det muligt for sine medarbejdere at udfolde sig frit, hvilket erfaringsmæssigt giver de bedste resultater.

Du kan se frem til et udadvendt og selvstændigt specialistjob inden for et område i hastig udvikling, og som har stor strategisk betydning for Energinet. Energisektoren er drevet af teknologiudvikling og klimaambitioner, som medfører en hastig udvikling mod en stadig større integration på tværs af de enkelte energisektorer (el, gas, varme osv.), og Energinet spiller en central rolle i denne omstilling. I det perspektiv er udviklingsmulighederne både konkret i jobbet og mere generelt i Energinet store – i særdeleshed da markedet spiller en helt afgørende rolle for, at Danmark og Europa kan indfri de grønne ambitioner.

Forståelse og interesse for datahåndtering og it-implementering

Vi søger ikke en specifik uddannelse, men relevante baggrunde kan fx være datalog, ingeniør eller økonom. Det vigtigste er dog, at du har lysten og evnen til at forstå (el)markedstankegangen og har et godt teoretisk afsæt til at arbejde med datahåndtering og forstå betydningen af data for markedsaktørerne. Du kan være nyuddannet med et godt hoved og en god indstilling – men ideelt har du nogle års erfaring med enten internationalt samarbejde, projektarbejde, it-implementering eller udviklingsarbejde. Selvsagt gerne fra energisektoren, men det kan også være fra andre sektorer. Det er yderligere en fordel, hvis du har erfaring med at specificere krav til it-udvikling og samarbejde med it-afdelinger.

En betydelig del af opgaverne løses med engelsk som arbejdssprog. Derudover er det vigtigt, at du evner at lytte til og inddrage bidrag fra kollegaer og samarbejdspartnere i dit arbejde og dine løsningsforslag.

Det er en kompleks opgave, som kræver, at du er nysgerrig og ihærdig - og ikke mindst glad for at samarbejde og søge resultater i samarbejde med andre. Du trives med at arbejde med forandringer og finde løsninger på problemer.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante dokumenter via linket "søg jobbet her", så vi har den senest 13. juni 2021. Vi forventer at holde 1. samtale 17. juni (online) og 2. samtale 23. juni (i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Johannes Bruun på tlf. 23 33 85 76. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Vi er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor vi deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har vi fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 27. maj 2021

Arbejdssted

Location Fredericia