Kvalitets- og proces manager til Koncern IT


Vil du være med til sætte agendaen for kvalitetsstyring i Koncern IT i Region Sjælland? Og kan du stå i spidsen for at sikre implementering og forankring af Medical Device Regulation forordningen? Så er det måske dig vi leder efter.

Koncern IT i Region Sjælland søger en kvalitets- og proces manager til vores nyoprettede Quality Assurance Funktion. Som vores nye kollega skal du kunne omsætte et komplekst område til konkrete processer, strukturer og retningslinjer og samtidig sikre forankring og implementering i Koncernen.

Om stillingen

I vores Quality Assurance funktion vil du primært arbejde med implementering af MDR-Forordningen (Medical Device Regulation) samt sikring af en kvalitetsstyringsfunktion inkl. forankring i et kvalitetsstyringssystem.

Du vil skulle løse opgaver i tæt samarbejde med dine kollegaer i de udførende funktioner indenfor IT-projekter og IT-applikationer. Du vil ligeledes arbejde sammen med andre afdelinger i Koncern IT samt forskellige afdelinger fra forretningen.

Vi tilbyder en stilling med opgaver, der spænder bredt og giver masser af gode udfordringer. Du vil få ansvaret for:

 • Strategisk og operationel understøttelse af MDR (Medical Device Regulation) i relation til regionens it-løsninger
 • Løbende vedligeholdelse af regionens MDR-kvalitetsdokumentation
 • Opretholde ekspertise på fortolkning og implementering af MDR
 • Repræsentere Region Sjælland i det tværregionale samarbejde
 • Udforme, implementere og efterfølgende vedligeholde QMS (Quality Management System)
 • Udarbejde procedurebeskrivelser, politikker, retningslinjer og vejledninger til brug i regionen
 • Vejlede og bistå it-udviklingsarbejdet med hands-on review og godkendelse af kvalitetsarbejdet
 • Vejlede og bistå it-leverandørstyring med gennemførelse af risikovurderinger af både it-løsninger og af leverandører
 • Afholde audits

Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse. Og det er vigtigt, at du kan overskue og drive et komplekst område, hvor du er god til at bevare overblikket.

Vi forventer, at du:

 • Har en struktureret tilgang til opgaveløsning, selvstændigt såvel som teambaseret
 • Arbejder proaktivt, selvstændigt og formår selv at drive processerne
 • Har erfaring med kvalitetssikring og gerne QMS-systemer
 • Har du kendskab til MDR er det en fordel, men ikke et krav
 • Er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt samt i stand til at sikre løbende dialog med samarbejdspartnere
 • Er samarbejdsvant og har lyst til at samarbejde med personer med forskellig faglig baggrund og kvalifikationer
 • Kan fokusere på helheden og samtidig arbejde i dybden med de enkelte opgaver
 • Arbejde selvstændigt, gennemskue opgavens karakter og involvere relevante parter i løsningen
 • Kan agere professionelt, er selvledende og er god til at få andre med på opgaverne

Besidder du flere af ovenstående kompetencer, er det måske dig, vi leder efter.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 380 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen. Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 18.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning, som sikrer en fornuftig balance mellem arbejde og fritid.

Skulle du have spørgsmål til stillingen eller Koncern IT generelt, er du velkommen til at kontakte teamleder Pia Breddam Kofoed på: 41 87 84 02

Ansøgningsfrist d. 27.06.2021.

Ansættelse pr. 01.09.2021 eller efter aftale.

Kontaktperson:

Navn: Pia Breddam Kofoed
Stilling: Teamleder
E-mail: piabk@regionsjaelland.dk
Mobil: 41878402

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 2. juni 2021

Arbejdssted

Location Ringsted