Pro­jekt­le­der med stærke IT-kom­pe­ten­cer til Øko­no­mi­sty­ring og Le­del­ses­in­for­ma­tion - Genopslag


Sorø Kommune søger en projektleder med IT-værktøjskassen i orden til at styrke arbejdet med kommunens datagrundlag og samspil mellem aktivitets- og økonomidata. Stillingen er placeret i kommunens centrale økonomifunktion, Center for Økonomi og Personale (ØP).

Som projektleder får du ansvaret for ”Projektet økonomistyring og ledelsesinformation”.
Formålet med projektet er, at udvikle kommunens interne økonomistyring og budgetopfølgning, herunder lønopfølgning, samt at styrke kommunens ledelsesinformation ved at koble aktivitets- og økonomidata. Der er fokus på standardisering, automatisering og digitalisering, samt at løsningerne kan anvendes bredt i hele organisationen. Sigtet er, at understøtte organisationen med ledelsesinformation og reducere det administrative tidsforbrug.

I ØP bliver du forankret i en fagligt stærk konsulentgruppe, og har samtidig et tæt samarbejde med centerchefen og centrale økonomimedarbejdere i organisationen. En spændende stilling for dig, der gerne vil skabe synlige resultater og arbejde med ledelsesinformation.

Opgaverne

Projektet ”Økonomistyring og ledelsesinformation” udføres i samarbejde med økonomikonsulenterne i ØP, Center for Udvikling og IT (UIT), KMD, projektgruppen og styregruppen samt økonomi- og personalechefen.

Arbejdet med økonomistyring, budgetopfølgning og ledelsesinformation skal resultere i en standardisering og automatisering af hele eller dele af arbejdsgangen omkring økonomistyring og budgetopfølgningen, samt opsætning af ledelsesinformation.

Opgaverne består i:

 • Med afsæt i KMD OPUS/SAP BO og evt. Power platformen at udvikle standardrapporter, opsætte analyser samt skabe en øget automatisering og digitalisering af kommunens budget- og lønopfølgning
 • Sammenstille aktivitets- og økonomidata i operationel ledelsesinformation
 • Standardisere og automatisere arbejdet med:
  • de månedlige budgetopfølgninger (ledelseserklæringer)
  • de tre årlige økonomiske redegørelser
  • afstemninger og kontroller
 • Udvikle ledelsescockpit der indeholder:
  • Overblik over kommunens processer for budget, regnskab og budgetopfølgning
  • Forbrugsrapporter, der præsenterer økonomi- og aktivitetsdata
  • Rapporter, der viser sygefravær
 • Forenkling af arbejdsgange og værktøjer

Projektlederens rolle:

Det er projektlederens ansvar at planlægge de nødvendige processer og sikre den tilstrækkelige involvering ift. at opnå den ønskede fremdrift i projektet. Projektlederen er selv en primær ressource ift. at sammenstille data, designe rapporter og oprette sharepoints.  

 • Projektlederen er formand og sekretær for arbejdsgruppen, følger op på projektplan og milepælsplan, samt udarbejder afrapportering til økonomichefen og styregruppen, og lejlighedsvis til direktionen
 • Projektlederens har en tæt kontakt til KMD, som er en primær samarbejdspartner.

Forventninger til dine faglige kompetencer

 • Erfaring som projektleder
 • Fortrolig med økonomisystemet OPUS og SAP BO
 • Kendskab til Nexus er en fordel
 • Superbruger i Excel
 • Bruger af Office 365 og har arbejdet med flows i Power platformen samt oprettelse af SharePoint sites.
 • Skaber overblik og struktur i store talmængder og forholder dig analytisk til disse
 • Formidler økonomisk indsigt forståeligt i et klart sprog (skrift og tale).

Forventninger til dine personlige kompetencer

 • Proaktiv og designer konkrete løsningsforslag
 • Serviceminded og lytter til organisationens behov
 • Arbejder struktureret og grundigt og har øje for detaljer
 • Ansvarsbevidst og følger dine opgaver helt til dørs
 • Kan arbejde selvstændigt, og siger til, hvis du har brug for hjælp til prioritering
 • Ønsker at bidrage til fagligheden og den sociale kapital i centeret
 • Du synes at styring og digitalisering af den kommunale økonomi er en kerneopgave.

Om os

Økonomi- og Personalecentret er et af kommunens tre stabscentre, der samarbejder med kommunens fire fagcentre med tilhørende institutioner. Centret består af 32 medarbejdere, der servicerer Kommunalbestyrelsen og organisationen ift. løn, bogholderi, forsikring, indkøb samt alle spørgsmål om kommunaløkonomi og HR, så Kommunalbestyrelsen er velfunderet i dens prioriteringer og organisationen har fokus på at levere service til borgerne.

Stillingen er placeret i Team Økonomi, der består af tolv konsulenter med et højt fagligt niveau. Teamets opgaver spænder fra opsætning og vedligeholdelse af Økonomisystemet KMD OPUS til ledelsesrådgivning og Borgmesterbetjening. Omgangstonen er kammeratlig og uhøjtidelig, og der er fleksibilitet i opgaveløsningen.

Yderligere oplysninger

Stillingen er på 37 timer om ugen, og ansættelse sker efter overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Løn og titel aftales konkret ud fra baggrund og erfaringer. 

Der afholdes samtaler fredag den 20. august 2021. Samtalen foregår på rådhuset i Sorø. Efter aftale med dig, indhenter vi referencer. Startdato er 1. oktober 2021, og gerne tidligere hvis muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Økonomi- og Personalechef Stine Basballe på telefon 6079 9990.

Ansøgningsfrist: 17. august 2021.

I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har godt 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.500 medarbejdere.

Gem job

Sorø Kommune
Publiceret: 5. juli 2021

Arbejdssted

Location Sorø