Scrum Master til stort di­gi­ta­li­se­rings­pro­gram i Dom­stols­sty­rel­sen


Har du positive erfaringer som Scrum Master for store agile digitaliseringsprojekter? Kan du fremme teamwork og opbygge gode relationer? Så er det måske dig, vi søger til rollen som Scrum Master til Domstolsstyrelsens store digitaliseringsprogram inden for straffe- og skifteområdet.

I de kommende 5 år gennemfører vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes største sagsområder – straffesagerne og skiftesagerne. Vi udvikler nye systemer, der understøtter øget digital sagsbehandling. Den nye løsning skal lette arbejdet for både dommere, sagsbehandlere og domstolenes brugere samt sikre en fremtidssikret og stabil systemunderstøttelse.

For at kunne gennemføre denne omfattende og komplekse digitale modernisering har vi etableret en selvstændig programorganisation, der er ansvarlig for at udvikle den nye digitale løsning. Programorganisationen består af en leveranceorganisation og dertilhørende projektstyringsfunktion.

Den overordnede projektstyring sker efter statens it-projektmodel, som varetages af projektlederen i projektstyringsafdelingen.

Leveranceorganisationen skal forestå alle aktiviteter, der er direkte relateret til udvikling af selve systemet, herunder analyse- og designaktiviteter samt udvikling og kvalitetssikring. Leveranceorganisationen vil bestå af en række teams, herunder bl.a. et tværfagligt analyseteam og agile udviklingsteams. Vi arbejder ud fra agile principper baseret på SAFe rammeværket, der varetages af programmets ART-ledelse.

Som Scrum Master får du en vigtig rolle i forhold til de agile teams

Som Scrum Master vil du blive en del af et dynamisk udviklingsmiljø med høj faglig integritet og godt humør. Du får en central rolle i forhold til at facilitere, koordinere og fremme samarbejdet i de agile udviklingsteams. 

Du sikrer den daglige fremdrift på sprintopgaverne samt har ansvaret for, at der er fokus på de agile teams’ mål bl.a. demomål, sprintmål og teammål. Du vil løbende rapportere og synliggøre fremdrift samt forhindringer til programmets ledelse.

Du vil også få en vigtig rolle i forhold til at forberede, facilitere, afholde og følge op på møder og ceremonier samt sikre kvaliteten i disse. Derudover vil du skulle stå for forberedelse og facilitering af workshops i programmet.

Du refererer til enhedschefen for det tværfaglige analyseteam.

Du kan opbygge gode relationer og har stort kendskab til de agile principper

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk baggrund som kandidat, fx informationsvidenskab, kommunikation eller lignende. Din uddannelsesmæssige baggrund er dog ikke afgørende, hvis dine erfaringer og kvalifikationer er i orden. 

Da du får en central rolle i forhold til de agile teams, er det vigtigt, at du har gode kommunikationsevner. Du har en god forståelse for teamdynamikker og problemløsning samt øje for at fremme et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på et velfungerende arbejdsflow og kontinuerlig forbedring.

Vi forventer, at du har et dybdegående kendskab til de agile processer og SAFe rammeværket fra større it-projekter – enten fra det offentlige eller private.

Derudover ser vi gerne, at du:

  • har coachkompetencer inden for de agile principper
  • har god erfaring med datadrevet ledelsesrapportering
  • er struktureret og systematisk
  • har erfaring med tværfagligt samarbejde
  • er ansvarsbevidst og serviceminded
  • er fokuseret på teamet og teamets opgaver
  • er certificeret Scrum Master (dette er dog ikke et krav).

Løn og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund, vil du blive ansat som specialkonsulent i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Der vil eventuelt kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kompetencer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten mellem Finansministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomsten.

Stillingen er tidsbegrænset med en forventet varighed til medio 2026.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021, gerne før.

Mere om os og stillingen

Har du spørgsmål, inden du søger, er du velkommen til at kontakte enhedschef Anna Rønne Vang på tlf. 23 36 52 70.

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles Digitaliseringsstrategi 2019-2022.

Ansøgning og samtaler

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) mv. 

Vi skal have modtaget din ansøgning i vores rekrutteringssystem senest onsdag den 23. juni 2021 klokken 12.00.

Vi forventer at holde 1. samtaler tirsdag den 29. juni 2021. 2. samtaler forventes afholdt med udvalgte kandidater mandag d. 5. juli 2021. 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold mv.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 4. juni 2021

Arbejdssted

Location København