In­for­ma­tions­sik­ker­heds­ko­or­di­na­tor

Har du kompetencerne og engagementet til aktivt og effektivt at styre Naturstyrelsens informationssikkerhed i overensstemmelse med ISO 27001, så kan vi tilbyde dig en fagligt udfordrende stilling med ansvar og opgaver inden for koordinering, kommunikation og processer i vores ISMS.

Du skal være drivkraften for, at der i Naturstyrelsen etableres et positivt og proaktivt mindset omkring informationssikkerhed og awareness i det daglige arbejde. Du får det operative ansvar for dels at højne modenhedsgraden af ISO 27001 overholdelsen, dels at sikre en stabil løbende drift af opgaver og processer i ISMS-årshjulet.

Du får mulighed for at medvirke til, at Naturstyrelsen bliver ”et stærkt led i kæden” i forhold til det nationale cybersikkerhedsniveau og hele statens samlede informationssikkerhedsniveau.

Dine opgaver
Vi er i gang med reimplementering af ISO 27001 i den samlede Naturstyrelse, der består af hovedkontoret i Randbøl, Kystdirektoratet i Lemvig og 16 lokale enheder fordelt i hele landet. Reimplementeringen forventes gennemført fuldt ud i 2022. 

Hovedopgaverne omfatter: 

  • I samarbejde med den ISMS-ansvarlige at drive organisationens udvikling på ISMS-området og sikre betjening af Naturstyrelsens Informationssikkerhedsudvalg, herunder gennemførsel og rapportering af årlige interne audits.
  • Løbende at omsætte ISO-standarder til operationelle og effektive procedurer, der efterleves i praksis i det daglige arbejde og i forvaltningen af informationsaktiver og infrastruktur.
  • Støtte til chefer, ledere og medarbejdere i form af rådgivning og vejledning samt støtte til brugere og superbrugere i forretningsområderne med ekspertviden, f.eks. om de mere tekniske foranstaltninger.
  • Koordination af IT-teamets samlede indsats med at støtte chefer, ledere og medarbejdere i deres forretningsmæssige systemejerskab og dataansvar.
  • Deltagelse i ministerielle ERFA-grupper og andre netværk, samt rapportering inden for Miljøministeriets informationssikkerhedspolitiske rammer.
  • Regelmæssige reviews på status og modenhed inden for informationssikkerhedsområdet i form af departementets tilsynskoncept og Digitaliseringsstyrelsens modenhedsmålinger.

Afhængigt af dine kompetencer også varetagelse af operative og forvaltningsmæssige opgaver inden for IT-governance og datamanagement.  Har du andre talenter vil vi sikkert også bruge dem.

Din profil 
Din uddannelsesmæssige baggrund er formentligt en IT-relateret uddannelse suppleret med relevant efter-/videreuddannelse inden for informationssikkerhed.

Vi vægter indstilling og erfaring over uddannelse. Du har erfaring med informationssikkerhed, gerne i offentlige organisationer. Eksempelvis implementering og vedligeholdelse af ISMS-standarder, - risikovurderinger, intern audit, awarenessprogrammer og test af beredskabsplaner. 

Du er en afslutter med stærk organisatorisk forståelse samt sans for praktiske og afbalancerede løsninger. Du evner at styre processer og bringe dem i mål, du bevarer initiativet og sætter en ære i at få tingene gjort færdig.  

En portion salgsgen og gode formidlingskompetencer er vigtige egenskaber med hensyn til at skabe opmærksomhed om og promovere god skik og etik blandt chefer og brugere på informationssikkerhedsområdet.  

Erfaring med forvaltning af it-systemer og/eller data-management er en fordel.    

Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikative evner.    

Læs mere om opgaverne og vores forventninger i job og personprofilen.

Om os 
Du bliver en del af et engageret IT-team, der arbejder med effektiv udnyttelse og styring af IT ud fra de forretningsmæssige behov.

Vi løser vigtige samfundsopgaver i et miljø præget af høj faglighed og engagement. Vi mener, det er vigtigt, at man har det godt med sine kolleger og trives i en uformel atmosfære, mens der udføres et professionelt stykke arbejde. 

Vi introducerer dig grundigt til ansvarsområderne og opgaverne samt til organisationen og IT-teamet. 

Vi vægter kompetenceudvikling, og der vil være mulighed for efteruddannelse afhængigt af kompetencebehov. Der drøftes og aftales årligt udviklingsmål for den faglige og personlige udvikling. 

Vi lægger vægt på fleksible rammer for arbejdet samt balance mellem privatliv og arbejdsliv, og har flekstidsordning.  

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) med mulighed for løntillæg afhængig af kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner med arbejdssted enten i Naturstyrelsen i Randbøl eller i Kystdirektoratet i Lemvig. 

Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse. 

Yderligere oplysninger
Kontakt områdechef Niels Kristian Kvistgaard, telefon +45 9135 7438 eller teamleder for IT-teamet Henrik Møller Jørgensen, telefon +45 20 53 71 83.

Der kan læse mere om Naturstyrelsen på www.nst.dk og om Kystdirektoratet på www.kyst.dk.

Ansøgning
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 18. juni 2021.

Rekrutteringsforløb 
Samtaler gennemføres 24. juni 2021. Der indgår en skriftlig case-opgave i forbindelse med samtale.

Samtaler gennemføres i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.    

Tiltrædelse 1. august 2021.  

Gem job

Kystdirektoratet
Publiceret: 2. juni 2021

Arbejdssted

Location Lemvig