In­for­ma­tions­sik­ker­heds- og per­son­da­ta­kon­su­lent til Di­gi­ta­li­se­ring & IT i Furesø Kommune


Har du lyst til og flair for at arbejde med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse, og motiveres du af de mange udfordringer som det tværfaglige samarbejde i en stor og fagligt bred organisation byder på? Så er du måske vores nye konsulent til at løfte kommunen til næste niveau, så vores mange interessenter kan føle sig helt trygge ved vores håndtering af deres data?

Furesø Kommune har opprioriteret fokus på informationssikkerhed og persondatabeskyttelse. Vi har en politisk godkendt handleplan for udbygning og vedligeholdelse af informationssikkerhed og persondatabeskyttelse, som du skal drive gennemførelsen af – og vi står klar til at følge dig, når du sætter dig i spidsen for at implementere NSIS.

Dine opgaver

Din hovedopgave vil være at udvikle og implementere praktiske koncepter og løsninger vedrørende databeskyttelsesforordningen og informationssikkerhed i kommunen i overensstemmelse med ISO27001, GDPR og NSIS. Som rådgiver og sparringspartner for ledelse og medarbejdere får du en central rolle som faglig spydspids og som koordinerende kraft på tværs af kommunen.

Dine primære opgaver er:

 • Samarbejde med ledere, dataejere og systemejere om dokumentation og vedligeholdelse af fortegnelser, risikovurderinger, konsekvensanalyser m.v.
 • Opdatere og udmønte informationssikkerhedspolitik, herunder udarbejde praktiske vejledninger og vedligeholde procedurer og instrukser om informationssikkerhed og databeskyttelse, fx ift. it-beredskabsplanen, adgangsstyring til systemer og data, kontroller i overensstemmelse med ISO27001 o.lign.
 • Vedligeholde eksisterende samt foreslå og styre implementering af nye sikkerhedsløsninger i samarbejde med fagområderne, it-driftsorganisationen og it-leverandører
 • I samarbejde med DPO rådgive os og kollegaer i kommunen om persondatabeskyttelse ved implementering af nye systemer og processer i kommunen
 • Gennemførelse af awareness-aktiviteter og fortsat uddannelse af kommunens ledere og medarbejdere
 • Generel rådgivning om og kvalitetssikring af databehandleraftaler, herunder opfølgning og tilsyn (opgaven er p.t. outsourcet)
 • Koordinere og kvalitetssikre kollegaernes håndtering af sikkerhedshændelser og databrud, herunder sparring med fagområderne om risikovurdering samt indberetning til Datatilsynet
 • Planlægge og koordinere processerne omkring årlig it-revision og årlig DPO-rapport, herunder følge op på it-revisionsbemærkninger og anbefalinger fra DPO i konkrete handleplaner.

Andre vigtige it- og digitaliseringsopgaver vil også indgå i opgaveporteføljen og kan bidrage til din faglige udvikling i retning af digitalisering og projektledelse. Det er udviklings- og driftsopgaver med relation til fx single sign-on, tofaktor-login, adgangskort, MDM/EDM, IDP, ESDH, KMD Opus Personale, KMD CICS og LOS, KITOS, OS2MO, SAPA, Fælleskommunale Støttesystemer, Serviceplatformen, Microsoft Active Directory, Microsoft 365 o.lign. centrale it-systemer, der bidrager til styring af sikkerhed.

Om dig

Vi forestiller os følgende

 • Du har en relevant uddannelse evt. suppleret med relevant efteruddannelse.
 • Du har måske et par års relevant erhververfaring, gerne fra den offentlige sektor.
 • Du har en viden om og erfaring med informationssikkerhed og databeskyttelse.
 • Du har dokumenterede kompetencer indenfor ISO27001 og GDPR.
 • Du har smagt på NSIS og har en god fornemmelse for den forestående implementering.

Vi foretrækker kandidater, der har følgende faglige kompetencer i form af viden om og gerne erfaring med:

 • Planlægning og udførelse af awareness-aktiviteter med fokus på forankring af viden
 • Udvikling og drift af årshjul, herunder rapportering, evalueringer og kontroller
 • Procesbeskrivelser og dialog om forbedringsforslag med ledere og medarbejdere.

Vi opfordrer også nyuddannede til at søge stillingen.

Du skal have lyst til at arbejde tværgående og helhedsorienteret i samarbejde med både centrale og decentrale enheder i kommunen og med kollegaer med forskellige fagligheder. Så du skal have lyst til og være en haj til at koordinere, facilitere og samarbejde. Du har let ved at skabe positive relationer og få samarbejdet til at glide. Og du er god til at se tingene fra andres perspektiv og tilrettelægge dit (sam-)arbejde i overensstemmelse hermed.

For at blive en succes i dit nye job er det vigtigt, at du

 • kan og vil påtage dig rollen som fagligt fyrtårn for hele kommunen.
 • arbejder selvstændigt, systematisk og struktureret med mange opgaver ad gangen.
 • er vedholdende ift. principper og det lange seje træk – men også er løsnings- og handlingsorienteret og formår at balancere principper og pragmatisme.
 • er en god lytter, der er opsøgende og med en god situationsfornemmelse.
 • evner at kunne skifte fleksibelt mellem drifts- og udviklingsopgaver, samt mellem opgaver med detaljefokus til opgaver med mere overordnet perspektiv.
 • selv går til tavlen med tuscher og papkort, når der skal faciliteres, og selv sætter dig til tasterne, når der skal formuleres retningslinjer, processer og dokumentation.

Om os

Furesø Kommune er organiseret i en koncernstruktur med direktion og otte centre, herunder Center for Økonomi og Ressourcer som er en stabsfunktion med ansvar for borgmestersekretariatet samt tværgående koordination af jura, økonomi, indkøb, personale, kommunikation, udvikling samt digitalisering og it.

Furesø kommune har i samarbejde med tre andre kommuner outsourcet it-drift til IT-Forsyningen. I dette regi skal du repræsentere Furesø Kommune i arbejdsgruppen for informationssikkerhed. Vi deler også DPO med de tre øvrige kommuner.

Informationssikkerheden er for nylig organiseret i et informationssikkerhedsudvalg (ISU), hvor Furesø Kommunes kommunaldirektør er formand. Øvrige medlemmer er centerchef for Økonomi & Ressourcer, to centerchefer fra fagområderne, afdelingsleder for Digitalisering & IT samt DPO. Det er din opgave at sekretariatsbetjene ISU i tæt samarbejde med afdelingsleder for Digitalisering & IT.

Organisatorisk refererer du til afdelingsleder for Digitalisering & IT, der er én af fem afdelingsledere i direktionens stab. Afdelingen for Digitalisering & IT består i dag af tre digitaliseringskonsulenter, en it-arkitekt og en it-controller samt denne stilling.

Spørgsmål kan rettes til afdelingsleder for Digitalisering & IT, Kenneth Møller Johansen på tlf. 2496 2638.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Om processen

Tiltrædelse: Efter aftale
Ansøgningsfrist: Søndag d. 20. juni 2021.
Vi gennemfører samtaler d. 23. og 25. juni 2021.

Gem job

Furesø Kommune
Publiceret: 8. juni 2021

Arbejdssted

Location Værløse