Da­ta­a­na­ly­ti­ker til ny funktion for da­ta­dre­vet styring og analyser af bygninger i Danmarks største of­fent­li­ge ejen­doms­virk­som­hed


Har du lyst til at bidrage til opbygningen af vores Business Intelligence-funktion, og brænder du for at arbejde med store datamængder, analyser og nøgletal inden for bygninger? Så har vi stillingen til dig.

Bygningsstyrelsen er i gang med at styrke arbejdet med ledelsesinformation og datastyring i en ny Business Intelligence-funktion placeret i vores Center for Økonomi og IT. I stillingen får du mulighed for at indgå i opbygningen af funktionen samt præge de konkrete opgaver og projekter, der skal igangsættes.

Du kommer til at have et særligt fokus på at udnytte eksisterende data på tværs af organisationen, udvikle nøgletal samt den systemmæssige understøttelse heraf.

Dine primære opgaver vil blandt andet have fokus på at:

 • Udnytte eksisterende data optimalt og videreudvikle styrelsens kernedata inden for bygningsområdet.
 • Udvikle og drive datadreven ledelsesinformation i samarbejde med andre fagområder.
 • Videreudvikle og drive vores systemmæssige anvendelse af datawarehouse, fx Statens LDV og rapporteringssystemer, fx Power BI.
 • Arbejde med konkrete beslutningsoplæg om ensretning af datastrukturer på tværs af styrelsen.
 • Udføre datacontrolling.

Center for Økonomi og IT består af ca. 55 medarbejdere, og ledes af to centerchefer suppleret af teamledere. Du vil indgå i den nye funktion, som - ud over dig - består af tre medarbejdere og en faglig leder.

Ud over samarbejde med dine nærmeste kollegaer i Center for Økonomi og IT, vil du komme til at samarbejde med mange forskellige faglige enheder på tværs af styrelsen.

Vores forventninger

Til stillingen skal du have en relevant samfundsvidenskabelig eller datateknisk kandidatuddannelse, for eksempel cand.polit., cand.merc., cand.scient.pol. eller cand. scient. i data science eller datavidenskab.

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, men en del af dine opgaver vil også være organiserede som projekter, hvor du i samarbejde med projektdeltagerne er drivkraft for at skabe et fælles produkt.   

Derudover forventer vi, at du har:

 • Erfaring med og indsigt i Business Intelligence-produktionskæden, særligt opbygning af datawarehouse (gerne 1-2 års konkret erfaring)
 • Erfaring med udarbejdelse af ledelsesinformation
 • Erfaring med at planlægge og lede både mindre og større projekter
 • God talforståelse og analytiske evner
 • Stort fokus på at levere kvalitet inden for aftalte deadlines
 • Gode samarbejds- og formidlingsevner på tværs af fagområder

Det er en fordel, hvis du har generelt kendskab til backend-arbejdet af en Business Intelligence platform, herunder kodesprog, f.eks. SQL. Dertil vil det være en fordel, hvis du har flair for frontend-værktøjer og visualisering i f.eks. Power BI.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Overenskomst mellem staten og Akademikernes Centralorganisation. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med tilhørende styrelser. Dit arbejdssted vil være på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København V. 

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljø er indrettet i forskellige zoner, der hver på sin vis understøtter de forskellige arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. På samme måde ser vi hjemmet som endnu en mulig arbejdszone, som kan benyttes til de opgaver, der bedst løses her. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning og en positiv tilgang til delvis hjemmearbejde, fordi vi ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling, skabe bedre mulighed for fordybelse samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og fleksibilitet i hverdagen.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Trine Rie Reyes Rasmussen på tlf. 41 70 14 73 eller trras@bygst.dk.

Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 20. juni 2021. Du søger stillingen ved at klikke på linket "Søg jobbet her" nederst på siden. Når du har sendt ansøgningen, vil du modtage en kvitteringsmail indenfor 24 timer. Vi holder løbende samtaler og forventer tiltrædelse pr. 1. august 2021.

Du kan læse mere om Bygningsstyrelsen som arbejdsplads her.


Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, etnicitet eller religion til at søge.

Gem job

Bygningsstyrelsen
Publiceret: 1. juni 2021

Arbejdssted

Location København