Teknisk Service Delivery Manager til Regional IT


Brænder du for IT?

Kunne du tænke dig at arbejde med driftsopgaver på et af de mest centrale og vigtigste IT systemer i Region Syddanmark?

Region Syddanmark er pt. i gang med en udskiftning af den nuværende elektroniske patientjournal (EPJ) Cosmic til en ny EPJ-løsning leveret af Systematic, kaldet EPJ Syd. Som Teknisk Service Delivery Manager på EPJ SYD kommer du til at deltage i implementering af den nye løsning. Dette sker i løbet af 2021/22.

Vores afdeling

Du kommer til at indgå i et Service Delivery Management team, som består af én Service Delivery Manager samt 3 Tekniske Service Delivery Managers, hvoraf den ene har fokus på Cosmic opgaverne, de øvrige 2 arbejder udelukkende med EPJ SYD. Som Teknisk Service Delivery Manager bistår du med udførelsen af de tekniske leverancer knyttet til implementering og drift af EPJ SYD. Du har ansvaret for den daglige/faglige styring af de tekniske leverancer, som er påkrævet for at sikre stabil og sikker drift.

EPJ Forvaltning er placeret i Klinisk IT på OUH, som er systemejer og har ansvaret for kontrakten indgået med Systematic. Klinisk IT, OUH har ansvaret for Applikationsleverancen og har til ansvar at sikre, at Systematic og Regional IT lever op til deres del af aftalen. Regional IT er driftsleverandør og har ansvaret for Driftsleverancen, applikationsdriften og kvaliteten af denne. Opgaverne løses i et tæt samarbejde mellem systemejer, dvs. EPJ-forvaltningen på OUH og kollegerne på tværs i Regional IT, hvor du som Service Delivery Manager har en afgørende rolle ift. tværgående koordinering

Region Syddanmarks elektroniske patientjournal (EPJ) anvendes på alle regionens fire somatiske sygehusenheder samt i psykiatrien. EPJ er regionens primære patientsystem og har ca. 25.000 brugere, der er afhængige af, at systemet er kørende 24/7.

Dine opgaver:

 • Sikre overholdelse af aftalte driftsrelaterede servicemål, herunder performance og driftsstabilitet
 • Proaktivt indgå i dialog med forvalter/systemejer og rådgive om mulige forbedringstiltag/optimeringer for at sikre stabil og sikker drift samt minimere risici
 • Bistår håndteringen af incidents og indgå i task force ved major incidents og udarbejder MIR (major incidents rapporter)
 • Modtager, kvalificerer og estimerer bestillinger/service requests relateret til udvikling/ændringsønsker fra systemejer/forvaltning
 • Skal sammen med systemejer/forvaltning indgå i tekniske dialoger med eksterne leverandører
 • Sikrer prioritering af opgaver sammen med forvaltningen/eksterne leverandører og tilrettelæggelse af opgaver i drift jf. prioritering
 • Forestår koordinering/udarbejdelse af aktivitetsplan/tidsplan ml. ressourcer i RIT drift, ekstern leverandør samt forvaltning i forhold til godkendt roadmap og sikre planlægning og gennemførelse af tekniske idriftsættelser (releases og hotfixes) og sikre afprøvning heraf
 • Deltage i kvalificering og koordinering af changes
 • Kvalitetssikre leverancerne fra drift i Regional IT
 • Sikre at teknisk dokumentation er opdateret og tilgængelig
 • Forestå rapportering på igangværende og kommende aktiviteter samt rettidig og præcis driftsrapportering til diverse fora
 • Deltagelse i forskellige mødefora

”Som Teknisk Service Delivery Manager får du ansvaret for den daglige/faglige styring af de tekniske leverancer, som er påkrævet for at sikre stabil og sikker drift. Det betyder, at der sjældent er to dage, der er ens. Arbejdet foregår i et arbejdsmiljø præget af høj faglighed og med en uformel og humoristisk omgangstone” – fortæller Mette Herting, funktionschef.

Din profil

Du har formentlig erfaring fra en tilsvarende stilling og er vant til at have ansvar for et stort og kritisk IT-system/platform. Du har desuden et teknisk fundament, der gør dig i stand til at have dialogen med de teknikere, der varetager opgaverne med at drive og vedligeholde EPJ løsningen. Du er således ikke i tvivl om, hvad vi mener med ”sikker drift” og du brænder for at levere det. Det er en forudsætning, at du er fortrolig med relevante ITIL processer omkring drift og support af et IT-system, gerne via ServiceNow.

Det er afgørende, at du er analytisk stærk, evner at arbejde struktureret og målrettet samt trives med mange bolde i luften. Du er desuden god til at skabe netværk og samarbejde på tværs og motiveres af at have en bred kontaktflade i en omskiftelig hverdag. Du har gennemslagskraft, og er vant til at begå dig på alle niveauer i en organisation.
Derudover er det vigtigt, at du har en god forretningsforståelse og kan bygge bro mellem teknikken og forretningen. Du er derfor en dygtig formidler og kommunikator, der får budskaberne klart igennem både i dialogen med teknikere og ikke-teknikere på alle lag i organisationen (fx ledelse, sygehusledelsesrepræsentanter m.fl.). Du er desuden proaktiv, vedholdende og har blik for effektiviseringer. En baggrund som teknisk projektleder vil blive vægtet positivt.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er en organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, hvor der efter indkøring vil være mulighed for at deltage i forsøgsordning med delvist hjemmearbejde.

Din ansøgning

Ansøgningsfristen er tirsdag den 22. juni 2021. Første samtalerunde afholdes den 25. juni 2021 og anden runde den 29. juni 2021. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde tests, som de får en telefonisk tilbagemelding inden 2. samtale.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. september 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Mette Herting på telefon 2920 1173.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 8. juni 2021

Arbejdssted

Location Vejle