Om­rå­de­le­der til vi­de­re­ud­vik­ling og im­ple­men­te­ring af for­ret­nings­kri­tisk it-løsning i Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­sty­rel­sen


Er du god til at balancere ledelsesopgaven, så du både involverer vores mere end 20 brugerorganisationer, har en konstruktiv leverandørdialog og sætter tydelig retning for vores dygtige specialister? - og inspireres du af en once-in-a-lifetime mulighed for at lede implementering, videreudvikling og forvaltning af det studieadministrative kernesystem esas, så er du måske vores nye områdeleder.

Vi skaber fundamentet for fremtiden

Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Om kontoret

Du bliver en del af et større it-kontor, Studie- og tilskudsadministrative systemer, der anskaffer, forvalter, implementerer, supporterer og videreudvikler en række store kerne-fagsystemer for og i tæt samarbejde med vores interessenter. Esas er et studieadministrativt kernesystem, som anvendes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime videregående uddannelser. Løsningen understøtter dagligdagen for mere end 125.000 studerende årligt på mere end 20 uddannelsesinstitutioner, og den leverer data til korrekt udbetaling af SU og institutionstilskud.

Som leder af enheden skal du indgå i styregruppearbejdet, optimere det løbende samarbejde og dialog med leverandøren samt sikre høj kvalitet og stabil drift i det daglige arbejde med applikationen. Det omfatter bl.a. at sikre robuste processer i såvel ændringsstyring, release- og deploystyring samt support. Sidst, men ikke mindst, en væsentlig personaleledelsesopgave.

Teamet består af godt 10 medarbejdere, som varetager såvel styring af udviklingsindsatsen, herunder test- og releasestyring, samt daglig drift og support af løsningen. Selve applikationsudviklingen varetages af ekstern leverandør efter den agile metode og i tæt samarbejde med vores produktejer og specialister.

Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt ligge inden for følgende områder:

 • Daglig ledelse af teamet, herunder opgavesparring, prioritering af opgaver, kompetenceudvikling og varetagelse af administrative opgaver som fx økonomiopfølgning, fakturahåndtering m.v.
 • Forretningsmæssig dialog med interessenterne, både i projektets to styregrupper og i samarbejde med institutionernes implementerings- og teknikansvarlige.
 • Kontrakt og leverandørstyring i forhold til udviklingsleverandøren.
 • Teknisk dialog omkring driftsprocesser, overvågning og overholdelse af SLA-aftaler med den interne driftsafdeling.
 • Indgå i kontorets ledergruppe sammen med de tre øvrige områdeledere og kontorchefen.

Er du vores nye kollega?

Vi forestiller os, at du:

 • Har flere års erfaring med team- og personaleledelse.
 • Kan dokumentere resultater fra tidligere opgaver med styring af it-udviklingsleverancer.
 • Kan bidrage med erfaringer fra arbejdet med styrkelse af interne processer, fx incident management, ændringsstyring, test- og releasemanagement
 • Har indsigt i studieadministration
 • Har erfaring med at arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse
 • Er en troværdig leder, der både evner at være tydelig og empatisk og på den måde sikre god trivsel og leverancer af høj kvalitet.

Du vil få en meget bred kontaktflade både internt i styrelsen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Og du vil få en travl hverdag helt tæt på beslutningsprocesserne omkring flere meget store offentlige it-projekter.

En ambitiøs og social arbejdsplads 

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er er der højt til loftet, og en uformel tone som giver plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode muligheder for at udvikle dig fagligt såvel som personligt og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes som chefkonsulent med personaleansvar efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Der er ligeledes tilknyttet resultatløn til stillingen.

Arbejds- og tjenestested er Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Flemming Bøge på telefonnummer 7231 9550 eller på e-mail fle@ufm.dk.  

Søg stillingen

Klik på knappen ”Søg jobbet her” nederst på siden. Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 15. juni 2021.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Begge samtalerunder afholdes i uge 25. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.  

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer m.v.

Gem job

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceret: 1. juni 2021

Arbejdssted

Location København