Cyber Risk Manager til Danmarks bedste it-sik­ker­heds­af­de­ling


Brænder du for at gøre en cyber- og informationssikkerheds forskel i Danmarks mest kritiske infrastruktur – og vil du gøre karriere i en koncern, hvor det er et strategisk fokusområde? Så skal du søge jobbet som Cyber Risk Manager i Energinet. Energinets strategi for cyber- og informationssikkerhed har sat ambitiøse mål for acceleration, innovation og nytænkning indenfor cyber- og informationssikkerhed og til at understøtte den udvikling har vi brug for dig! Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Du skal være med til at skabe overblik over cyberrisici samt bidrage til cyber- og informationssikkerhedsrisikostyringen i Energinet

Sikker el- og gasforsyning til det danske samfund er øverst på agendaen i Energinet. Vores forsyning bliver mere og mere digitaliseret, og derfor skal vi altid være helt på forkant i forhold til at forsvare Danmarks mest kritiske infrastruktur mod cyberangreb – og her spiller risikostyring en helt central rolle.

Centralt i vores strategi er etablering af en klar og entydig risikostyring for cyber- og informationssikkerhed i Energinet, og du skal bruge risici aktivt i dit arbejde og kunne begrunde din arkitekturmæssige beslutninger ud fra et risikoperspektiv. Risikostyring omfatter trusselskatalog, risikovurderinger, risikoregister m.m. – hvor du bliver en helt central spiller. I et samarbejde er vi ansvarlige for at få forankret risikostyringen i koncernen – både optimering og efterfølgende drift.

Du får et tæt samarbejde med kolleger i Governance, Risk og Compliance-teamet samt øvrige kollegaer i IT Cyber Defence, men i høj grad også med den øvrige forretning, hvor risikostyringen udmønter sig.

Dine væsentligste arbejdsopgaver som Cyber Risk Manager bliver at:

  • Agere central drivkraft for vores risikoregister.
  • Opdatere og vedligeholde vores trusselskatalog.
  • Understøtte forretningen med et retvisende risikobillede.
  • Vejlede forretningen med risikovurderinger, både i udvikling og drift.
  • Indgå i arbejdet med den årlige it-risiko- og sårbarhedsanalyse.
  • Bidrage med at udfærdige og omsætte it-sikkerhedskrav, i form af standarder og retningslinjer.

”Det er en kernekompetence for dig at kunne agere i en omskiftelig hverdag, hvor du evner at adressere cyberrisici til forståeligt sprog, som kan omsættes til relevante aktioner i forretningen. Du motiveres af udfordringen og navigerer gerne i spændingsfeltet mellem cyberrisici og forretningens fokus på leverancer,” fortæller Kewin Peltonen, CISO.

Du kan se frem til at blive en del af Danmarks bedste it-sikkerhedsafdeling, som er en godt sammentømret afdeling præget af et højt kompetenceniveau, godt humør og sparring på tværs. I afdelingen har vi kompetencer inden for hele spektret af cyber- og informationssikkerhed og et velfungerende samarbejde med hele vores organisation og vores eksterne samarbejdspartnere.

Samarbejdsorienteret it-profil, som sikrer fremdrift og skaber værdi

Du har en uddannelse inden for it-risikostyring eller lignende samt erfaring med risikostyring. Har du arbejdet med ISO27000, CSC20, IEC62443 m.m. og arbejdet med understøttende risikostyringsværktøjer, så er det at foretrække.

Langvarig erfaring med cyber- og informationssikkerhed er ikke et krav – det vigtigste er dit positive mindset, can-do attitude og evnen til at skabe resultater og fremdrift i et samarbejde.

Du trives med at arbejde med udfordrende og komplekse problemstillinger, og du kan prioritere og holde hovedet koldt i pressede situationer. Du er god til at kommunikere, og kan begrunde dine anbefalinger, således du er med til at sikre, at der træffes gode beslutninger. Når du får en opgave, har du blikket rettet mod målet og værdien. Derfor arbejder du selvstændigt, struktureret og metodisk, og man kan regne med, at du altid er i mål til tiden og med respekt for aftaler, rammer osv.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her”, så vi har den senest d. 16. juni 2021. Vi forventer at holde samtaler 1. samtale 21. juni (online) og 2. samtale 24. juni (i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Kewin Peltonen, CISO på 30 92 30 35.

Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde den i din ansættelse.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 31. maj 2021

Arbejdssted

Location Fredericia