Stærk IT Contract Manager


Er du Contract Manager med en struktureret juridisk og kommerciel tankegang? Har du erfaring med håndtering af it-kontrakter, herunder compliance aspekter, og vil du have stor indflydelse på, hvordan vi udvikler Contract Management-teamet i Danmarks næststørste bank?

Jobbet

I jobbet vil du, i samarbejde med dine nye kollegaer, blive ansvarlig for udarbejdelse af it-kontrakter og leverandørstyring i hele Jyske Bank-koncernen, herunder compliance-relaterede aspekter som outsourcingbekendtgørelsen og GDPR.

Sammen med dine erfarne kollegaer kommer du til at:

 • Optimere porteføljen af leverandører og kontrakter, så rette pris og vilkår sikres.
 • Gennemføre udbudsforretninger og kontraktforhandlinger med eksterne parter.
 • Udarbejde kontrakter med såvel koncerninterne som -eksterne samarbejdspartnere.
 • Udarbejde og sikre efterlevelsen af politikker og forretningsgange for indkøb, leverandørstyring og outsourcing.
 • Udarbejde og sikre overblik over leverandører og kontraktuelle forpligtigelser.
 • Opbygge og opretholde professionelle relationer til de væsentligste leverandører.
 • Sikre en professionel og effektiv håndtering af indkøb og leverandørstyring i Jyske Bank generelt.

Support Tribe

Teamet består af fire erfarne kollegaer, der lægger stor vægt på et arbejdsmiljø med erfaringsudveksling, tillid og humor i hverdagen. Vi er med vores forretningsindsigt medvirkende til at sikre forretningsunderstøttelse på en omkostningseffektiv måde.

Teamet er en del af vores Support Tribe Styring og Eksekvering, der er en del af Jyske Banks udviklingsenhed Forretningskoncepter. Det daglige arbejde udføres i tæt samarbejde med de forretnings- og systemansvarlige. I vores Support Tribe har vi også ansvar for agil eksekvering, porteføljestyring og økonomi.

Din profil

Vi forestiller os, at du:

 • Har en relevant juridisk og/eller økonomisk baggrund – f.eks. cand.merc.jur.
 • Er en stærk forhandler - også på engelsk.
 • Har erfaring med it-leverandørstyring og outsourcing aktiviteter i en stor organisation.
 • Er en stærk kommunikator, såvel skriftligt som mundtligt.
 • Har organisatorisk flair og ved, hvordan du får ting til at ske i organisationen.
 • Er selvstændig, udadvendt, opsøgende og kendt for at have et stort drive.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 18.06.2021.

Senior HR Partner Karsten Seeberg vil tage sig af din ansøgning.

Gem job

Jyske Bank
Publiceret: 28. maj 2021

Arbejdssted

Location Silkeborg