Systemad­mi­ni­stra­tor til Rigs­re­vi­sio­nen


Er du stabil som en klippe, når det drejer sig om sikker drift af it-systemer? Er du en haj til at im­ple­men­tere og drifte data analytics-programmer? Vi udvider lige nu vores driftsteam og søger derfor en alsidig og dygtig systemadministrator. Måske er det dig, vi leder efter?

Hvad skal du lave?

Vi leder efter en ny kollega, som kan hjælpe os med at sikre stabil drift af vores centrale systemer og udvikle vores platform for data analytics-programmer. For den rette kan­di­dat vil der ligeledes være mulighed for at indgå i de strategiske overvejelser om brug af eksterne it-ser­vices og cloudløsninger.

Din primære opgave bliver at være systemadministrator og bidrage til, at vores centrale systemer kø­rer stabilt og effektivt. Du skal med sikker hånd sørge for, at vores fagsystemer er opdaterede og kon­figurerede korrekt. Vedligeholdelsen og opdateringerne sker i tæt dialog med systemejerne og un­der hensyn til, at brugerne generes mindst muligt.

Du vil få en særlig opgave med at installere, konfigurere og drifte vores data analytics-pro­gram­mer. Vi er p.t. ved at flytte programmerne til en hostet platform. Rigsrevisionen har en strategisk ambition om at blive mere datadreven i vores revision, og derfor drifter og tester vi en ræk­ke data analytics-programmer med henblik på at øge omfanget og kva­liteten af vores revision. Det er en strategisk indsats, som har stor bevågenhed, og som du vil skulle gennemføre i tæt samspil med ledelsen og brugerne.

Konkret skal du beskæftige dig med følgende opgaver: 

 • være systemadministrator for vores on-premise fagsystemer – fx P360 og revisions­støt­te­systemet TeamMate+
 • vedligeholde og sørge for drift af Microsoftservere og remoteservere
 • være ansvarlig for vores data analytics-programmer – fx ArcGis, R, Stata og Minit
 • sikre løbende vedligeholdelse af vores økonomiinstallationer – fx SLS og ØDUP
 • styre kontakten til leverandører
 • bidrage til strategiske overvejelser om større brug af eksterne it-services og cloudløsninger.

Hvem er du?

Vi ønsker os en ny kollega, som kan sige ja til de fleste af nedenstående punkter:

 • Du har en akademisk it-uddannelse, fx systemadministrator eller it-administrator.
 • Du har 3-5 års erfaring med lignende opgaver – gerne fra en statslig myndighed.
 • Du har godt humør og gode samarbejdsevner – både i forhold til kollegerne og forretningen.
 • Du er udviklingsorienteret.
 • Du trives med, at der til tider er tryk på.
 • Du er struktureret og sætter en ære i at lave god dokumentation, så andre kan tage over på en opgave, når der er behov for det.

Det er vigtigt, at du trives med at arbejde selvstændigt, er grundig og sætter pris på at arbejde i et stringent it-miljø, hvor it-sikkerheden er i højsædet. Vi indhenter store datamængder fra vores klienter, og det er helt afgørende, at vi behandler data og adgange efter gældende regler og med stor omhu.

Vores kontor har både ansvaret for it-drift og it-udvikling i Rigsrevisionen. Vi er en lille it-enhed, og vi kan derfor garantere, at du vil blive involveret i mange forskellige opgaver. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig på at lære nyt og villig til at kaste dig over nye it-udfordringer.

Hvem er vi?

I kontoret for it og økonomi er vi i alt 15 medarbejdere, hvoraf 10 er tilknyttet it. Du vil særligt skulle arbejde sammen med de 3 medarbejdede i driftsteamet, som har ansvaret for vores servere, pc’er og it-sikkerhed.

Kontoret har et højt fagligt engagement og sætter en stor ære i at yde en god service til fagkonto­rer­ne. Vi har en uformel omgangsform og et godt socialt samvær.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kan du kontakte kontorchef Klaus Munk Ulrich på tlf. 33 92 86 80. Vi holder dog lukket i uge 29 og 30.

Rigsrevisionen

Gennemsnitligt har vi en 37-timers arbejdsuge (inkl. frokost), men der vil være perioder med ekstra travlhed. Vi har flekstid, så du har gode muligheder for at skabe balance mellem karriere og fritid.

Vi prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gode efteruddannelsesmuligheder.

Vi kommunikerer dagligt i skrift og tale på dansk, men vi forventer, at du kan læse og forstå tekst på engelsk.

Dine løn- og ansættelsesvilkår er efter overenskomst og kvalifikationer. Ved ansættelse skal du fremvise en straffeattest.

Du kan læse mere om Rigsrevisionen på www.rigsrevisionen.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning, så vi har den senest tirsdag den 10. august 2021. Hvis du ikke modtager en bekræftelse på din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 92 85 25.

Rigsrevisionen opfordrer alle uanset alder, køn, religion og etnisk baggrund til at søge.

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget. Vi reviderer regnskaber for statslige og statsfinansierede virksomheder og gennemgår regnskaber for virksomheder, hvortil staten yder tilskud o.l.

Vi udfører årsrevision og større undersøgelser. Resultaterne af revisionen offentliggøres i form af notater og beretninger til Folketingets statsrevisorer. Organisatorisk består Rigsrevisionen af 18 kontorer fordelt på 4 afdelinger med i alt ca. 300 ansatte.

Gem job

Rigsrevisionen
Publiceret: 9. juli 2021

Arbejdssted

Location København