Kon­tor­chef til Sø­fart­s­sty­rel­sens afdeling for IT-drift og udvikling


Søfartsstyrelsen har været inde i en rivende udvikling i en årrække, og vi står i dag som en stærk maritim administration, der kan matche et søfartserhverv i international topklasse. Med det udgangspunkt har vi brug for en kontorchef, der kan varetage styringen med vores forretningssystemer.

Om jobbet

Som kontorchef bliver du leder for 9 medarbejdere. Du får ansvaret for både drift og vedligeholdelse af styrelsens forretningssystemer og udviklingen af den samlede systemportefølje, så den til enhver tid passer til forretningens behov.

Vi lægger særligt vægt på, at it-drift og vedligehold fungerer optimalt og projektstyringen er effektiv, så styrelsen altid er på forkant. Det indebærer blandt andet en skarp leverandørstyring, en it-sikkerhed i top og et velfungerende beredskab ved systemnedbrud samtidig med, at vores it-udviklingsprojekter skal styres, så de kommer i mål.

Du bliver som kontorchef ansvarlig for - på linje med dine kolleger - at omsætte styrelsens strategi og mål til handling inden for dine ansvarsområder. Som chef for It Drift og Udvikling (IDU) er du ansvarlig for at udmønte styrelsens kommende digitaliseringsstrategi til en konkret it-handlingsplan for huset samt indgå i tværgående samarbejder i Erhvervsministeriets koncern.

Om dig

Du har en relevant akademisk uddannelse. Du evner at arbejde struktureret og har blik for at sætte tingene i system i en travl hverdag. Du er stærk analytisk og kan bevare overblikket, også i pressede situationer. Du er i besiddelse af stærke samarbejdsevner, arbejder netværksorienteret og sikrer den nødvendige forretningsforståelse, så den øvrige styrelse understøttes og rådgives på en serviceorienteret måde. Du har samtidig solid erfaring med styring af it-projekter.

Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale - ikke mindst til styrelsens direktion - også når tiden er knap og problemstillingen er kompleks. Du skal kunne spotte udfordringer på kort og langt sigt og i god tid anvise løsninger.

Som leder skal du aktivt bidrage til, at trivslen er høj og styrelsen fortsat udvikler sig til en effektiv arbejdsplads.

Søfartsstyrelsen som arbejdsplads

I Søfartsstyrelsen arbejder vi for, at Danmark fortsat udvikler sig som en førende søfartsnation, der sætter retning for fremtidens kvalitetsskibsfart. Hos os bliver du en del af Det Blå Danmark.

Vi tilbyder en arbejdsplads med en hverdag, hvor vi værdsætter en åben og ligefrem dialog og har et stærkt kollegialt fællesskab. Vi er en moderne arbejdsplads, og vi lægger vægt på god ledelse og trivsel.

At være kontorchef i Søfartsstyrelsen betyder, at du er ansvarlig for at omsætte strategi til handling for dit fagområde. Du skal i et tæt samarbejde med kolleger bidrage til styrelsens samlede indsats på det maritime område. Vi forventer og understøtter, at du arbejder med udviklingen af dine ledelsesmæssige kompetencer.

Om ansættelsen

Stillingen er klassificeret i løngruppe 1 og ansættelsen sker i henhold til rammeaftalen for kontraktansættelse af chefer i staten på åremål.

Kontakt

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Vicedirektør Niels Peter Fredslund på telefon 4195 3003 (ferie fra 12. juli til 6. august). For information om ansættelsesvilkår og rekrutteringsprocessen kan du kontakte HR-partner Pernille Sloth på tlf. 91 33 70 95 (ferie fra 5. juli til 2. august).

Vi forventer at holde 1. samtaler 9. og 10. august. 2. samtaler afholdes 16 og 17. august. Mellem 1. og 2. samtale vil der indgå tests samt tilbagemelding på disse fra HR partner Pernille Sloth.

3. samtale med Direktør for Søfartsstyrelsen afholdes den 20. august.

Ansøgningsfrist: 4. august 2021.

Gem job

Søfartsstyrelsen
Publiceret: 18. juli 2021

Arbejdssted

Location Valby