Chef­kon­su­lent til un­der­støt­tel­se af styring og ledelse af it-drift


Vil du være med til at opretholde sikker og stabil drift til over 4.000 brugere i Kriminalforsorgen? Kan du bidrage til, at vi udvikler os som it-organisation og får skabt de bedste, digitale rammer for vores kerneforretning? Vi søger en chefkonsulent, der kan demonstrere praktisk erfaring og besidder teoretisk viden inden for styring og ledelse af it-drift.

Dine opgaver

Som chefkonsulent i Kriminalforsorgens it-driftsområde vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå af:

  • Støtte til enhedens ledergruppe i forhold til styring af og opfølgning på udarbejdelse af besvarelser, bestillinger, analyser og rapporter
  • Deltagelse i arbejdet med udarbejdelse af svar på bestillinger, såsom indstillinger, analyser og rapporter etc.
  • Etablering og vedligeholdelse af enhedens styringsdokumenter fx mødelog, oversigt over igangværende opgaver, backlog etc. 
  • Overordnet statusopsamling og fremstilling af projektstatusrapportering, herunder udarbejdelse af præsentationsmateriale indeholdende analyser af fx fremdrift, udfordringer og pipeline
  • Opsamling og fremstilling af driftsstatistik, herunder udarbejdelse af præsentationsmateriale til såvel ledelse som medarbejdere indeholdende fx analyser af tendenser og konklusioner
  • Kommunikation til kerneforretning af planlagte aktiviteter med påvirkning på it-drift
  • Opfølgning på enhedens årshjul og koordinering med øvrige it-organisation af afledte opgaver og investeringer
  • Understøttelse af, at prioritering og tildeling af enhedens ressourcer sker, så enhedens overordnede mål indfris og økonomiske rammer respekteres
  • Planlægning, facilitering og dokumentation af enhedens fællesmøder

Hvem er du?

Du har solid erfaring inden for arbejdet med it-drift eller -support, gerne fra en it-driftsorganisation, og gerne fra en politisk styret organisation. Du har erfaring som leder og/eller projektleder. Din uddannelsesmæssige baggrund er akademisk. Retningen er ikke afgørende. Det, vi lægger vægt på, er din generelle, akademiske kompetence, at du kan håndtere komplekse problemstillinger, og at du arbejder struktureret og målrettet, så du får afsluttet dine opgaver med fokus på god kvalitet og inddragelse af relevante interessenter. Det er selvfølgelig en fordel, hvis du har erfaring med nogle af de arbejdsopgaver, jobbet byder på.

Du skal være en skarp kommunikator både på skrift og mundtligt. Du trives i et job med mange relationer både til kolleger og ledere på alle niveauer, hvor du opleves som åben og tilgængelig og optræder med empati og situationsfornemmelse. Du kan udfordre os på en konstruktiv og løsningsorienteret måde, samtidigt med at du forstår og respekterer kompleksiteten i en stor organisation.

Derudover lægger vi vægt på, at du har it-værktøjskassen i orden. Du er habil bruger af Office-pakken, du er ITIL-certificeret eller parat til at blive det, og du kan begå dig i et broget it-landskab med overordnet og bred forståelse for dets teknologier. Samtidig finder du det meningsgivende at arbejde med digitalisering i en organisation, der rummer mange fagligheder.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende job med en bred vifte af opgaver og projekter i en organisation i rivende udvikling med masser af dygtige og engagerede kollegaer. Du kommer med på en digital transformationsrejse, hvor vi er ved at opbygge en fagligt stærk it-organisation, der i tæt dialog med forretningen skal sikre en effektiv, moderne og specialiseret it-understøttelse af kriminalforsorgens virksomhed. 

Vi lægger vægt på, at vi gode hver for sig, men det er sammen, vi er bedst. Og selvom vi oftest har travlt og ikke altid kan forudse, hvordan en dag forløber, så stræber vi efter, at vores kompetencer vedligeholdes og udvikles.

Som chefkonsulent får du en afvekslende arbejdsdag med en blanding af planlagte opgaver og af og til akutte opgaver, der kræver hurtig omstilling og indsats. Vi har et godt arbejdsmiljø præget af en god omgangstone og engagerede og kompetente kolleger. Vi stiller krav til hinanden, og hjælper hinanden, til vi i fælleskab er i mål med opgaven. 

Vores arbejdsplads er centralt beliggende på en attraktiv adresse midt i København, på det skønne Christianshavn tæt på metro og de nye inderhavnsbroer. 

Om os

Stillingen er placeret i It Service, som er en del af Center for IT og Digitalisering. I Center for IT og Digitalisering er vi ca. 80 medarbejdere, der arbejder med drift, support, udviklingsprojekter, databeskyttelse og informationssikkerhed samt systemforvaltning og vedligeholdelse.

It Service består af en fagchef, to enhedsledere og ca. 35 medarbejdere. It Service har ansvaret for drift, infrastruktur, vedligeholdelse, teknisk support af it-systemerne og brugeradministration. Du vil skulle samarbejde med kolleger på tværs af centret og resten af Kriminalforsorgen. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Ansættelse sker i henhold til AC-overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsesområdet er Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K. 

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagchef Henning Thomsen på telefon 72 55 94 50, eller pr. mail: henning.thomsen@krfo.dk.

Ansøgning 

Stillingen søges elektronisk via knappen ”Søg jobbet her”. 

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest onsdag den 30. juni 2021.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Gem job

Kriminalforsorgen
Publiceret: 10. juni 2021

Arbejdssted

Location København

Job hos virksomheden