Konsulent til stra­te­gi­ar­bej­de og pro­jekt­sty­ring i IDAs Le­del­ses­se­kre­ta­ri­at


I IDA søger vi en akademisk medarbejder til vores Ledelsessekretariat. Du skal med din faglighed og dine personlige kompetencer være med til at sikre implementeringen af IDAs strategi 2021-2023, rådgive og støtte vores strategiske teamledere, følge op på eksekvering af strategien samt holde snor i vores projektstyring.

Væsentligste arbejdsopgaver

 • Sikre fremdrift og overblik over og eksekvering af IDAs strategi, herunder tæt dialog med vores fem strategiske teamledere
 • Løbende opfølgning og afrapportering bl.a. til IDAs hovedbestyrelse på strategien
 • Overordnet styring og rapportering af IDAs samlede projektportefølje til direktørgruppen, samt danne overblik over de øvrige projekter i organisationen
 • Indgå i og sekretariatsbetjene IDAs koordineringsudvalg (der prioriterer IDAs samlede projektportefølje)
 • Videreudvikle IDAs projektmetode, så den understøtter IDAs mål
 • Medvirke til implementering af en hypotesedrevet tilgang til udvikling
 • Stakeholdermanagement i forhold til prioritering af den samlede projektportefølje
 • Løbende sparring og koordinering med interne interessenter om de 5 strategiske satsninger.

Om dig

Du er udadvendt og handlekraftig og vant til at tænke strategisk. Du trives i samarbejde, og arbejder struktureret både med dine egne opgaver og for at få andre til at lykkes med deres, og så har du styr på deadlines.

Du har indsigt i og erfaring med både strategiarbejde, forretningsudvikling og projektarbejde, og du sætter en ære i at støtte dine kollegaer i projektarbejdet og dele din viden til andre afdelinger i huset, så alle har de nødvendige oplysninger til at kunne løse opgaverne.

Du er indstillet på indimellem at skulle arbejde udenfor almindelig arbejdstid, bl.a. i forbindelse med strategiseminarer i Hovedbestyrelsen.

Dine kvalifikationer

 • Du har erfaring med strategiudvikling og strategiopfølgning
 • Du har erfaringer med stakeholdermanagement i forhold til projektledelse og projektporteføljestyring
 • Du har erfaring med en agil og hypotesedrevet tilgang til udvikling
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring fra foreningsarbejde/politisk arbejde
 • Du har erfaring med forretningsudvikling
 • Du er struktureret, god til at planlægge, og du har styr på deadlines
 • Du er god til at samarbejde, og du løser gerne opgaver i teams.

Dit første år i IDA

Vi forventer, at du ca. et år fra ansættelse har været med til at sikre følgende milepæle:

 • Oparbejdet stærke relationer til nøglepersoner i huset
 • Bidraget til at sikre, at IDAs koordineringsudvalg fungerer optimalt
 • Struktureret IDAs samlede projektportefølje og via dine relationer bred opbakning til metoden
 • Indført en projekthåndbog i IDA, der dækker bredere end it-projektstyring.

Ansættelsesvilkår

Du vil indgå i Ledelsessekretariatet. Afdelingen består af 13 medarbejdere inkl. en student. Vi løser en bred vifte af opgaver for IDAs politiske ledelse og for direktørgruppen i IDA.

Vi arbejder tæt sammen både med hinanden og med alle andre afdelinger i IDA, og du vil derfor dagligt have en bred kontaktflade til mange kollegaer. Du vil især skulle samarbejde med de projektledere og strategiske teamledere, der sidder rundt om i øvrige afdelinger i huset.

Arbejdstiden deler vi mellem et åbent kontorlandskab på Kalvebod Brygge med udsigt til vandet og rig mulighed for at arbejde hjemme. Vi arbejder "fri af tid og sted", så du får mulighed for at tilrettelægge din arbejdstid, i det omfang opgaverne tillader det. Afdelingen deler en uformel tone, og vi sætter stor pris på at have det sjovt, også med andre afdelinger i huset.

IDA tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke med fleksibel arbejdstid og ansættelse efter gældende overenskomst på området.

Du refererer til afdelingschef Merete Storr-Hansen.

Ansøgningsfrist er den 28. juni 2021. Vi kører første runde samtaler primo uge 26 og anden runde ultimo uge 26 eller primo uge 27. Der vil blive benyttet tests i rekrutteringsforløbet.

Tiltrædelse senest 1. september 2021.

IDA opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Merete Storr-Hansen på telefon 2170 3917.

Gem job

Ingeniørforeningen, IDA
Publiceret: 15. juni 2021

Arbejdssted

Location København