Product Manager søges til Regional IT


Vil du være med til at sikre, at 25.000 kolleger på tværs af hele regionen kan arbejde mere effektivt til gavn og glæde for 1,2 millioner borgere?

Vil du samtidigt arbejde med meningsfyldt IT og være med til at udvikle basisinfrastrukturen til store og komplekse it-løsninger?

Som Product Manager hos os får du mulighed for bl.a. at tage del i for udarbejdelsen af roadmaps for den IT-infrastruktur, som Regional IT anvender i dag og i fremtiden.

Bliv en del af teamet

Du får muligheden for at blive en del af et spændende teamområde, som hedder Infrastruktur Basisplatform og som er en del af afdelingen Forvaltning.

Forvaltningsfunktionen er med 28 medarbejdere en del af Planlægningsafdelingen, som også omfatter Arkitekturfunktionen. Forvaltning leverer primært ydelser inden for Product Management, hvor vi har ansvaret for en bred række produktområder og services, f.eks. robot/automatiseringssoftware, Microsoft applikationer, telefoni/video og meget andet.

”Som Product Manager bliver en af opgaverne – i samarbejde med entusiastiske kollegaer - at lægge planer for udviklingen af infrastruktur og platforme, som er et grundlæggende fundament for regionens ansatte - og i sidste ende vore borgere/patienter” – fortæller Morten Hansen, funktionschef

Rollen som Product Manager

Vi søger en Product Manager, som skal indgå i et team, hvor opgaverne er mangfoldige, og der er mulighed for at arbejde med mange teknologier – primært infrastrukturmæssige teknologier, som understøtter regionens øvrige kritiske it-systemer.

Du vil i den forbindelse fx komme til at arbejde med Microsoft-teknologier, Vm-ware, storage-systemer, overvågningssystemer og meget andet. Yderligere er der et behov for at du, sammen med andre udvalgte medarbejdere, kan rådgive bredt omkring Cloud-teknologier.

Som Product Manager får du ansvaret for, at der er udarbejdet strategiske roadmaps på udvalgte områder og at disse afspejler regionens øvrige IT strategier. Du vil ligeledes indgå i udarbejdelse af et professionelt koncept for Life Cycle Mangement af kritiske infrastrukturkomponenter.

Det er vigtigt for regionen, at vi er forudsigelige i vore strategi- og teknologivalg, således vi imødekommer omgivelsernes behov – samtidig skal vi være tydelige omkring den nødvendige økonomi og udarbejde gode beslutningsgrundlag for aktiviteterne.

Derfor efterlyses en medarbejder, som er en dygtig formidler samt har et indblik i økonomiske fremstillinger.

Dette betyder ligeledes, at du vil indgå i anskaffelser og udbud af teknologier, hvormed anvendelse af kontrakter er en kendt egenskab, du besidder.

Regional IT har etableret tværgående service teams, hvor medarbejdere med forskellige kompetencer indgår i et fast team, som skal sikre agile og kvalitetsmæssige leverancer til vore interessenter. Således vil du skulle indgå i et fast samarbejde med f.eks. medarbejdere, som har forstand på arkitektur, support, driftsleverancer, sikkerhed, projektledelse mv.

Som Product Manager forventer vi, at du har evnerne til at løse og koordinere opgaverne i tæt samarbejde med en lang række parter. Du vil ofte være midtpunkt i opgaveløsningen og skal kunne bevare overblikket.

Opgaver:

 • Udarbejdelse af governancestruktur dit forvaltningsområde.
 • Leverandørstyring og kontraktopfølgning.
 • Samarbejde og dialog med dygtige IT-specialister.
 • Koordinering af Tværgående Service Teams.
 • Udarbejdelse af strategiske roadmaps på udvalgte områder, der rækker 1-2 år frem.
 • Udarbejdelse af velunderbyggede beslutningsoplæg til ledelsen/systemejer.
 • Udarbejdelse af Life Cycle Management-koncept samt efterfølgende vedligeholdelse.
 • Rådgivning i f.m. Cloudløsninger.
 • Sikre ISO 27001-sikkerhed.
 • Økonomistyring / forvaltningsbudget.
 • Medvirke til licensstyring sammen med licensmanager.

Vi forventer, at du:

 • Er god til at kommunikere og kan formulere dig tydeligt og klart - mundtligt såvel skriftligt. Det er en forudsætning, at du taler og skriver flydende dansk.
 • Har en omfattende viden om it-infrastruktur, som du tidligere har bragt i spil som f.eks. it-arkitekt eller lignende.
 • Har viden om informationssikkerhed og eventuelt erfaring i at vurdere IT-løsninger informationssikkerhedsmæssigt.
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for IT eller tilsvarende erfaring.
 • Er teamplayer - men kan sætte sig for bordenden for dit produkt område.

En Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er i organisation i vækst, og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt – forventeligt den 1. august 2021. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 15. juni 2021. Første samtalerunde forventes afholdt den 18. juni 2021 og anden runde den 24. juni 2021. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, skal forvente at udfylde to tests, som de får en telefonisk tilbagemelding inden 2. samtale.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Morten Hansen på telefon 2920 1184.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 28. maj 2021

Arbejdssted

Location Vejle